Promisiunea respectului filial şi a ascultării

Mesaj al Arhiepiscopului Mauro Piacenza, Secretar al Congregaţiei pentru Cler adresat preoţilor în contextul Anului Preoţiei „Îmi promiţi mie şi succesorilor mei respect filial şi ascultare?” (Pontificale Romanum. De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990) Dragi Confraţi întru Preoţie, Deşi nu suntem legaţi de…

Citiţi

Scrisoare către bolnavii şi suferinzii din lume pentru Anul Preoţiei

Scrisoare către bolnavii şi suferinzii din lume pentru Anul Preoţiei a Arhiepiscopului Zygmunt Zimowski, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Pastoraţia Serviciilor de Sănătate Vatican, 1 octombrie 2009 Iubiţi fraţi şi surori bolnavi şi suferinzi, Veneraţi fraţi episcopi şi preoţi responsabili pentru pastoraţia bolnavilor, Stimate asociaţii ale bolnavilor, Voi toţi care daţi…

Citiţi

Sfinţenia este întotdeauna actuală

Mesaj al Arhiepiscopului Mauro Piacenza, Secretar al Congregaţiei pentru Cler adresat preoţilor în contextul Anului Preoţiei Iubiţi confraţi întru Preoţie, La fericita celebrare a celei de a 150-a aniversări a naşterii la Cer a Sfântului Ioan Maria Vianney (4 august 1859- 2009), îmi este drag să adresez fiecăruia o reînnoită…

Citiţi

Mesajul adresat poporului lui Dumnezeu despre Scriptură

Mesajului Sinodului Episcopilor adresat poporului lui Dumnezeu, la încheierea Celei de-a XII-a Adunări Generale Obişnuite, aprobat în Cea de-a XXI-a Congregaţie generală – 24 octombrie 2008 Fraţilor şi surorilor, „pace şi iubire cu credinţă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Cristos! Harul să fie cu toţi cei…

Citiţi

Euharistia: pâine vie pentru pacea lumii

Euharistia: pâine vie pentru pacea lumii Mesajul Celei de-a XI-a Adunări generale obişnuite a Sinodului Episcopilor Iubiţi confraţi episcopi, Iubiţi preoţi şi diaconi, Iubiţi fraţi şi surori, 1. „Pace vouă!”. În numele Domnului, care în seara de Paşti a apărut în cenacolul din Ierusalim, repetăm: „Pace vouă” (In 20,21). Misterul…

Citiţi