Audienţa generală de miercuri

După vizita în România miercuri, 12 mai 1999 1. Gândul meu se înto­arce mereu cu vie emoţie spre vizita pe care Dum­nezeu mi-a dat ocazia să o efec­tuez zilele tre­cute în România. A fost vorba despre un eve­ni­ment cu dimen­si­une isto­rică, fiind prima mea călă­torie într-o ţară unde creş­ti­nii sunt…

Citiţi