Scrisoare către bolnavii şi suferinzii din lume pentru Anul Preoţiei

Scrisoare către bolnavii și suferinzii din lume pentru Anul Preoției
a Arhiepiscopului Zygmunt Zimowski,
președintele Consiliului Pontifical pentru Pastorația Serviciilor de Sănătate
Vatican, 1 octombrie 2009

Iubiți frați și surori bolnavi și suferinzi,
Venerați frați episcopi și preoți responsabili pentru pastorația bolnavilor,
Stimate asociații ale bolnavilor,
Voi toți care dați slujirea prețioasă celor bolnavi și suferinzi,

Suntem în plină desfășurare a Anului Preoției stabilit de Benedict al XVI-lea la 19 iunie 2009, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Ioan Maria Vianney, sfântul patron al tuturor parohilor din lume. În Scrisoarea de convocare a Anului Preoției Sfântul Părinte scrie: „Acest an vrea să contribuie la promovarea acțiunii de reînnoire interioară a tuturor preoților pentru o mai puternică și incisivă mărturie evanghelică a lor în lumea de astăzi”. În acest timp de har, toată comunitatea creștină este chemată să redescopere frumusețea chemării sacerdotale, deci să se roage pentru preoți.

Preotul alături de căpătâiul bolnavului îl reprezintă pe însuși Cristos, medicul divin, căruia nu-i este indiferentă soarta celui care suferă. Dimpotrivă, prin intermediul sacramentelor Bisericii, administrate de către preot, Isus Cristos oferă bolnavului o vindecare prin reconcilierea și iertarea păcatelor, prin ungerea cu uleiul sacru și în sfârșit în Euharistie, în viatic în care el însuși devine, așa cum obișnuia să spună sfântul Ioan Leonardi, „medicamentul nemuririi„, prin care „suntem întăriți, hrăniți, uniți, transformați în Dumnezeu și părtași ai naturii divine” (cf. 2Pt 1,4)”. Deci în persoana preotului este prezent, lângă bolnav, însuși Cristos care iartă, vindecă, întărește, ia de mână și spune: „Eu sunt învierea și viața; cine crede în mine, chiar dacă moarte va trăi. Și tot cel care trăiește și crede în mine, nu va muri în veci” (In 11,25).

Anul Preoției se va încheia cu solemnitatea Preasfintei Inimi a lui Isus în luna iunie 2010, an în care Consiliul Pontifical pentru Pastorația Lucrătorilor Sanitari va celebra 25 de ani de la întemeierea sa. Slujitorul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea, de venerată amintire, a întemeiat acest dicaster pontifical la 11 februarie 1985 în amintirea Sfintei Fecioare Maria de Lourdes, cu scopul de a manifesta „grija Bisericii față de cei bolnavi ajutându-i pe cei care desfășoară slujirea față de cei bolnavi și suferinzi, pentru ca apostolatul milostivirii, cu care se ocupă, să răspundă tot mai bine la noile exigențe” (Pastor bonus, art. 152).

Datorită acestei aniversări providențiale, sunt alături de fiecare dintre voi și vă invit, iubiți frați și surori bolnavi, să îndreptați neîncetat rugăciunile voastre și ofranda suferințelor către Stăpânul vieții în favoarea sfințeniei mult iubiților voștri preoți, pentru ca să desfășoare cu dăruire și caritate pastorală slujirea încredințată lor de Cristos, medicul trupului și al sufletului. Vă îndemn să redescoperiți frumusețea rugăciunii sfântului Rozariu în beneficiul spiritual al preoților, în mod deosebit în luna octombrie. În afară de asta, în prima joi și în prima vineri din lună, dedicate devoțiunii euharistice, respectiv preasfintei inimi a lui Isus, sunt zile deosebit de potrivite pentru participarea la sfânta Liturghie și la adorația preasfântului sacrament.

Aș vrea să vă amintesc faptul că, rugându-vă pentru preoți, puteți obține în acest an indulgențe speciale. Decretul Penitențiariei Apostolice stabilește:

„Celor în vârstă, bolnavilor și tuturor celor care din motive legitime nu pot să iasă din casă, cu sufletul dezlipit de orice păcate și cu intenția de a îndeplini, imediat ce va fi posibil, cele trei condiții obișnuite, în propria casă sau acolo unde impedimentul îi reține, se va acorda aceeași indulgență plenară dacă, în zilele menționate mai sus, vor recita rugăciuni pentru sfințirea preoților și vor oferi cu încredere lui Dumnezeu prin intermediul Mariei, regina apostolilor, bolile și necazurile din viața lor. În sfârșit, este acordată indulgența parțială tuturor credincioșilor ori de câte ori vor recita cu evlavie de cinci ori Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie, și Slavă Tatălui sau o altă rugăciune aprobată cum se cuvine, în cinstea preasfintei inimi a lui Isus, pentru a obține ca preoții să se păstreze în curăția și sfințenia vieții”.

Aș vrea să încredințez rugăciunilor voastre și pelerinajul capelanilor din spitale care, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea consiliului pontifical, se va desfășura în luna aprilie, mai întâi la Lourdes și după aceea la Ars. De fapt, există o legătură strânsă și profundă între aceste două orășele franceze. Vorbind tocmai despre această providențială legătură în Scrisoarea pentru convocarea Anului Preoției, Benedict al XVI-lea a amintit de observația fericitului Ioan al XXIII-lea, papă, care a scris: „«Cu puțin înainte ca parohul de Ars să-și încheie lunga sa carieră plină de merite, Fecioara neprihănită apăruse, într-o altă regiune a Franței, unei tinere umile și curate, pentru a-i transmite un mesaj de rugăciune și de pocăință, a cărui rezonanță spirituală imensă este cunoscută, de un secol. În realitate, viața sfântului preot, a cărui amintire o celebrăm, era cu anticipare o ilustrare vie a marilor adevăruri spirituale învățate vizionarei de la Massabielle» (…). Sfântul paroh le amintea mereu credincioșilor săi că «Isus Cristos după ce ne-a dat tot ceea ce putea să ne dea, a mai voit să ne facă moștenitori a ceea ce are el mai prețios, adică ai sfintei sale Mame»”.

În sfârșit, vouă, iubiți frați și surori bolnavi și suferinzi, încredințez Biserica, care are nevoie de rugăciunile voastre și de ofranda suferințelor voastre, persoana Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea, pe episcopii și preoții din toată lumea, care se străduiesc zilnic pentru sfințirea voastră. Vă cer o rugăciune specială pentru preoții bolnavi și încercați în trupul lor, care experimentează în fiecare zi ca și voi povara durerii, împreună cu forța harului mântuitor care mângâie și vindecă sufletul. Rugați-vă și pentru beatificarea și canonizarea slujitorului lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea. Rugați-vă cu insistență pentru sfintele vocații la preoție și la viața călugărească. În acest sens vă propun o rugăciune frumoasă a lui Ioan Paul al II-lea pe care o puteți recita în fiecare zi. Rugați-vă și pentru mine! Și eu, ca preot și episcop, contez pe voi și pe ofranda suferințelor voastre pentru ca să pot desfășura cât mai bine, în teama de Dumnezeu, misiunea de președinte al Consiliului Pontifical pentru Pastorația Lucrătorilor Sanitari, încredințată mie de către Sfântul Părinte. Din partea mea, vă asigur că mă voi ruga pentru voi, împreună cu colaboratorii mei din consiliul pontifical, în fiecare zi la „Angelus” cu cuvintele lui Benedict al XVI-lea:

Ne rugăm pentru toți bolnavii,
în special pentru cei mai grav bolnavi,
care nu pot în nici un fel să se îngrijească de ei înșiși,
ci sunt total dependenți de îngrijirile altuia:
fie ca fiecare dintre să poată experimenta,
în îngrijirea celui care este lângă el,
puterea iubirii lui Dumnezeu și bogăția harului său care mântuiește.
Marie, tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi!
(Angelus, 8.02.2009).

Cu acest spirit de rugăciune reciprocă vă împart vouă tuturor, celor dragi ai voștri și celor care se îngrijesc de voi binecuvântarea mea: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Vatican, 1 octombrie 2009

+ Zygmunt Zimowski,

Autor: Cardinalul Zygmunt Zimowski
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.10.2009
Publicarea pe acest sit: 11.10.2009
Etichete:

Comentariile sunt închise.