Videomesajul Papei cu ocazia evenimentului internaţional online „Economia lui Francisc”

Videomesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
cu ocazia evenimentului internațional online
„The Economy of Francesco – tinerii, un pact, viitorul”
sâmbătă, 21 noiembrie 2020

Dragi tineri, bună după-amiază!

Mulțumesc pentru că sunteți acolo, pentru toată munca pe care o faceți, pentru angajarea din aceste luni, în pofida schimbărilor de program. Nu v-ați descurajat, dimpotrivă, am aflat nivelul de reflecție, calitatea, seriozitatea și responsabilitatea cu care ați lucrat: n-ați neglijat nimic din ceea ce vă dă bucurie, vă preocupă, vă indignează și vă determină să vă schimbați.

Ideea originară era să ne întâlnim la Assisi pentru a ne inspira pe urmele sfântului Francisc. De la Crucifixul din „Sfântul Damian” și de alte fețe – ca aceea a leprosului – Domnul i-a mers în întâmpinare, l-a chemat și i-a încredințat o misiune; l-a despuiat de idolii care-l izolau, de perplexitățile care-l paralizau și îl închideau în obișnuita slăbiciune a acelui „mereu s-a făcut așa” – aceasta este o slăbiciune! – sau de tristețea dulceagă și nesatisfăcută a celor care trăiesc numai pentru ei înșiși și i-a dăruit capacitatea de a intona o cântare de laudă, expresie de bucurie, libertate și dăruire de sine. De aceea, această întâlnire virtuală la Assisi pentru mine nu este un punct de sosire ci stimulentul inițial al unui proces pe care suntem invitați să-l trăim ca vocațiecultură și pact.

Vocația de la Assisi

„Francisc, mergi, repară casa mea care, așa cum vezi, este în ruină”. Acestea au fost cuvintele care l-au răscolit pe tânărul Francisc și care devin un apel special pentru fiecare dintre noi. Când vă simțiți chemați, implicați și protagoniști ai „normalității” care trebuie construită, voi știți să spuneți „da”, și acest lucru dă speranță. Știu că ați acceptat imediat această convocare, pentru că sunteți în măsură să vedeți, să analizați și să experimentați că nu putem merge înainte în acest mod: a arătat asta clar nivelul de adeziune, de înscriere și de participare la acest pact, care a mers dincolo de capacități. Voi manifestați o sensibilitate și o preocupare speciale pentru a identifica problemele cruciale care ne interpelează. Ați făcut asta dintr-o perspectivă deosebită: economia, care este domeniul vostru de cercetare, de studiu și de lucru. Știți că este urgentă o narațiune economică diferită, este urgent să se ia act în mod responsabil de faptul că „actualul sistem mondial este nesustenabil din diferite puncte de vedere”[1] și lovește sora noastră pământul, atât de grav maltratat și despuiat și în același timp pe cei mai săraci și pe cei excluși. Merg împreună: tu despoi pământul și sunt atâția săraci excluși. Ei sunt primii vătămați… precum și primii uitați.

Însă atenție să nu ne lăsăm convinși că acesta este numai un loc comun periodic. Voi sunteți mai mult decât un „zgomot” superficial și trecător care se poate adormi și narcotiza cu timpul. Dacă nu vrem ca să se întâmple asta, sunteți chemați să aveți incidență în mod concret în orașele și universitățile voastre, la locul de muncă și în sindicat, în întreprinderi și în mișcări, în funcțiile publice și private cu inteligență, angajare și convingere, pentru a ajunge la nucleu și la inimă unde se elaborează și se decid temele și paradigmele[2]. Toate acestea m-au determinat să vă invit să realizați acest pact. Gravitatea situației actuale, pe care pandemia de Covid a evidențiat-o și mai mult, cere o conștientizare responsabilă din partea tuturor actorilor sociale, a noastră a tuturor, între care voi aveți un rol primar: consecințele acțiunilor și deciziilor noastre vă vor atinge personal, de aceea nu puteți rămâne în afara locurilor în care se generează, nu spun viitorul vostru, ci prezentul vostru. Voi nu puteți să rămâneți în afara locului în care se generează prezentul și viitorul. Ori sunteți implicați ori istoria va trece pe deasupra voastră.

O nouă cultură

Avem nevoie de o schimbare, vrem o schimbare, căutăm o schimbare[3]. Problema se naște când ne dăm seama că, pentru multe din dificultățile care ne chinuiesc, nu posedăm răspunsuri adecvate și inclusive; ba mai mult, simțim o fragmentare în analize și în diagnoze ca ajunge să blocheze orice posibilă soluție. În fond, ne lipsește cultura necesară pentru a permite și a stimula deschiderea de viziuni diferite, inspirate dintr-un tip de gândire, de politică, de programe educative, precum și de spiritualitate care să nu se lase închis de o unică logică dominantă[4]. Dacă este urgent să se găsească răspunsuri, este indispensabil a face să crească și a susține grupuri conducătoare capabile să elaboreze cultură, să demareze procese – nu uitați acest cuvânt: să demareze procese – să traseze parcursuri, să lărgească orizonturi, să creeze apartenențe… Fiecare efort pentru a administra, a îngriji și a îmbunătăți casa noastră comună, dacă vrea să fie semnificativ, cere să se schimbe „stilurile de viață, modelele de producție și de consum, structurile consolidate de putere care astăzi conduc societățile”[5]. Fără să faceți asta, nu veți face nimic.

Avem nevoie de grupuri de conducere comunitare și instituționale care să poată lua asupra lor problemele fără a rămâne prizonieri ai lor și ai propriilor insatisfacții și astfel să sfideze supunerea – adesea inconștientă – față de anumite logici (ideologice) care ajung să justifice și să paralizeze orice acțiune în fața nedreptăților. Să ne amintim, de exemplu, cu a afirmat bine Benedict al XVI-lea, că foamea „nu depinde atât de lipsa materială, cât mai degrabă de lipsa de resurse sociale, dintre care cea mai importantă este de natură instituțională”[6]. Dacă voi veți fi capabili să rezolvați asta, veți avea calea deschisă pentru viitor. Repet gândirea papei Benedict: foamea nu depinde atât de lipsa materială, cât mai degrabă de lipsa de resurse sociale, dintre care cea mai importantă este de natură instituțională.

Criza socială și economică, pe care mulți o îndură în propriul trup și care face ipotecă pe prezent și viitor în abandonarea și în excluderea atâtor copii și adolescenți și a unor familii întregi, nu tolerează ca să privilegiem interesele sectoriale în dauna bunului comun. Trebuie să ne întoarcem un pic la mistica [la spiritul] bunului comun. În acest sens, permiteți-mi să prezint un exercițiu pe care l-ați experimentat ca metodologie pentru o rezolvare sănătoasă și revoluționară a conflictelor. În timpul acestor luni ați împărtășit diferite reflecții și cadre teoretice importante. Ați fost capabili să vă întâlniți despre 12 tematici („satele”, le-ați numit voi): 12 tematici pentru a dezbate, a discuta și a găsi căi practicabile. Ați trăit atât de necesara cultură a întâlnirii, care este opusul culturii rebutului, care este la modă. Și această cultură a întâlnirii permite multor voci să stea în jurul aceleiași mese pentru a dialoga, a gândi, a discuta și a crea, conform unei perspective poliedrice, diferitele dimensiuni și răspunsuri la problemele globale care privesc popoarele noastre și democrațiile noastre[7]. Cât de greu este a înainta spre soluții reale când este discreditat, calomnia și decontextualizat interlocutorul care nu gândește la fel ca noi! Această discreditare, calomniere sau decontextualizare a interlocutorului care nu gândește la fel ca noi este un mod de apărare lașă de deciziile pe care eu ar trebui să le asum pentru a rezolva atâtea probleme. Să nu uităm niciodată că „totul este mai mult decât părțile și este mai mult și decât simpla lor sumă”[8] și că „simpla sumă a intereselor individuale nu este în măsură să genereze o lume mai bună pentru toată omenirea”[9]

Acest exercițiu de întâlnire dincolo de toate diferențele legitime este pasul fundamental pentru orice transformare care să ajute să se dea viață unei noi mentalități culturale, deci economice, politice și sociale; pentru că nu va fi posibil să ne angajăm în lucruri mari numai după o perspectivă teoretică sau individuală fără un spirit ca să vă anime, fără câteva motivații interioare care să dea sens, fără o apartenență și o înrădăcinare care să dea respirație acțiunii personale și comunitare[10].

Astfel viitorul va fi un timp special, în care ne simțim chemați să recunoaștem urgența și frumusețea provocării care ni se prezintă. Un timp care ne amintește că nu suntem condamnați la modele economice care să-și concentreze interesul lor imediat asupra profiturilor ca unitate de măsură și asupra căutării de politici publice asemănătoare care ignoră propriul cost uman, social și ambiental[11]. Ca și cum ne-am putea baza pe o disponibilitate absolută, nelimitată sau neutră a resurselor. Nu, nu suntem constrânși să continuăm să admitem și să tolerăm în tăcere în comportamentele noastre „ca unii să se simtă mai umani decât alții, ca și cum s-ar fi născut cu drepturi mai mari”[12] sau privilegii pentru satisfacția garantată de anumite bunuri sau servicii esențiale[13]. Nu este suficient nici a pune bază pe căutarea de paliative în al treilea sector sau în modele filantropice. Deși lucrarea lor este crucială, nu sunt capabile întotdeauna să înfrunte structural actualele dezechilibre care îi lovesc pe cei mai excluși și, fără a vrea, perpetuează nedreptățile pe care vor să le contrasteze. De fapt, nu este vorba numai sau exclusiv de a ne îngriji de necesitățile mai esențiale ale fraților noștri. Trebuie acceptat în mod structural că săracii au demnitatea suficientă pentru a se așeza la întâlnirile noastre, a participa la deciziile noastre și a duce pâinea la casele lor. Și acest lucru este mult mai mult decât asistențialism: vorbim despre o convertire și transformare a priorităților noastre și a locului celuilalt în politicile noastre și în ordinea socială.

În plin secol al XXI-lea, „nu mai este vorba pur și simplu de fenomenul exploatării și al asupririi, ci de ceva nou: cu excluderea este lovită, în rădăcina sa, apartenența la societatea în care se trăiește, din moment ce în ea nu se stă în drojdia societății, în periferie, sau fără putere, ci se stă în afară”[14]. Fiți atenți la asta: cu excluderea este lovită, în însăși rădăcina sa, apartenența la societatea în care se trăiește, din moment ce în ea nu se stă în mediul interlop, în periferie, sau fără putere, ci se stă în afară. Este cultura rebutului, care nu numai că rebutează, ci obligă să se trăiască în propria rebutare, făcuți invizibili dincolo de zidul indiferenței și al confortului.

Eu îmi amintesc de prima dată când am văzut un cartier închis: nu știam că existau. A fost în 1970. A trebuit să merg pentru a vizita noviciate din Societate și am ajuns într-o țară și după aceea, mergând prin oraș, mi-au spus: „Nu, în partea aceea nu se poate merge, pentru că acela este un cartier închis”. Înăuntru erau ziduri și înăuntru erau casele, străzile, însă închis: adică un cartier care trăia în indiferență. Pe mine m-a impresionat mult să văd asta. Dar după aceea acest lucru a crescut, a crescut, a crescut… și era peste tot. Dar eu te întreb: inima ta este ca un cartier închis?

Pactul de la Assisi

Nu ne putem permite să continuă să amânăm unele probleme. Această misiune enormă și limitată cere o angajare generoasă în domeniul cultural, în formarea academică și în cercetarea științifică, fără a ne pierde în mode intelectuale sau întreruperi ideologice – care sunt insule – care să ne izoleze de viața și de suferința concretă a oamenilor[15]. Este timpul, dragi tineri economiști, întreprinzători, muncitori și conducători de firmă, este timpul de a îndrăzni riscul de a favoriza și a stimula modele de dezvoltare, de progres și de sustenabilitate în care persoanele, și în special cei excluși (și între aceștia și sora pământ), să înceteze să fie – în cel mai bun dintre cazuri – o prezență pur nominală, tehnică sau funcțională pentru a deveni protagoniști ai vieții lor precum și ai întregului țesut social.

Acesta să nu fie un lucru nominal: există săracii, cei excluși… Nu, nu, acea prezență să nu fie nominală, să nu fie tehnică, să nu fie funcțională. Este timpul ca să devină protagoniști ai vieții lor precum și ai întregului țesut social. Să nu gândim pentru ei, să gândim cu ei. Amintiți-vă de moștenirea iluminismului, a élites iluminate. Totul pentru popor, nimic cu poporul. Și acest lucru nu  merge. Să nu gândim pentru ei, să gândim cu ei. Și să învățăm de la ei să facem să înainteze modele economice care vor merge în folosul tuturor, pentru că organizarea structurală și decizională va fi determinată de dezvoltarea umană integrală, așa de bine elaborată de doctrina socială a Bisericii. Politica și economia nu trebuie „să se supună economiei și aceasta nu trebuie să se supună preceptelor și paradigmei eficientiste a tehnocrației. Astăzi, gândindu-ne la binele comun, avem nevoie în mod inevitabil ca politica și economia, în dialog, să se pună cu hotărâre în slujba vieții, în special al vieții umane”[16]. Fără această centralitate și această orientare vom rămâne prizonieri ai unei circularități alienante care va perpetua numai dinamici de degradare, excludere, violență și polarizare: „Orice program, elaborat pentru a mări producția, nu are în definitiv altă motivație de a fi decât slujirea persoanei. Funcția sa este de a reduce inegalitățile, a combate discriminările, a elibera omul de servituțile sale. […] Nu este suficient a mări bogăția comună pentru ca să fie repartizată egal – nu, nu este suficient acest lucru -, nu este suficient a promova tehnica pentru ca pământul să devină mai uman de locuit”[17]. Nici acest lucru nu este suficient.

Perspectiva dezvoltării umane integrale este o veste bună de profețit și de realizat – și acestea nu sunt vise: acesta este drumul – o veste bună de profețit și de realizat, pentru că ne propune să ne întâlnim ca umanitate pa baza a ceea ce este mai bun din noi înșine: visul lui Dumnezeu ca să învățăm să ne îngrijim de fratele, și de fratele mai vulnerabil (cf. Gen 4,9). „Măsura umanității se determină în mod esențial în raportul cu suferința și cu cel suferind – măsura umanității -. Acest lucru este valabil pentru fiecare om ca și pentru societate”[18]; măsură care trebuie să se întrupeze și în deciziile noastre și în modelele economice.

Așa cum face bine să lăsăm să răsune cuvintele sfântului Paul al VI-lea, când, având dorința ca mesajul evanghelic să impregneze și să conducă toate realitățile umane, scria: „Dezvoltarea nu se reduce la simpla creștere economică. Pentru a fi dezvoltare autentică trebuie să fie integrală, ceea ce înseamnă îndreptată spre promovarea fiecărui om și a întregului om. […] – fiecare om și întregul om! -. Noi nu acceptăm să separăm economicul de uman, dezvoltarea de civilizația în care se inserează. Ceea ce contează pentru noi este omul, fiecare om, fiecare grup de oameni, ajungând să cuprindă întreaga omenire”[19].

În acest sens, mulți dintre voi vor avea posibilitatea de a acționa și de a avea incidență asupra deciziilor macroeconomice, unde se joacă destinul multor națiuni. Și aceste scenarii au nevoie de persoane pregătite, „înțelepți ca șerpii și simpli ca porumbeii” (Mt 10,16), capabili „să vegheze în vederea dezvoltării sustenabile a țărilor și pentru a evita supunerea asfixiantă a acestor țări față de sisteme de creditare care, departe de a promova progresul, supun populațiile la mecanism de mai mare sărăcie, excludere și dependență”[20]. Sistemele de creditare singure sunt o cale pentru sărăcie și dependență. Acest proces legitim cere să se trezească și să se însoțească un model de solidaritate internațională care să recunoască și să respecte interdependența dintre națiuni și să favorizeze mecanismele de control capabile să evite orice tip de supunere, precum și să vegheze asupra promovării țărilor mai dezavantajate și în curs de dezvoltare; fiecare popor este chemat să devină artizan al propriului destin și al celui al întregii lumi[21].

* * *

Dragi tineri, „astăzi suntem în fața marii ocazii de a exprima faptul că suntem frați, faptul că suntem alți buni samariteni care iau asupra lor durerea falimentelor, în loc de a alimenta uri și resentimente”[22]. Un viitor imprevizibil este deja în gestație; fiecare dintre voi, pornind de la locul în care lucrează și decide, poate face mult; nu alegeți scurtăturile, care seduc și vă împiedică să vă amestecați pentru a fi plămadă acolo unde vă aflați (cf. Lc 13,20-21). Fără scurtături, plămadă, a-și murdări mâinile. După ce va trece criza sanitară pe care o străbatem, cea mai rea reacție ar fi de a cădea și mai mult într-un consumism febril și în noi forme de autoprotecție egoistă. Nu uitați, dintr-o criză nu ieșim niciodată egali: ieșim mai bine sau mai rău. Să facem să crească ceea ce este bun, să profităm de oportunitate și să ne punem toți în slujba bunului comun. Să dea Dumnezeu ca la sfârșit să nu mai fie „ceilalți”, ci să învățăm să ne formăm un stil de viață în care să știm să spunem „noi”[23]. Însă un „noi” mare, nu un „noi” micuț și după aceea „ceilalți”, nu, acest lucru nu merge.

Istoria ne învață că nu există sisteme nici crize în măsură să anuleze complet capacitatea, ingeniozitatea și creativitatea pe care Dumnezeu nu încetează să le trezească în inimi. Cu dăruire și fidelitate față de popoarele voastre, față de prezentul vostru și față de viitorul vostru, voi puteți să vă uniți cu alții pentru a țese un nou mod de a face istoria. Nu vă temeți să vă implicați și să atingeți sufletul orașelor cu privirea lui Isus; nu vă temeți să locuiți în mod curajos în conflictele și răscrucile istoriei pentru a le unge cu aroma Fericirilor. Nu vă temeți, pentru că nimeni nu se salvează singur. Nimeni nu se salvează singur. Vouă tinerilor, care proveniți din 115 țări, vă adresez invitația de a recunoaște că avem nevoie unii de alții pentru a da viață acestei culturi economice, capabile de „a face să odrăslească vise, a provoca profeții și viziuni, a face să înflorească speranțe, a stimula încredere, a pansa răni, a împleti relații, a învia zori de speranță, a învăța unul de la altul și a crea un imaginar pozitiv care să lumineze mințile, să încălzească inimile, să redea forță mâinilor și să inspire tinerilor – tuturor tinerilor, fără excepție – viziunea unui viitor plin de bucuria Evangheliei”[24]. Mulțumesc!

Note:
[1] Scrisoarea enciclică  Laudato si’ (24 mai 2015), 61. De acum încolo LS.
[2] Cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium (24 noiembrie 2013), 74. De acum încolo EG.
[3] Cf. Discurs la Întâlnirea mondială a Mișcărilor populare, Santa Cruz de la Sierra, 9 iulie 2015.
[4] Cf. LS, 111.
[5] Sfântul Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Centesimus annus (1 mai 1991), 58.
[6] Scrisoarea enciclică Caritas in veritate (29 iunie 2009), 27.
[7] Cf. Discurs la Seminarul „Noi forme de fraternitate solidară, de incluziune, integrare și inovare” organizat de Academia Pontificală de Științe Sociale (5 februarie 2020). Amintim că „adevărata înțelepciune, rod al reflecției, al dialogului și al întâlnirii generoase între persoane, nu se obține cu o simplă acumulare de date care ajunge să satureze și să dezorienteze, într-un fel de poluare mentală” (LS, 47).
[8] EG, 235.
[9] Scrisoarea enciclică Fratelli tutti (3 octombrie 2020), 105. De acum încolo FT.
[10] Cf. LS, 216.
[11] Favorizând, când se ivește, evaziunea fiscală, lipsa de respectare a drepturilor muncitorilor, precum și „posibilitatea de corupție din partea unora dintre firmele mai mari din lume, adesea în sintonie cu sectorul politic conducător” (Discurs la Seminarul „Noi forme de fraternitate solidară, de incluziune, integrare și inovare”, cit.).
[12] LS, 90. De exemplu „a învinovăți creșterea demografică și nu consumismul extrem și selectiv al unora este un mod pentru a nu înfrunta problemele. Se pretinde astfel să se legitimeze actualul model distributiv, în care o minoritate crede că are dreptul de a consuma într-o proporție care ar fi imposibil să se generalizeze, pentru că planeta n-ar putea nici măcar să conțină gunoaiele unui asemenea consum” (LS, 50).
[13] Deși toți suntem înzestrați cu aceeași demnitate, nu toți pornesc de la aceeași poziție și cu aceleași posibilități atunci când se ia în considerare ordinea socială. Asta ne interoghează și ne cere să gândim căi pentru ca libertatea și egalitatea să nu fie o simplă realitate nominală care se prestează să favorizeze nedreptatea (cf. FT, 21-23). Ne va face bine să ne întrebăm: „Ce se întâmplă fără fraternitatea cultivată conștient, fără o voință politică de fraternitate, tradusă într-o educație la fraternitate, la dialog, la descoperirea reciprocității și a îmbogățirii reciproce ca valori?” (FT, 103).
[14] EG, 53. Într-o lume de virtualitate, schimbări și fragmentare, drepturile sociale nu pot să fie numai îndemnuri sau apeluri nominaliste, ci trebuie să fie far și busolă a drumului, pentru că „starea de sănătate a instituțiilor dintr-o societate comportă consecințe pentru ambient și pentru calitatea vieții umane” (LS, 142).
[15] Cf. Constituția apostolică Veritatis gaudium (8 decembrie 2017), 3.
[16] LS, 189.
[17] Sfântul Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio (26 martie 1967), 34. De acum încolo PP.
[18] Benedict al XVI-lea, Scrisoarea enciclică Spe salvi (30 noiembrie 2007), 38.
[19] PP, 14.
[20] Discurs la Adunarea Generală a ONU (25 septembrie 2015).
[21] Cf. PP, 65.
[22] FT, 77.
[23] Cf. ibid., 35.
[24] Discurs la începutul Sinodului dedicat tinerilor (3 octombrie 2018).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 21.11.2020
Publicarea pe acest sit: 22.11.2020
Etichete:

Comentariile sunt închise.