Discursul Papei la Palatul Cotroceni

Dis­cursul Papei Ioan Paul al II-lea de la întâl­nirea cu auto­ri­tă­ţile civile şi poli­tice, cu repre­zen­tanţi ai comu­ni­tă­ţilor reli­gio­ase şi cu corpul diplo­matic (Bucur­eşti, Palatul Cotro­ceni, vineri, 7 mai 1999) „Fie­care este res­pon­sabil de fraţii săi şi de vii­torul ţării” Dom­nule pre­şe­dinte, dom­nilor pre­şe­dinţi ai Sena­tului şi Camerei Depu­­ta­ţilor, dom­nilor…

Citiţi

Discursul Papei către CER la Nunţiatura Apostolică

Dis­cursul Papei Ioan Paul al II-lea din timpul întâl­nirii cu mem­brii Con­fer­inţei Epis­co­pilor din România (Bucur­eşti, Nun­ţia­tura Apos­to­lică, vineri, 7 mai 1999) „Fiţi ima­ginea lui Cristos pentru cre­din­cioşii voştri” Mult iubiţi fraţi întru epis­copat din România! Te Deum lau­damus, te Dominum con­fi­temur, te aeternum Patrem omnis terra vene­ratur! 1. Cu…

Citiţi

Salutul Papei în faţa Catedralei patriarhale

Salut Papei Ioan Paul al II-lea adresat româ­nilor în faţa cate­dralei patri­a­rhale (Bucur­eşti, vineri, 7 mai 1999) „O cres­cândă înţe­le­gere între orto­docşi, cato­lici şi pro­tes­tanţi să fie fer­ment de uni­tate şi de con­cordie în inte­riorul patriei voastre” 1. „Iar Dum­ne­zeul păcii să fie cu voi cu toţi!” (Rom 15,33). Mult…

Citiţi

Discursul Papei la sosirea în România

Dis­cursul din timpul cere­mo­niei de bun venit (Aero­portul Băne­asa, vineri, 7 mai 1999) „Românie, ţară-punte între Orient şi Occi­dent, în pragul unui nou mileniu, înte­me­iază-ţi vii­torul mai departe pe stânca tare a evan­ghe­liei” Dom­nule pre­şe­dinte, dis­tinşi repre­zen­tanţi ai Gu­­ver­nului, Pre­a­fe­ri­cite Păr­inte Patriarh Teoc­tist, ve­ne­­raţi fraţi întru epis­copat, pre­a­iu­biţi fraţi şi…

Citiţi

Mesaj catre poporul roman in ajunul vizitei

„Vin pentru a vă pro­pune pe acela care este ade­vărul lui Dum­nezeu, pe Isus Cristos” Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea către poporul român în ajunul vizitei Dragi români, cu gândul şi cu inima sunt deja în mij­locul vostru, în aştep­tarea feri­cită să pot trece curând gra­niţa ţării voastre şi…

Citiţi

Ut Unum Sint

Scrisoarea enciclică Ut unum sint a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea referitoare la angajarea ecumenică INTRODUCERE 1. Ut unum sint! Chemarea la unirea creştinilor, pe care Conciliul Vatican II a relansat-o cu o atât de pasionată angajare, răsună cu tot mai multă putere în inimile credincioşilor, mai ales acum…

Citiţi

Redemptoris Mater

Enciclică despre Preacurata Fecioară Maria în viaţa Bisericii peregrine 25 martie 1987 INTRODUCERE 1. MAMA RĂSCUMPĂRĂTORULUI are un loc bine definit în planul mântuirii; într-adevăr, «când a venit plinirea timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care erau sub…

Citiţi

Dezvoltarea rapidă

Dezvoltarea rapidă Scrisoarea apostolică a suveranului pontif Ioan Paul al II-lea către responsabilii din comunicaţiile sociale 1. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor în sectorul media este, cu siguranţă, unul dintre semnele progresului în societatea de astăzi. Privind spre aceste noutăţi aflate în continuă evoluţie, pare a fi şi mai actual ceea…

Citiţi