Mesajul IPS Lucian Mureşan pentru SRUC

Mesajul IPS Lucian Mureșan
Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor

Iubiți frați în Cristos Isus, unicul Domn și Mântuitor,

Să mulțumim lui Dumnezeu, Cel în Treime adorat, că interesul diferitelor Biserici și comunități eclesiale creștine pentru refacerea unității pierdute se manifestă tot mai puternic, desigur și cu real folos. Este un semn că ne-unitatea a devenit deranjantă, provocând chiar mâhnire, nemulțumire și durere profundă Bisericilor. Ne-unitatea a pus în alertă creștinătatea fărâmițată care, în imposibilitate de a reface ceea ce a stricat și a pierdut prin forțele proprii, să alerge la Cel ce este Izvorul unității: Dumnezeu-Treime în Unime.

Ne mai întrebăm uimiți de atotputernicia divină: Nu cumva ne-unitatea realizată de neputințele preaomenescului lucrător în Biserică cheamă stăruitor darul unității atât de voite de Isus, chiar în ora atât de solemnă și cutremurătoare a realizării mântuirii întregului neam omenesc, prin jertfa Mielului pascal al lui Dumnezeu? Dacă păcatul lui Adam a adus moartea, care a trecut la toți oamenii – Adam care este chip al Celui ce avea să vină! – a chemat harul lui Dumnezeu și darul Lui care au prisosit asupra celor mulți, prin harul unui singur om, Isus Cristos (cf Rom 5,12 și 14 – 15), oare ne-unitatea nu cheamă bunătatea atotputernică a lui Dumnezeu să reverse darul unității peste fiii care o cer? „Nu este cu greșala, cum este cu harul”, spune Sfântul Apostol Pavel (Rom 5,15); „Unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit harul”, spune același Apostol (Rom 5,21). Iar noi, cei angajați în fierbinte rugăciune și acțiune, îndurerați de despărțire, cu păcate atât de înmulțite, dar sincer recunoscute, nu chemăm harul lui Dumnezeu care poate realiza, cu noi, unitatea?

Tema aleasă pentru meditare în aceste opt zile de rugăciune comună, este deosebit de semnificativă și chiar tulburătoare: Noi „avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi” (II Cor 4,7). Apostolul Pavel scrie corintenilor patru scrisori, din care ne-au rămas doar două. El este preocupat de dezordinile grave care aveau loc în biserica din Corint. Rugăciunea noastră comună, celebrările, predicile, îndemnurile noastre exprimă preocuparea pentru dezordinea ne-unității din Biserica cea una a lui Dumnezeu. „Comoara aceasta” a unității noi o deținem. Isus Cristos a întemeiat o singură Biserică. Ea este „Trupul lui Cristos”, în care noi, mădularele, ne aducem aportul la armonia și unitatea trupului. Cristos nu se împarte; El este unu și este Domn! Predicarea lui Cristos Unul este în contradicție cu realitatea dezbinării. Din partea Lui noi avem unitatea, important este dacă o realizăm după dorința Lui și o trăim ca atare.

Același Pavel semnalează că „nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Cristos Isus, Domnul” (II Cor 4,5). Dacă ne mai propovăduim pe noi înșine amânăm unitatea; dacă predicăm și trăim spiritul lui Cristos suntem făuritori de unitate, suntem conformi cu ceea ce a realizat și ne-a dăruit Isus.

„Dumnezeu a zis: Strălucească, din întuneric, lumina!” (II Cor 4,6) În întunecimile dezbinărilor existente și menținute încă, te rugăm cu toții, Doamne, să strălucești cu lumina unității, a păcii și a bucuriei prezenței Tale, așa cum ai strălucit lumii întregi în noaptea așteptării, prin Nașterea Ta, și așa cum ai răsărit din întunecimile mormântului pe care mulți îl credeau definitiv, în dimineața strălucitei Învieri. Iar nouă tuturor, „vase de lut”, purtătoare a unei asemenea comori, arată-ne cu puterea Ta covârșitoare tot mai apropiați de ziua când toți creștinii împreună, ascultători și trăitori ai unicei Evanghelii, să primim din potirul sfânt Comuniunea deplinei unități în casa Preafrumoasei Treimi.

+ Lucian
Arhiepiscop și Mitropolit
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

Autor: IPS Ioan Robu
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 18.01.2003
Publicarea pe acest sit: 18.01.2003
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.