Scrisoare către poporul lui Dumnezeu

Scrisoare către poporul lui Dumnezeu
a celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare
a Sinodului Episcopilor către poporul lui Dumnezeu,
miercuri, 25 octombrie 2023

Dragi surori, dragi frați,

În timp ce se apropie de încheiere lucrările primei sesiuni a celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor, vrem, cu voi toți, să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru experiența frumoasă și bogată pe care tocmai am trăit-o. Acest timp binecuvântat l-am trăit în profundă comuniune cu voi toți. Am fost susținuți de rugăciunile voastre, ducând cu noi așteptările voastre, întrebările voastre, precum și fricile voastre. Au trecut deja doi ani de când, la cererea Papei Francisc, a început un proces lung de ascultare și discernământ, deschis întregului popor al lui Dumnezeu, niciunul exclus, pentru „a merge împreună”, sub conducerea Duhului Sfânt, discipoli misionari în urmarea lui Cristos Isus.

foto: Vatican Media

Sesiunea care ne-a reunit la Roma din 30 septembrie constituie o etapă importantă în acest proces. În multe privințe, a fost o experiență fără precedent. Pentru prima dată, la invitația Papei Francisc, bărbați și femei au fost invitați, în virtutea botezului lor, să se așeze la aceeași masă pentru a lua parte nu numai la discuții, ci la votările din această Adunare a Sinodului Episcopilor. Împreună, în complementaritatea vocațiilor noastre, a carismelor noastre și a slujirilor noastre, am ascultat cu intensitate cuvântul lui Dumnezeu și experiența celorlalți. Folosind metoda conversației în Duh, am împărtășit cu umilință bogățiile și sărăciile comunităților noastre din toate continentele, încercând să discernem ceea ce Duhul Sfânt vrea să spună astăzi Bisericii. Astfel am experimentat și importanța de a favoriza schimburi reciproce între tradiția latină și tradițiile din Orientul creștin. Participarea delegaților fraterni din alte Biserici și Comunități ecleziale a îmbogățit profund dezbaterile noastre.

Adunarea noastră s-a desfășurat în contextul unei lumi aflate în criză, ale cărei răni și inegalități scandaloase au răsunat în mod dureros în inimile noastre și au dat lucrărilor noastre o gravitate deosebită, cu atât mai mult cu cât unii dintre noi veneau din țări unde războiul este în toi. Ne-am rugat pentru victimele violenței ucigașe, fără a-i uita pe toți cei pe care mizeria și corupția i-au aruncat pe drumurile periculoase ale migrației. Am asigurat solidaritatea noastră și angajarea noastră alături de femeile și bărbații care în orice loc din lume se străduiesc ca artizani de dreptate și pace.

La invitația Sfântului Părinte, am dat un spațiu important tăcerii, pentru a favoriza între noi ascultarea respectuoasă și dorința de comuniune în Duh. În timpul veghii ecumenice de rugăciune, am experimentat cum setea de unitate crește în contemplarea silențioasă a lui Cristos răstignit. „De fapt, crucea este singura catedră a Celui care, dându-și viața pentru mântuirea lumii, i-a încredințat pe discipolii săi Tatălui, pentru ca «toți să fie una» (In 17,21). Trainic uniți în speranța pe care ne-o dă învierea sa, i-am încredințat casa noastră comună unde răsună tot mai urgente strigătul pământului și strigătul săracilor: «Laudate Deum!»„, a amintit Papa Francisc chiar la începutul lucrărilor noastre.

Zi după zi, am simțit apelul insistent la convertirea pastorală și misionară. Pentru că vocația Bisericii este să vestească evanghelia nu concentrându-se asupra sieși, ci punându-se în slujba iubirii infinite cu care Dumnezeu iubește lumea (cf. In 3,16). În fața întrebării puse lor, despre ceea ce așteptau ei de la Biserică cu ocazia acestui sinod, câteva persoane fără adăpost care trăiesc prin Piața „Sfântul Petru” au răspuns: „Iubire!”. Această iubire trebuie să rămână mereu inima arzătoare a Bisericii, iubire trinitară și euharistică, așa cum a amintit papa evocând la 15 octombrie, la jumătatea drumului adunării noastre, mesajul Sfintei Tereza a Pruncului Isus. Este „încrederea” cea care ne dă curajul și libertatea interioară pe care le-am experimentat, neezitând să exprimăm convergențele noastre și diferențele noastre, dorințele noastre și întrebările noastre, liber și umil.

Și acum? Ne dorim ca lunile care ne despart de a doua sesiune, în octombrie 2024, să permită fiecăruia să participe concret la dinamismul comuniunii misionare indicate de cuvântul „sinod”. Nu este vorba de o ideologie, ci de o experiență înrădăcinată în Tradiția Apostolică. Așa cum ne-a amintit Papa Francisc la începutul acestui proces: „Comuniunea și misiunea riscă să rămână termeni un pic abstracți dacă nu se cultivă o practică eclezială care exprimă concretețea sinodalității […], promovând implicarea reală a tuturor” (9 octombrie 2021). Provocările sunt multiple și întrebările numeroase: raportul de sinteză al primei sesiuni va clarifica puncte de acord obținute, va evidenția problemele deschise și va indica modul de a continua munca.

Pentru a continua în discernământul său, Biserica are neapărat nevoie să-i asculte pe toți, începând de la cei mai săraci. Asta cere din partea ei un drum de convertire, care este și drum de credință: „Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit celor mici” (Lc 10,21)! Este vorba de a-i asculta pe cei care nu au drept de cuvânt în societate sau care se simt excluși, chiar și de Biserică. A asculta persoanele victime ale rasismului în toate formele sale, îndeosebi, în unele regiuni, popoarele indigene ale căror culturi au fost batjocorite. Mai ales Biserica din timpul nostru are datoria de a asculta, în spirit de convertire, pe cei care au fost victime de abuzuri comise de membri ai trupului eclezial și să se angajeze concret și structural pentru ca asta să nu se mai întâmple. Biserica are nevoie să-i asculte și pe laici, femei și bărbați, chemați toți la sfințenie în virtutea vocației lor baptismale: mărturia cateheților, care în multe situații sunt primii care vestesc evanghelia; simplitatea și vivacitatea copiilor, entuziasmul tinerilor, întrebările lor și chemările lor; visele bătrânilor, înțelepciunea lor și amintirea lor. Biserica are nevoie să stea în ascultarea familiilor, a preocupărilor lor educative, a mărturiei creștine pe care o oferă în lumea de astăzi. Are nevoie să primească glasurile celor care doresc să fie implicați în slujiri laicale sau în organisme de participare de discernământ și de decizie.

Pentru a progresa în discernământul sinodal, Biserica are nevoie îndeosebi să primească și mai mult cuvintele și experiența slujitorilor hirotoniți: preoții, primi colaboratori ai episcopilor, a căror slujire sacramentală este indispensabilă pentru viața întregului trup; diaconii, care prin slujirea lor semnifică atenția întregii Biserici față de slujirea celor mai vulnerabili. Trebuie să se lase interpelată și de glasul profetic al vieții consacrate, santinelă vigilentă a chemărilor Duhului. Și trebuie să fie atentă și la cei care nu împărtășesc credința sa, dar caută adevărul, și în care este prezent și activ Duhul, el care dă „tuturor posibilitatea de a fi asociați, în modul pe care îl cunoaște Dumnezeu, la misterul pascal” (Gaudium et spes, 22).

„Lumea în care trăim și pe care suntem chemați s-o iubim și s-o slujim și în contradicțiile sale cere de la Biserică potențarea sinergiilor în toate domeniile misiunii sale. Tocmai drumul sinodalității este drumul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la Biserica din al treilea mileniu” (Papa Francisc, 17 octombrie 2015). Nu trebuie să ne fie frică să răspundem la această chemare. Fecioara Maria, prima pe drum, ne însoțește în pelerinajul nostru. În bucurii și în dureri ea ni-l arată pe Fiul său și ne invită la încredere. El, Isus, este unica noastră speranță!

Autor: Sinodul Episcopilor
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Editura Presa Bună; Libreria Editrice Vaticana
Publicarea în original: 25.10.2023
Publicarea pe acest sit: 25.10.2023
Etichete:

Comentariile sunt închise.