Predica Papei la încheierea Sinodului Episcopilor

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea la încheierea Sinodului Episcopilor 1. „Vestiţi tuturor oamenilor mântuirea Domnului!” (Psalm responsorial) Aceste cuvinte din psalmul responsorial exprimă foarte bine atitudinea interioară comună nouă, veneraţi Fraţi, la încheierea celei de-a X-a Adunări Generale a Sinodului Episcopilor. Studiul îndelungat şi aprofundat asupra temei…

Citiţi

Predica Papei la deschiderea Sinodului Episcopilor

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea la deschiderea celei de-a X-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor 1. „Episcopul, slujitorul Evangheliei lui Isus Cristos pentru speranţa lumii”. Aceasta este tema lucrărilor celei de-a X-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor, pe care îl începem în numele Domnului. Ea…

Citiţi

Predica Papei la Liturghia de la Marele Altar din Etchmiadzin

Predica Sfântului Părinte la Liturghia de la Marele Altar din Etchmiadzin joi, 27 septembrie 2001 Dragi fraţi şi surori, Vă salut şi vă binecuvântez pe toţi! „Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea” (Psalm 26,1) 1. Aceste cuvinte ale psalmului au răsunat în inimile armenilor atunci când credinţa creştină, proclamată…

Citiţi

Predica Papei la Liturghia din Catedrala din Astana

Predica Sfântului Părinte la Liturghia din Catedrala Fecioarei Ajutorului Perpetuu din Astana luni, 24 septembrie 2001 1. Lăsaţi oamenii „… să zidească templul Domnului Dumnezeului lui Israel” (Ezdra 1,3). Cu aceste cuvinte Cirus, regele perşilor, a dat libertate „restului lui Israel”, poruncind exilaţilor să reconstruiască în Ierusalim templul sfânt, unde…

Citiţi