Mesajul adresat poporului lui Dumnezeu despre Scriptură

Mesajului Sinodului Episcopilor adresat poporului lui Dumnezeu, la încheierea Celei de-a XII-a Adunări Generale Obişnuite, aprobat în Cea de-a XXI-a Congregaţie generală – 24 octombrie 2008 Fraţilor şi surorilor, „pace şi iubire cu credinţă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Cristos! Harul să fie cu toţi cei…

Citiţi