Decret privind indulgențele plenare pentru credincioșii răposați în situația actuală de pandemie

Decret privind primirea acordarea
indulgențelor plenare pentru credincioșii răposați
în situația actuală de pandemie
22 octombrie 2020

Anul acesta, în actualele contingențe datorate pandemiei de Covid-19, indulgențele plenare pentru credincioșii răposați vor fi prorogate pentru toată luna noiembrie, cu adaptarea operelor pioase și a condițiilor pentru a garanta nevătămarea credincioșilor.

Au venit la această Penitențerie Apostolică multe implorări ale păstorilor sacri care cereau ca anul acesta, din cauza epidemiei de „covid-19”, să fie comutate operele pioase pentru a obține indulgențele plenare aplicabile sufletelor din purgator, conform normei din Manualul indulgențelor (conc. 29, § 1). Pentru acest motiv Penitențeria Apostolică, prin mandat special al Sanctității Sale Papa Francisc, cu plăcere stabilește și decide ca anul acesta, pentru a evita adunări acolo unde ar fi interzise:

a. indulgența plenară pentru cei care vizitează un cimitir și se roagă pentru răposați chiar și numai mental, stabilită ca regulă numai în zilele de la 1 la 8 noiembrie, poate să fie transferată la alte zile din aceeași lună până la sfârșitul ei. Aceste zile, alese liber de fiecare credincios, vor putea fi și despărțite;

b. indulgența plenară din 2 noiembrie, stabilită cu ocazia Comemorării tuturor credincioșilor răposați pentru cei care cu pietate vizitează o biserică sau un oratoriu și acolo recită „Tatăl nostru” și „Crezul”, poate să fie transferată nu numai la duminica precedentă sau următoare sau la ziua solemnității tuturor sfinților, ci și la o altă zi din luna noiembrie, la alegerea liberă a fiecărui credincios.

Bătrânii, bolnavii și toți cei care din motive grave nu pot ieși din casă, de exemplu din cauza restricțiilor impuse de autoritatea competentă pentru timpul de pandemie, pentru a evita ca numeroși credincioși să se adune în locurile sacre, vor putea obține indulgența plenară cu condiția ca, unindu-se spiritual cu toți ceilalți credincioși, dezlipiți complet de păcat și cu intenția de a îndeplini imediat ce va fi posibil cele trei condiții obișnuite (spovadă sacramentală, împărtășanie euharistică și rugăciune după intențiile Sfântului Părinte), în fața unei imagini a lui Isus sau a Sfintei Fecioare Maria, recită rugăciuni pioase pentru răposați, de exemplu Laudele și Vesperele de la Oficiul pentru Răposați, Rozariul marian, coronița Milostivirii Divine, alte rugăciuni pentru răposați mai îndrăgite de credincioși, sau se întrețin în citirea meditată a unui din textele evanghelice propuse de liturgia pentru răposați, sau îndeplinesc o fapte de milostenie oferind lui Dumnezeu durerile și suferințele propriei vieți.

Pentru o obținere mai ușoară a harului divin prin caritatea pastorală, această Penitențerie roagă cu putere ca toți preoții înzestrați cu facultățile oportune să se ofere cu generozitate deosebită celebrării sacramentului Pocăinței și să administreze Sfânta Împărtășanie bolnavilor.

Totuși, cât privește condițiile spirituale pentru obținerea pe deplin a indulgenței, se amintește să recurgă la indicațiile date deja în nota „Cu privire la sacramentul Pocăinței în situația actuală de pandemie”, dată de această Penitențerie Apostolică la 19 martie 2020.

În sfârșit, deoarece sufletele din purgator sunt ajutate de rugăciunile credincioșilor și în special cu jertfa altarului plăcută lui Dumnezeu (cf. Conciliul Tridentin, Sesiunea a XXV-a, decretul De Purgatorio), toți preoții sunt invitați cu putere să celebreze de trei ori Sfânta Liturghie în ziua Comemorării tuturor credincioșilor răposați, conform constituției apostolice Incruentum Altaris, dată de Papa Benedict al XV-lea, de venerată amintire, la 10 august 1915.

Acest decret este valabil pentru toată luna noiembrie. În pofida oricărei dispoziții contrare.

Dat în Roma, din sediul Penitențeriei Apostolice, la 22 octombrie 2020, comemorarea sfântului Ioan Paul al II-lea

Cardinal Mauro Piacenza
penitențiar major

Monsenior Krysztof Nykiel
regent

Autor: Cardinalul Mauro Piacenza
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.10.2020
Publicarea pe acest sit: 25.10.2020
Etichete:

Comentariile sunt închise.