Mesajul IPS Ioan Robu pentru SRUC

Mesajul IPS Ioan Robu
Arhiepiscop-Mitropolit al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București
pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor

Avem comoara aceasta în vase de lut (2 Cor 4,7).

Cuvântul propus ca temă de reflecție pentru „Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor” este luat din contextul celei de-a doua Epistole către Corinteni în care Apostolul își prezintă munca în folosul Evangheliei.

Evanghelia predicată de Sfântul Paul îl are în centru pe „Cristos Isus Domnul” (2 Cor 4,5), iar menirea lumii este aceea de a străluci „plină de măreția lui Cristos” pe chipurile celor ce o ascultă. De aceea Apostolul cu multă grijă și responsabilitate își asumă slujirea predicării Evangheliei ca tot mai mulți oameni să se întoarcă spre Domnul pentru a „oglindi măreția Domnului” și pentru a fi „preschimbați în aceeași înfățișare tot mai măreață către Domnul, care este Duh” (2 Cor 3,18) subliniind, în plus, că „unde este Duhul Domnului acolo este libertate” (2 Cor 3,16).

Prin urmare, atunci când Apostolul vorbește în 2 Cor 4,7 despre o comoară, el face referință tocmai la această Evanghelie pe care Dumnezeu a sălășluit-o „în inimile noastre” aidoma luminii în sânul haosului de la începuturi (2 Cor 4,6). Cât despre vasele de lut, ele sunt „trupurile” celor angajați în munca de evanghelizare, supuse mereu prigoanelor, suferințelor și morții, care însă pot și trebuie să-l pună cât mai bine în lumină pe Cristos. În acest sens Sfântul Paul spune: „Mereu purtăm în trupul nostru chinul de moarte a lui Isus, ca și viața lui Isus să apară în trupul nostru” (2 Cor 4,10).

Cum am putea citi acest text pentru noi astăzi, dacă nu tot în spiritul gândirii pauline? Apostolul a văzut în Biserică Trupul prin care să fie arătat lumii din toate timpurile „lumina Evangheliei pline de măreție a lui Cristos, care este icoana lui Dumnezeu” (2 Cor 4,4).

Or, mai mult ca oricând, Biserica are nevoie astăzi să dea această mărturie căci contextul actual o cere cu stringență. Astfel, prin schimbarea regimului politic de la începutul anilor 90 și începerea unei tranziții (dureroase în multe aspecte) către un nou tip de societate, cea de consum, prin opțiunea României de a adera la structurile euro-atlantice etc., s-au pus premisele unor mutații majore la nivel social. Și cum aceste mutații au loc pe coordonatele care ignoră adesea valorile evanghelice, se cere tuturor Bisericilor din țara noastră să-și conjuge eforturile într-o reflecție și atitudine comună astfel încât noua societate să poarte amprenta „luminii Evangheliei pline de măreție a lui Cristos”.

Cu toată modestia va trebui să recunoaștem în Biserica despărțită a lui Cristos vasul de lut, care, deși purtătoare a unei comori atât de prețioase, reușește într-o măsură nu întotdeauna suficientă să arate în Trupul ei viața lui Isus lumii de azi.

Fie ca rugăciunea pe care o vom înălța împreună în această „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor” să nu mai privească spre trecut și spre ceea ce ne desparte, ci către viitor și către ceea ce ne poate apropia, pentru a putea da o mărturie credibilă despre „Cristos Isus Domnul”.

Cu binecuvântare,

+ Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de București

Autor: IPS Ioan Robu
Copyright: ARCB.ro
Publicarea în original: 18.01.2003
Publicarea pe acest sit: 18.01.2003
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.