În căutarea unei etici universale. Privire nouă asupra legii naturale

În căutarea unei etici universale Privire nouă asupra legii naturale Comisia Teologică Internațională Cuvânt înainte În 2004, cardinalul Ratzinger a cerut Comisiei Teologice Internaționale să examineze căile unei mai mari pedagogii a legii naturale. Teologii aduc rezultatul muncii lor sub titlul: În căutarea unei etici universale; o nouă privire asupra…

Citiţi

Comuniune și slujire. Persoana umană creată după chipul lui Dumnezeu

Comuniune și slujire Persoana umană creată după chipul lui Dumnezeu Notă preliminară Tema „Persoana umană creată după chipul lui Dumnezeu” a fost încredințată pentru a fi studiată Comisiei Teologice Internaționale. Pentru pregătirea acestui studiu s-a format o subcomisie compusă din dominicanul pr. Joseph Augustine Di Noia, împreună cu episcopul Mons.…

Citiţi

Discursul Papei adresat membrilor Comisiei Teologice Internaţionale

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc la audienţa acordată membrilor Comisiei Teologice Internaţionale vineri, 6 decembrie 2013 Iubiţi fraţi şi surori, Vă primesc şi vă salut cordial la sfârşitul Sesiunii voastre Plenare. Îi mulţumesc preşedintelui, Mons. Müller, pentru cuvintele pe care mi le-a adresat, şi în numele vostru al tuturor. Această…

Citiţi

Mesajul Comisiei Teologice Internaţionale cu ocazia Anului Credinţei

Mesajul Comisiei Teologice Internaţionale cu ocazia Anului Credinţei Fides quaerens intellectum, teologia nu există decât în relaţie cu darul credinţei. Ea presupune adevărul credinţei şi-şi propune să-i manifeste „bogăţiile inefabile” (Ef 3,8) pentru bucuria spirituală a întregii comunităţi a credincioşilor şi slujirea misiunii sale evanghelizatoare. Comisia Teologică Internaţională primeşte cu…

Citiţi

Memorie şi reconciliere: Biserica şi greşelile din trecut

Notă preliminară Studiul cu tema „Biserica şi greşelile din trecut” a fost propus Comisiei Teologice Internaţionale de către preşedintele său, card. J. Ratzinger, în vederea celebrării jubileului anului 2000. Pentru pregătirea acestui studiu a fost formată o subcomisie alcătuită din pr. Christopher Begg, Mons. Bruno Forte (preşedinte), pr. Sebastian Karotemprel,…

Citiţi