Predica Patriarhului Bartolomeu în Bazilica San Pietro

Predica Patriarhului ecumenic Bartolomeu I
la Liturghia din Bazilica San Pietro
în sărbătoarea Sfinților Petru și Paul
duminică, 29 iunie 2008

Sanctitate,

Având încă vie bucuria și emoția participării personale și binecuvântate a Sanctității voastre la sărbătoarea patronală din Constantinopol, în amintirea sfântului Andrei, cel dintâi chemat, în noiembrie 2006, ne-am mișcat „cu pas de bucurie”, de la Fanarul Noii Rome, pentru a veni la voi, pentru a participa la bucuria voastră în sărbătoarea patronală a Romei Antice. Și am ajuns la voi „cu plinătatea binecuvântării Evangheliei lui Cristos” (Rom 15,29), restituind onoarea și iubirea, sărbătorind împreună cu preaiubitul nostru frate în tărâmul Occidentului, „pe crainicii siguri și inspirați, pe Corifeii Discipolilor Domnului”, pe sfinții apostoli Petru, fratele lui Andrei, și Paul: aceste două coloane imense, centrale, ridicate spre cer, de toată Biserica, care – în acest oraș istoric – au dat și ultima mărturisire strălucitoare a lui Cristos și aici și-au dat sufletul Domnului cu martiriul, unul prin cruce și celălalt prin intermediul săbiei, sfințind-o.

Deci salutăm, cu iubire foarte adâncă și evlavioasă, din partea Preasfintei Biserici a Constantinopolului și a fiilor săi răspândiți în lume, Sanctitatea Voastră, frate dorit, dorind din inimă „celor care sunt în Roma iubiți de Dumnezeu” (Rom 1,7), să vă bucurați de sănătate, pace, prosperitate, și să înaintați zi și noapte spre mântuire „înflăcărați de Duh, slujind Domnului. Plini de bucurie în speranță, statornici în încercare, stăruitori în rugăciune” (Rom12,11-12).

În ambele Biserici, Sanctitate, cinstim cum se cuvine și venerăm atât pe cel care a dat o mărturie mântuitoare a divinității lui Cristos, Petru, cât și vasul ales, Paul, care a proclamat această mărturisire și credință până la marginile universului, în mijlocul celor mai inimaginabile dificultăți și pericole. Sărbătorim comemorarea lor, din anul mântuirii 258 încoace, la 29 iunie, în Occident și în Orient, unde în zilele care preced, conform tradiției Bisericii antice, în Orient ne-am pregătit și prin intermediul postului, respectat în cinstea lor. Pentru a sublinia mai mult valoarea lor egală, dar și pentru însemnătatea lor în Biserică și în lucrarea ei regeneratoare și mântuitoare de-a lungul secolelor, Orientul îi cinstește în mod obișnuit și printr-o icoană comună, în care ori țin în mâinile lor sfinte o corabie mică, ce simbolizează Biserică, ori se îmbrățișează unul cu altul și-și dau sărutul în Cristos.

Tocmai acest sărut am venit să-l dăm cu dumneavoastră, Sanctitate, subliniind dorința arzătoare în Cristos și iubirea, lucruri care ne ating îndeaproape pe unii și pe alții.

Dialogul teologic dintre Bisericile noastre „în credință, adevăr și iubire”, grație ajutorului divin, merge înainte, dincolo de dificultățile însemnate care subzistă și de notele problematice. Dorim cu adevărat și ne rugăm mult pentru asta; ca aceste dificultăți să fie depășite și ca problemele să dispară, cât mai repede posibil, pentru a ajunge la obiectul dorinței finale, la gloria lui Dumnezeu.

Această dorință știm bine că este și a voastră, așa cum suntem siguri că Sanctitatea voastră nu va omite nimic lucrând personal, alături de iluștrii colaboratori ai dumneavoastră printr-o netezire perfectă a căii, spre o completare pozitivă a lucrărilor dialogului, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Sanctitate, am proclamat anul 2008 „Anul Apostolului Paul”, așa cum faceți și voi din ziua de astăzi până anul viitor, la împlinirea a două mii de ani de la nașterea marelui apostol. În cadrul respectivelor manifestări pentru aniversare, în care am venerat și locul exact al martiriului său, programăm între alte lucruri un pelerinaj sacru la câteva monumente ale activității evanghelice a apostolului în Orient, cum ar fi: Efes, Perge și alte orașe din Asia Mică, dar și Rodi și Creta, la localitatea numită „Porturi Bune”. Fiți sigur, Sanctitate, că în acest itinerar sacru, veți fi prezent și dumneavoastră, mergând împreună cu noi în spirit, și că în fiecare loc vor înălța o rugăciune ferventă pentru dumneavoastră și pentru frații noștri din venerabila Biserică Romano-Catolică, adresând Domnului o puternică implorare și mijlocire a divinului Paul pentru voi.

Și acum venerând pătimirile și crucea lui Petru și îmbrățișând lanțul și stigmatele lui Paul, cinstind mărturisirea și martiriul și cinstita moarte a amândurora pentru numele Domnului, care duce cu adevărat la Viață, să-l preamărim pe Dumnezeu cel de trei ori Sfânt și să-l implorăm, pentru ca prin mijlocirea Protocorifeilor săi apostoli, să ne dea nouă și tuturor fiilor Bisericii ortodoxe și romano-catolice din lume, aici pe pământ „unirea credinței și comuniunea Duhului Sfânt” în „legătura păcii” și sus în cer, în schimb, viața veșnică și marea milostivire. Amin.

Autor: Patriarhul ecumenic Bartolomeu
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 29.06.2008
Publicarea pe acest sit: 29.06.2008
Etichete: , , ,

Comentariile sunt închise.