Supremi Apostolatus Officio

Enciclică despre devoţiunea Rozariului 1 septembrie 1883 Tuturor venerabililor Patriarhi, Primaţi, Arhiepiscopi şi Episcopi ai lumii catolice în har şi comuniune cu Sfântul Scaun. Venerabili Fraţi, sănătate şi binecuvântare apostolică. 1. Oficiul Apostolic Suprem pe care îl îndeplinim şi condiţiile extrem de dificile ale acestor timpuri ne îndeamnă şi aproape…

Citiţi

Superiore Anno

Scrisoare enciclică Tuturor venerabililor confraţi Patriarhi, Primaţi, Arhiepiscopi şi Episcopi ai lumii catolice aflaţi în Harul şi Comuniunea Scaunului Apostolic. Venerabili confraţi, sănătate şi binecuvântare apostolică. 1. Anul trecut, după cum ştiţi cu toţii, printr-o Scrisoare Enciclică, am decretat ca, pentru a dobândi ajutor ceresc pentru Biserica greu încercată, Preasfânta…

Citiţi