Mesajul IPS Ioan Robu pentru SRUC

Mesajul IPS Ioan Robu Arhiepiscop-Mitropolit al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor Avem comoara aceasta în vase de lut (2 Cor 4,7). Cuvântul propus ca temă de reflecţie pentru „Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor” este luat din contextul celei de-a doua Epistole către Corinteni…

Citiţi

Mesajul IPS Lucian Mureşan pentru SRUC

Mesajul IPS Lucian Mureşan Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor Iubiţi fraţi în Cristos Isus, unicul Domn şi Mântuitor, Să mulţumim lui Dumnezeu, Cel în Treime adorat, că interesul diferitelor Biserici şi comunităţi eclesiale creştine pentru refacerea unităţii pierdute se manifestă…

Citiţi

Predica Papei la Liturghia cu participarea Patriarhului Teoctist

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea la Liturghia celebrată în prezenţa Patriarhului Teoctist 1. „Lui Dumnezeu şi Tatălui nostru, slavă în vecii vecilor” (Filipeni 4,20). Astfel se încheie fragmentul Scrisorii către Filipeni proclamat cu puţin înainte. Această scriere a apostolului Paul este pătrunsă de o intensă bucurie. Aceeaşi…

Citiţi

Discursul Patriarhului Teoctist la Liturghia prezidată de Papa

Discursul Patriarhului Teoctist la Liturghia prezidată de Sfântul Părinte duminică, 13 octombrie 2002 „Siliţi-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Efeseni 4,3). Sanctitatea Voastră, Iubiţi fraţi şi surori în Domnul! Purtăm încă vii în minte şi în inimă momentele de mare bucurie şi lumină ale vizitei Sanctităţii Voastre în…

Citiţi

Discursul Patriarhului Teoctist adresat Papei

Discursul Patriarhului Teoctist adresat Sfântului Părinte la audienţa din biblioteca privată sâmbătă, 12 octombrie 2002 Sanctitate, Eminenţe, „Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale” (Psalm 42 [41], 8); astfel se exprimă regele şi poetul David, proclamând înţelepciunea divină, el care este copleşit de înţelepciunea Duhului Sfânt. Pătrunşi de…

Citiţi