Veritatis Splendor

SCRISOAREA ENCICLICĂ VERITATIS SPLENDOR A SUVERANULUI PONTIF IOAN PAUL AL II-LEA adresată tuturor episcopilor Bisericii catolice despre câteva probleme fundamentale ale învățăturii morale a Bisericii Venerabili frați în episcopat, salutare și binecuvântare apostolică! SPLENDOAREA ADEVĂRULUI se reflectă în toate lucrările Creatorului și, în mod deosebit, în omul creat după chipul…

Citiţi

E sancti Thomae Mori

Scrisoare apostolică a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea E SANCTI THOMAE MORI promulgată ca „motu proprio” cu ocazia proclamării Sf. Thomas Morus ca patron al guvernanților și politicienilor 31 octombrie 2000 1. Din viața și martiriul sfântului Thomas Morus se înalță un mesaj care străbate secolele și care…

Citiţi

Reconciliatio et paenitentia

Reconciliatio et paenitentia Îndemn apostolic al papei Ioan Paul al II-lea adresat, în urma sinodului episcopilor, episcopatului, clerului și credincioșilor privind împăcarea și pocăința în misiunea Bisericii de astăzi 2 decembrie 1984 Introducere Originea și semnificația documentului 1. Împăcarea și pocăința sunt cuvinte care, pentru bărbații și femeile vremurilor noastre,…

Citiţi

Evangelium Vitae

Scrisoarea Enciclică EVANGELIUM VITAE a Suveranului Pontif Ioan Paul al II lea către Episcopi, preoți şi diaconi, către călugări şi călugărițe, către credincioşii laici, şi către toți oamenii de bună voință despre valoarea şi inviolabilitatea vieții umane INTRODUCERE 1. EVANGHELIA VIEȚII se află în centrul mesajului lui Isus. Primită de…

Citiţi

Sollicitudo rei socialis

Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis a papei Ioan Paul al II-lea adresată episcopilor, preoţilor, familiilor călugăreşti, fiilor şi fiicelor Bisericii şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă la cea de-a 20-a aniversarea enciclicei Populorum progressio Venerabili fraţi, iubiţi fii şi fiice,salutare şi binecuvântare apostolică! I. Introducere 1. Grija socială a Bisericii, orientată…

Citiţi

Christifideles laici

Exortaţia apostolică postsinodală CHRISTIFIDELES LAICI a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea despre vocaţia şi misiunea laicilor în Biserică şi în lume 30 decembrie 1988 Către episcopi Către preoţi şi diaconi Către călugări şi călugăriţe Către toţi credincioşii laici Introducere 1. Credincioşii laici (Christifideles laici), a căror „vocaţie şi misiune…

Citiţi

Dies Domini

Scrisoarea apostolică Dies Domini a Papei Ioan Paul al II-lea adresată episcopilor, preoţilor, persoanelor consacrate şi tuturor credincioşilor Bisericii Catolice, referitor la sfinţirea duminicii Preaiubiţi fraţi întru episcopat şi preoţie, Iubiţi fraţi şi surori, 1. Ziua Domnului – aşa cum a fost numită duminica încă din timpurile apostolice[1] – a…

Citiţi

Dominum et Vivificantem

Scrisoarea enciclică Dominum et Vivificantem a Papei Ioan Paul al II-lea despre Duhul Sfânt în viaţa Bisericii şi a lumii INTRODUCERE 1. Biserica îşi mărturiseşte credinţa în Duhul Sfânt ca "Domnul şi de viaţă dătătorul". Mărturiseşte aceasta în Crezul numit niceno-constantinopolitan, de la numele celor două Concilii – din Niceea…

Citiţi

Ordinatio sacerdotalis

Scrisoarea apostolică Ordinatio sacerdotalis a Papei Ioan Paul al II-lea despre hirotonirea preoţească rezervată exclusiv bărbaţilor Venerabili fraţi în episcopat, 1. Hirotonirea preoţească, prin care este transmisă sarcina, încredinţată de Cristos Apostolilor săi, de a învăţa, de a sfinţi şi de a-i conduce pe credincioşi, a fost întotdeauna, în Biserica…

Citiţi

Dives in Misericordia

Scrisoarea enciclicăDives in Misericordiaa Sfântului Părinte Ioan Paul al II-leadespre Milostivirea Divină Veneraţi fraţi, preaiubiţi fii şi fiice,salutare şi binecuvântare apostolică! I. CINE MĂ VEDE PE MINE ÎL VEDE PE TATĂL (In 14, 9) 1. Revelarea milostivirii „Dumnezeul bogat în milostivire”[1] este acela pe care Isus Cristos ni l-a revelat…

Citiţi