Pastorala de Crăciun a PS Böcskei László

Mesaj de Crăciun 2010

Iubiți credincioși și credincioase!

Pentru omul care trăiește în era informației, sărbătoarea Crăciunului vine cu un mesaj străvechi: „Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.” (In 1, 14) Nici cele mai mari agenții de știri din lume nu pot transmite o știre care să capteze atenția oamenilor așa cum se întâmplă la vestirea îngerului: „Nu vă temeți, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul.” (Lc 2, 10-11) Chiar și calitativ, mesajul de Crăciun se ridică deasupra tuturor știrilor de până acum, căci nimeni niciodată nu a reușit să formuleze o știre care să cuprindă într-un mod atât de convingător întreaga istorie a omenirii și să le ofere oamenilor siguranță precum vestirea îngerului înconjurat de cetele cerești: „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, și pe pământ pace oamenilor de bunăvoință!”(Lc 2, 14)

Sfânta Scriptură vorbește în mai multe locuri despre minunata întâmplare din noaptea de Crăciun. Evanghelia după Luca, pe care o citim la Sfânta Liturghie de la miezul nopții, este cea mai cunoscută și cea mai iubită, povestindu-ne în detaliu nașterea lui Isus. An de an, ne amintim cu bucurie și cu iubire de această relatare care ne face să retrăim atmosfera și emoția nopții de Crăciun. Ne emoționăm găsindu-L pe Pruncul Isus culcat în iesle văzând cum, prin zâmbetul copilului nevinovat, El revarsă asupra noastră bucuria și dragostea lui Dumnezeu.

Un alt fragment bine cunoscut din Sfânta Scriptură care prezintă evenimentele petrecute în Noaptea Sfântă, citit la Sfânta Liturghie solemnă și repetat de mai multe ori în perioada de Crăciun, este prefața din Evanghelia după Ioan, așa-numitul Prolog, care ne dezvăluie cum Dumnezeu își manifestă voința de Creator și i se dezvăluie omului prin Fiul Său.

„La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.” (In 1, 1) Aceasta este taina lui Dumnezeu, Care a vrut să se facă om. Om, care are limite, care crește, învață și pune întrebări; om, care știe să fie atent la celălalt și să îi ofere răspunsuri. Așa a venit printre noi, luând asupra Sa firea noastră omenească și acceptând viața pământească împreună cu toate problemele acesteia. Este o taină minunată, căci ea ne dezvăluie un Cristos care nu este un simplu iubitor de oameni, ci însuși Fiul lui Dumnezeu Cel Viu, făcut om, prin care Dumnezeu a vrut să se arate nu ca Dumnezeu, ci ca om, pentru mântuirea lumii.

Iubiți credincioși și credincioase!

Crăciunul dezvăluie planul lui Dumnezeu: El a vrut să ni Se arate în întregime nouă, oamenilor de rând. De aceea nu a rămas ascuns în taina Sa de nepătruns. A pășit din lumina Sa intangibilă, revărsându-Și lumina atotpătrunzătoare asupra unei omeniri învăluite de obscuritate.

Dacă dorim să sărbătorim Crăciunul așa cum se cuvine, atunci trebuie să descoperim importanța și oportunitatea mesajului său în viața noastră. Pentru aceasta nu este de ajuns să mărturisim credința cea adevărată și să spunem: prin acest Copil însuși Dumnezeu a venit printre noi. Trebuie să ne deschidem inimile în fața bucuriei, căci Dumnezeu ne-a dat capacitatea și posibilitatea de a-L cunoaște și descoperi în viața noastră.

„…Dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie…”(Gal 4,4). Deși vorbește despre întruparea lui Dumnezeu în Fiul Său Isus Cristos ca despre o faptă împlinită, Sfântul Apostol Paul, în Scrisoarea către galateni, face referire la începutul timpurilor noi și la prezentul veșnic în care adevăratul Crăciun, minunata întâlnire dintre Dumnezeu și om, se poate împlini întotdeauna și pretutindeni.

Sărbătoarea nașterii lui Isus Cristos ne dezvăluie acest prezent veșnic: Dumnezeu îl caută pe om și îl vizitează. De aceea, Crăciunul nu este numai întâmplarea și trăirea unei singure zile. Dumnezeu nu părăsește lumea a cărei soartă a luat-o asupra Sa la Betleem. El a rămas aici printre noi. El este aici cu noi și așteaptă să descoperim în viața noastră prezența, cuvântul și chemarea Sa, căci „a venit împlinirea timpului”. Dacă Îl descoperim pe El în evenimentele din lume, dacă Îl descoperim pe El în viața de fiecare zi a familiei noastre și Îl recunoaștem în aproapele nostru, dacă nu ne închidem față de El în practicarea iubirii și slujirea dreptății, dacă rămânem vestitorii iubirii Sale într-o lume străină și rece, atunci îngerii vor vesti Crăciunul precum odinioară la Betleem: „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, și pe pământ pace oamenilor de bunăvoință!”(Lc 2, 14).

Iubiți confrați întru preoție! Iubiți frați și surori! Iubiți credincioși!

Profețiile s-au împlinit și Cel vestit de îngeri se află printre noi. Să-I îngăduim să ofere sărbătorii noastre semnificație și bogăție spirituală. Să aducă bucurie, mângâiere și pace în viața noastră și să ne conducă la izvorul speranței și al credinței. Cu aceste gânduri vă doresc tuturor un Crăciun plin de haruri și bucurii.
Cu binecuvântarea arhierească.

Oradea, Sfântul Crăciun 2010

† Ladislau m.p.
Episcop de Oradea

Autor: PS Laszlo Bocskei
Copyright: Varad.org
Publicarea în original: 22 12.2010
Publicarea pe acest sit: 23.12.2010
Etichete: , ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?