Pastorala de Crăciun a PS Martin Roos

Mesajul Excelenţei Sale Martin Roos,episcop romano-catolic de Timişoara,cu ocazia Sfântului Crăciun 2011 Iubiţi fraţi şi surori în Cristos, în sărbătoarea Naşterii Domnului, Biserica readuce în actualitate o veche profeţie din trecut, atunci când celebrează Liturghia solemnă din ziua de Crăciun, rugându-se împreună cu profetul Isaia: „Un Prunc ni s-a născut…

Citiţi

Pastorala de Crăciun a PS Böcskei László

Scrisoare pastorală lasărbătoarea Naşterii Domnului 2011 Ladislaus BöcskeiDivina Miseratione et Apostolicae Sedis GratiaEpiscopus Magno Varadinensis Latinorum Iubiţi Fraţi întru Cristos! Iubiţi credincioşi! Sărbătoarea Crăciunului ne oferă o imagine bogată, plină de întâmplări, atmosfera intimă, familiară şi fermecătoare în care îşi face apariţia o pereche simplă, vin îngerii, se minunează păstorii,…

Citiţi

Pastorala de Crăciun a PS Petru Gherghel

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului 2011 Naşterea Domnului şi taina familiei Taina aceasta este mare Iubiţi fraţi şi surori, dragi familii, Sărbătoarea Naşterii Domnului este sărbătoarea manifestării iubirii divine, care s-a arătat omenirii prin venirea pe pământ a Cuvântului veşnic, Isus Cristos, cel ce s-a zămislit de la Duhul…

Citiţi

Pastorala de Crăciun a PS Florentin Crihălmeanu

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului 2011 SFÂNTA FAMILIE ŞI FAMILIA SFÂNTĂUNITATEA SPIRITULUI – LEGĂTURA PĂCII SCRISOAREA PASTORALĂa PS Florentin CRIHĂLMEANU,Episcop greco-catolic de Cluj-Gherlala mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şiDumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul, mila şi îndelungă-răbdarea Atotputernicului Dumnezeu şi prin graţia Sfântului…

Citiţi

Pastorala de Crăciun a PS Alexandru Mesian

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului 2011 ALEXANDRU Din mila lui Dumnezeu şigraţie Sfântului Scaun Apostolic al RomeiEpiscop român unit, greco-catolic,al Eparhiei Lugojului Onoratului clerşi iubitului popor credincios har, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatălşi de la Domnul nostru Isus Hristos „Şi Cuvântul trup s-a făcut şi a locuit între…

Citiţi

Pastorala de Crăciun a PS Petru Gherghel

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului 2010 Mărire ţie, Isuse, care ai venit pe pământ într-o familie! Sfinţiile voastre, Dragi fraţi şi surori, Iubite familii, Începutul noului an bisericesc ne-a introdus în misterul vieţii lui Cristos, promis de către Tatăl şi trimis pe pământ ca să aducă oamenilor mântuirea. Retrăind…

Citiţi