Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sanctității Sale Papa Benedict al XVI-lea
25 decembrie 2010

„Verbum caro factum est” – „Cuvântul s-a făcut trup” (Ioan 1,14).

Iubiți frați și surori, care mă ascultați de aici și din întreaga lume, cu bucurie vă vestesc mesajul Crăciunului: Dumnezeu s-a făcut om, a venit să locuiască în mijlocul nostru. Dumnezeu nu este departe: este aproape, mai mult, este „Emanuel”, Dumnezeu-cu-noi. Nu este un necunoscut: are un chip, cel al lui Isus.

Este un mesaj mereu nou, mereu surprinzător, deoarece depășește cea mai îndrăzneață speranță a noastră. Mai presus de toate pentru că nu este doar un anunț: este un eveniment, ceva ce s-a petrecut, pe care martori credibili l-au văzut, auzit, atins în persoana lui Isus din Nazaret! Stând cu El, observându-i faptele și ascultându-i cuvintele, au recunoscut în Isus pe Mesia; și văzându-l înviat din morți, după ce fusese răstignit, au avut certitudinea că El, om adevărat, era în același timp Dumnezeu adevărat, Fiul Unul-Născut venit de la Tatăl, plin de har și de adevăr (cf. Ioan 1,14).

„Cuvântul s-a făcut trup”. În fața acestei revelații, apare încă o dată în noi întrebarea: cum este posibil? Cuvântul și trupul sunt realități opuse între ele; cum poate Cuvântul veșnic și atotputernic să devină un om fragil și muritor? Nu există decât un răspuns: Iubirea. Cine iubește dorește să împărtășească cu cel iubit, dorește să fie unit cu el, iar Sfânta Scriptură ne prezintă tocmai marea istorie a iubirii lui Dumnezeu pentru poporul Său, culminând în Isus Cristos.

În realitate, Dumnezeu nu se schimbă: El este fidel față de sine. Acela care a creat lumea este același care l-a chemat pe Avraam și care și-a revelat propriul Nume lui Moise: Eu sunt acela care sunt… Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob… Dumnezeu iubitor de oameni, milostiv, îndelung-răbdător, plin de iubire și de dreptate (cf. Exod 3,14-15; 34,6). Dumnezeu nu se schimbă, El este Iubire dintotdeauna și pentru totdeauna. Este în El însuși Comuniune, Unitate în Trinitate, și orice lucrare și cuvânt al Său tinde spre comuniune. Întruparea este culmea creației. Când în sânul Mariei, din voința Tatălui și lucrarea Duhului Sfânt, s-a format Isus, Fiul lui Dumnezeu făcut om, creația a atins culmea sa. Principiul orânduitor al universului, Logos-ul, începea să există în lume, într-un timp și într-un spațiu.

„Cuvântul s-a făcut trup”. Lumina acestui adevăr se manifestă celui care îl primește cu credință, deoarece este un mister de iubire. Numai cei care se deschid spre iubire sunt învăluiți de lumina Nașterii. Așa a fost în noaptea de la Betleem, și așa este și astăzi. Întruparea Fiului lui Dumnezeu este un eveniment care s-a petrecut în istorie, dar în același timp o depășește. În noaptea lumii se aprinde o nouă lumină, care se lasă văzută de ochii simpli ai credinței, de inima blândă și umilă a celui care îl așteaptă pe Mântuitorul. Dacă adevărul ar fi o formulă matematică, într-un anume sens s-ar impune de la sine. Însă dacă Adevărul este Iubire, el cere credința, „da”-ul inimii.

Ce caută, de fapt, inima noastră, dacă nu un Adevăr care să fie Iubire? Îl caută copilul, cu întrebările sale atât de dezarmante și stimulatoare; îl caută tânărul, având nevoie să găsească sensul profund al propriei vieți; îl caută bărbatul și femeia în vârsta lor matură, pentru a călăuzi și susține angajarea în familie și în muncă; îl caută persoana vârstnică, pentru a da împlinire vieții de pe pământ.

„Cuvântul s-a făcut trup”: Vestea Nașterii este lumină și pentru popoare, pentru mersul împreună al omenirii. „Emanuel”, Dumnezeu-cu-noi, a venit ca Rege de dreptate și de pace. Împărăția Sa – o știm – nu este din această lume, și cu toate acestea este mai importantă decât toate împărățiile acestei lumi. Este ca o plămadă a umanității: dacă ar lipsi, ar înceta forța care poartă înainte adevăratul progres – impulsul de a colabora pentru binele comun, în slujirea dezinteresată a aproapelui, în lupta pașnică pentru dreptate. A crede în Dumnezeu care a dorit să împărtășească istoria noastră este o încurajare constantă la a ne angaja în ea, chiar în mijlocul contradicțiilor sale. Este motiv de speranță pentru toți cei a căror demnitate este ofensată și violată, pentru că Acela care s-a născut la Betleem a venit să elibereze în mod radical omul de orice sclavie.

Lumina Nașterii să strălucească din nou în acel Pământ unde s-a născut Isus și să îi inspire pe israelieni și palestinieni în a căuta o conviețuire justă și pașnică. Vestea mângâietoare a venirii lui Emanuel să aline durerea, să mângâie în încercări comunitățile creștine în Irak și în tot Orientul Mijlociu, dându-le curaj și speranță pentru viitor și însuflețindu-i pe responsabilii națiunilor la o solidaritate concretă față de ele. Aceasta să se realizeze și în favoarea celor care în Haiti suferă încă din cauza consecințelor devastatorului cutremur de pământ și ale recentei epidemii de holeră. De asemenea, să nu fie uitați cei care în Columbia și în Venezuela, dar și în Guatemala și în Costa Rica, au suferit recentele calamități naturale.

Nașterea Mântuitorului să deschidă perspective de pace durabilă și de progres autentic pentru populațiile din Somalia, din Darfur și din Coasta de Fildeș; să promoveze stabilitatea politică și socială în Madagascar; să poarte siguranță și respectarea drepturilor omului în Afganistan și în Pakistan; să încurajeze dialogul între Nicaragua și Costa Rica; să favorizeze reconcilierea în Peninsula Coreeană.

Celebrarea Nașterii Răscumpărătorului să întărească spiritul de credință, de răbdare și de curaj în credincioșii Bisericii din China continentală, pentru ca să nu se demoralizeze din cauza limitărilor impuse libertății de religie și de conștiință și, perseverând în fidelitatea față de Cristos și față de Biserica Sa, să mențină vie flacăra speranței. Iubirea lui „Dumnezeu cu noi” să le dăruiască perseverență tuturor comunităților creștine care suferă discriminare și persecuție, și să inspire liderii politici și religioși la a se angaja pentru deplina respectare a libertății religioase a tuturor.

Dragi frați și surori, „Cuvântul s-a făcut trup”, a venit să locuiască în mijlocul nostru, este Emanuel, Dumnezeu care ni s-a făcut apropiat. Să contemplăm împreună acest mare mister de iubire, să ne lăsăm inima iluminată de lumina care strălucește în peștera din Betleem! Tuturor Crăciun fericit!

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: Radio Vatican
Copyright: Libreria Editrice Vaticana
Publicarea în original: 25.12.2010
Publicarea pe acest sit: 25.12.2010
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.