Veritatis Splendor

SCRISOAREA ENCICLICĂ VERITATIS SPLENDOR A SUVERANULUI PONTIF IOAN PAUL AL II-LEA adresată tuturor episcopilor Bisericii catolice despre câteva probleme fundamentale ale învățăturii morale a Bisericii Venerabili frați în episcopat, salutare și binecuvântare apostolică! SPLENDOAREA ADEVĂRULUI se reflectă în toate lucrările Creatorului și, în mod deosebit, în omul creat după chipul…

Citiţi

Evangelium Vitae

Scrisoarea Enciclică EVANGELIUM VITAE a Suveranului Pontif Ioan Paul al II lea către Episcopi, preoți şi diaconi, către călugări şi călugărițe, către credincioşii laici, şi către toți oamenii de bună voință despre valoarea şi inviolabilitatea vieții umane INTRODUCERE 1. EVANGHELIA VIEȚII se află în centrul mesajului lui Isus. Primită de…

Citiţi

Sollicitudo rei socialis

Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis a papei Ioan Paul al II-lea adresată episcopilor, preoţilor, familiilor călugăreşti, fiilor şi fiicelor Bisericii şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă la cea de-a 20-a aniversarea enciclicei Populorum progressio Venerabili fraţi, iubiţi fii şi fiice,salutare şi binecuvântare apostolică! I. Introducere 1. Grija socială a Bisericii, orientată…

Citiţi

Dominum et Vivificantem

Scrisoarea enciclică Dominum et Vivificantem a Papei Ioan Paul al II-lea despre Duhul Sfânt în viaţa Bisericii şi a lumii INTRODUCERE 1. Biserica îşi mărturiseşte credinţa în Duhul Sfânt ca "Domnul şi de viaţă dătătorul". Mărturiseşte aceasta în Crezul numit niceno-constantinopolitan, de la numele celor două Concilii – din Niceea…

Citiţi

Dives in Misericordia

Scrisoarea enciclicăDives in Misericordiaa Sfântului Părinte Ioan Paul al II-leadespre Milostivirea Divină Veneraţi fraţi, preaiubiţi fii şi fiice,salutare şi binecuvântare apostolică! I. CINE MĂ VEDE PE MINE ÎL VEDE PE TATĂL (In 14, 9) 1. Revelarea milostivirii „Dumnezeul bogat în milostivire”[1] este acela pe care Isus Cristos ni l-a revelat…

Citiţi

Ut Unum Sint

Scrisoarea enciclică Ut unum sint a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea referitoare la angajarea ecumenică INTRODUCERE 1. Ut unum sint! Chemarea la unirea creştinilor, pe care Conciliul Vatican II a relansat-o cu o atât de pasionată angajare, răsună cu tot mai multă putere în inimile credincioşilor, mai ales acum…

Citiţi

Redemptoris Mater

Enciclică despre Preacurata Fecioară Maria în viaţa Bisericii peregrine 25 martie 1987 INTRODUCERE 1. MAMA RĂSCUMPĂRĂTORULUI are un loc bine definit în planul mântuirii; într-adevăr, «când a venit plinirea timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care erau sub…

Citiţi

Ecclesia de Eucharistia

Scrisoarea enciclică a Papei Ioan Paul al II-lea despre Euharistie şi raportul ei cu Biserica adresată episcopilor, preoţilor, diaconilor, persoanelor consacrate şi tuturor creştinilor laici INTRODUCERE 1. Biserica trăieşte din Euharistie (Ecclesia de Eucharistia vivit). Acest adevăr nu exprimă numai o experienţă zilnică de credinţă, ci cuprinde în sinteză nucleul…

Citiţi

Fides et ratio

Fides et ratio Scrisoare enciclică a Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea către Episcopii Bisericii Catolice cu privire la raporturile dintre credinţă şi raţiune Veneraţi fraţi întru episcopat,sănătate şi binecuvântare apostolică! Credinţa şi raţiunea sunt ca două aripi cu care spiritul uman se înalţă spre contemplarea adevărului. Dumnezeu este Cel…

Citiţi