Veritatem facientes

Veritatem facientes scrisoare apostolică a papei Pius al XII-lea Venerabililor fraţi şi iubiţilor fii, episcopilor, clerului şi poporului român, în pace şi comuniune cu Scaunul Apostolic. Venerabili fraţi şi iubiţi fii, salut şi binecuvântare apostolică. „Veritatem facientes in charitate – ţinând adevărul în iubire” (Ef 4,15), în timp ce considerăm…

Citiţi