Scrisoare către poporul lui Dumnezeu

Scrisoare către poporul lui Dumnezeu a celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor către poporul lui Dumnezeu, miercuri, 25 octombrie 2023 Dragi surori, dragi fraţi, În timp ce se apropie de încheiere lucrările primei sesiuni a celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor, vrem, cu voi…

Citiţi

Adevărul istoric al Evangheliilor

Adevărul istoric al Evangheliilor Comisia Biblică Pontificală Sfânta Mamă Biserica, „stâlpul și temelia adevărului” (1Timotei 3,15), în lucrarea ei de slujire a mântuirii sufletelor, a folosit mereu Sfânta Scriptură și a protejat-o întotdeauna de orice fel de interpretări false. Deoarece nu lipsesc niciodată problemele complexe, exegetul catolic, angajat atât în…

Citiţi

Decret privind indulgențele plenare cu ocazia celei de-a II-a Zile Mondiale a Bunicilor și Bătrânilor

Decret pentru a acorda darul de indulgenţe speciale cu ocazia celei de-a II-a Zile Mondiale a Bunicilor și Bătrânilor 30 mai 2022 Penitenţiaria Apostolică, pentru a mări devoţiunea credincioşilor şi a procura mântuirea sufletelor, în virtutea facultăţilor atribuite ei de suveranul pontif Francisc, primind cererea prezentată de Eminenţa Sa cardinal…

Citiţi

Vademecum pentru Sinodul despre sinodalitate

Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune Vademecum pentru Sinodul despre sinodalitate Ghid oficial pentru ascultare și discernământ în Bisericile locale: Prima etapă (octombrie 2021 – aprilie 2022) în dieceze și în Conferințele Episcopale, premergătoare Adunării episcopilor în sinod în octombrie 2023 Rugăciune pentru sinod: Adsumus Sancte Spiritus Fiecare…

Citiţi

În căutarea unei etici universale. Privire nouă asupra legii naturale

În căutarea unei etici universale Privire nouă asupra legii naturale Comisia Teologică Internațională Cuvânt înainte În 2004, cardinalul Ratzinger a cerut Comisiei Teologice Internaționale să examineze căile unei mai mari pedagogii a legii naturale. Teologii aduc rezultatul muncii lor sub titlul: În căutarea unei etici universale; o nouă privire asupra…

Citiţi

Răspuns privind dubiul cu privire la binecuvântarea unirilor de persoane de acelaşi sex

Responsum al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei la un dubium cu privire la binecuvântarea unirilor de persoane de acelaşi sex Vatican, 15 martie 2021 LA ÎNTREBAREA PROPUSĂ: Biserica dispune de puterea de a da binecuvântarea la uniri de persoane de acelaşi sex? SE RĂSPUNDE: Negativ. Notă explicativă În unele medii ecleziale se răspândesc…

Citiţi

Comuniune și slujire. Persoana umană creată după chipul lui Dumnezeu

Comuniune și slujire Persoana umană creată după chipul lui Dumnezeu Notă preliminară Tema „Persoana umană creată după chipul lui Dumnezeu” a fost încredințată pentru a fi studiată Comisiei Teologice Internaționale. Pentru pregătirea acestui studiu s-a format o subcomisie compusă din dominicanul pr. Joseph Augustine Di Noia, împreună cu episcopul Mons.…

Citiţi