Marialis cultus

Exortaţie apostolică Tuturor episcopilor în pace şi comuniune cu Scaunul apostolic, pentru buna orînduire şi dezvoltare a cultului către Fericita Fecioară Maria Introducere Prilejul şi scopul îndemnului. Împărţirea documentului. Venerabili Fraţi, salutare şi binecuvîntare apostolică De cînd am fost ridicat la scaunul lui Petru, ne-am străduit fără încetare să intensificăm…

Citiţi