Sacrosanctum concilium: Constituţia despre sfânta liturgie

Constituţia despre sfânta liturgie SACROSANCTUM CONCILIUM PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ INTRODUCERE INTRODUCERE 1. Deoarece SFÂNTUL CONCILIU îşi propune creşterea necontenită a vieţii creştine în rândul credincioşilor, mai buna adaptare la necesităţile epocii noastre a acelor instituţii care sunt supuse…

Citiţi

Inter mirifica: Decretul asupra mijloacelor de comunicare socială

Decretul asupra mijloacelor de comunicare socialăINTER MIRIFICA PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ4 decembrie 1963 Introducere 1. DINTRE MINUNATELE descoperiri ale tehnicii pe care geniul uman le-a extras, mai ales în zilele noastre, cu ajutorul lui Dumnezeu, din lucrurile create, Biserica…

Citiţi

Lumen gentium: Constituţia dogmatică despre Biserică

Constituţia dogmatică despre BisericăLUMEN GENTIUM PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ21 noiembrie 1964 Capitolul IMISTERUL BISERICII Biserica, sacrament în Cristos 1. Cristos este LUMINA NEAMURILOR; de aceea Conciliul, întrunit în Duhul Sfânt, doreşte ca, vestind evanghelia la toată făptura (Mc 16,15),…

Citiţi

Orientalium Ecclesiarum: Decret despre Bisericile orientale catolice

Decret despre Bisericile orientale catolice ORIENTALIUM ECCLESIARUM PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 21 noiembrie 1964 I. Introducere 1. Biserica Catolică preţuieşte foarte mult instituţiile, riturile liturgice, tradiţiile bisericeşti şi disciplina vieţii creştine din BISERICILE ORIENTALE. Căci în aceste Biserici, ilustre…

Citiţi

Unitatis redintegratio: Decret despre ecumenism

Decret despre ecumenismUNITATIS REDINTEGRATIO PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ21 noiembrie 1964 Introducere 1. Promovarea REFACERII UNITĂŢII între toţi creştinii este unul din principalele ţeluri ale sfântului Conciliu ecumenic Vatican II. Cristos Domnul a întemeiat o singură Biserică şi totuşi mai multe comunităţi creştine…

Citiţi