Scrisoare către bolnavii şi suferinzii din lume pentru Anul Preoţiei

Scrisoare către bolnavii şi suferinzii din lume pentru Anul Preoţiei a Arhiepiscopului Zygmunt Zimowski, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Pastoraţia Serviciilor de Sănătate Vatican, 1 octombrie 2009 Iubiţi fraţi şi surori bolnavi şi suferinzi, Veneraţi fraţi episcopi şi preoţi responsabili pentru pastoraţia bolnavilor, Stimate asociaţii ale bolnavilor, Voi toţi care daţi…

Citiţi