Pacem in terris

Pacem in terris Scrisoare enciclică a Sanctităţii Sale Papa Ioan al XXIII-lea, despre pacea dintre oameni bazată pe adevăr, dreptate, iubire şi libertate Tuturor venerabililor fraţi, patriarhilor, primaţilor, arhiepiscopilor, episcopilor şi altor ordinari în pace şi comuniune cu Scaunul Apostolic, clerului şi credincioşilor din întreaga lume, precum şi tuturor oamenilor…

Citiţi