Videomesajul Papei adresat participanților la Forumul „La ce punct ne aflăm cu Amoris laetitia?”

Videomesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Forumul
„La ce punct ne aflăm cu Amoris laetitia?”
miercuri, 9 iunie 2021

Iubiți frați întru episcopat,
Iubiți frați și surori,

Mă adresez vouă cu ocazia forumului organizat de Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață, la cinci ani de la promulgarea exortației apostolice Amoris laetitia. Mulțumesc dicasterului pentru că a luat inițiativa, în pofida dificultăților practice datorate pandemiei. Și vă sunt recunoscător vouă tuturor pentru că ați răspuns la invitație: delegații oficiilor pentru familie din peste 60 de conferințe episcopale și din peste 30 de mișcări internaționale sunt astăzi aici, conectați pentru această întâlnire.

În panorama inițiativelor mai importante din Anul „Familia Amoris laetitia„, forumul reprezintă un moment esențial de dialog între Sfântul Scaun, conferințele episcopale, mișcările și asociațiile familiale. Duhul Sfânt să-l facă un moment de rodnicie pentru Biserică, păstori și laici împreună, pentru a asculta necesitățile concrete ale familiilor și a ne ajuta reciproc în demararea proceselor necesare pentru a reînnoi vestirea Bisericii.

Întrebarea pe care v-o puneți – „La ce punct ne aflăm cu aplicarea lui Amoris laetitia?” – vrea să stimuleze la realizarea unui rodnic discernământ eclezial cu privire la stilul și la finalitățile pastorației familiei în perspectiva noii evanghelizări. Exortația apostolică Amoris laetitia este rodul unei reflecții sinodale aprofundate despre căsătorie și familie și, ca atare, cere o muncă răbdătoare de aplicare și o convertire misionară. Acest forum este în continuitate cu drumul sinodal, care trebuie să se poată concretiza în Bisericile locale și care cere cooperare, împărtășire de responsabilitate, capacitate de discernământ și disponibilitate de apropiere de familii.

În miezul dificultăților provocate de pandemie, care „sfâșie viața familiei și a comuniunii sale intime de viață și de iubire”[1], familia se arată astăzi mai mult ca oricând semn al timpurilor și Biserica este invitată înainte de toate la o ascultare activă a familiilor și în același timp la o implicare a lor ca subiecți ai pastorației. Trebuie pusă deoparte orice „vestire pur teoretică și despărțită de problemele reale ale persoanelor”[2], precum și ideea că evanghelizarea este rezervată unei elite pastorale. Fiecare botezat „este subiect activ de evanghelizare”[3]. Pentru a duce iubirea lui Dumnezeu la familii și la tineri, care vor construi familiile de mâine, avem nevoie de ajutorul familiilor înseși, de experiența lor concretă de viață și de comuniune. Avem nevoie de soți alături de păstori, pentru a merge cu alte familii, pentru a ajuta pe cel care este mai slab, pentru a vesti că, și în dificultăți, Cristos se face prezent în sacramentul Căsătoriei pentru a dărui duioșie, răbdare și speranță tuturor, în orice situație de viață.

Cât de important este, pentru tineri, să vadă cu ochii lor iubirea lui Cristos viu și prezent în iubirea soților, care mărturisesc cu viața lor concretă că iubirea pentru totdeauna este posibilă mereu!

Așa cum soții Acvila și Priscila au fost colaboratori prețioși ai lui Paul în misiunea sa, și astăzi atâtea perechi de soți, și chiar familii întregi cu copiii[4] pot să devină martore valabile pentru a însoți alte familii, să creeze comunitate, să semene semințe de comuniune în rândul populațiilor care primesc prima evanghelizare, contribuind în manieră determinată la vestirea kerygmei.

Căsătoria, ca și Preoția, are „o finalitate directă de construire și dilatare a poporului lui Dumnezeu”[5] și conferă soților o misiune deosebită în edificarea Bisericii. Familia este „Biserică familială”[6], loc în care acționează prezența sacramentală a lui Cristos între soți și între părinți și copii. În acest sens, „iubirea trăită în familii este o forță permanentă pentru viața Bisericii”[7], îmbogățită constant de viața tuturor Bisericilor familiale. De aceea, în virtutea sacramentului Căsătoriei, fiecare familie devine în toate privințele un bun pentru Biserică[8].

Așadar, coresponsabilitatea față de misiune îi cheamă pe soți și pe slujitorii hirotoniți, în special pe episcopi, să coopereze în manieră rodnică în îngrijirea și păzirea Bisericilor familiale. De aceea, noi, păstorii, trebuie să ne lăsăm luminați de Duh, pentru ca să se realizeze în această vestire mântuitoare din partea perechilor de soți care adesea există, sunt pregătite, însă nu sunt chemate[9]. În schimb, dacă le chemăm, le chemăm să lucreze cu noi, dacă le dăm spațiu, ele pot da contribuția lor la construirea țesutului eclezial. Așa cum țesătura și urzeala masculinului și femininului, în complementaritatea lor, colaborează la formarea covorului familiei, în mod analog sacramentele Preoției și Căsătoriei sunt ambele indispensabile pentru a edifica Biserica drept „familie de familii”. Astfel, vom putea avea o pastorație a familiei în care se respiră pe deplin spiritul comuniunii ecleziale. De fapt, aceasta „se configurează […] ca o comuniune «organică», analogă cu aceea a unui corp viu […], caracterizată de prezența împreună a diversității și a complementarității vocațiilor și condițiilor de viață”[10].

Așadar, vă invit să luați din nou în mână Amoris laetitia pentru a găsi, printre prioritățile pastorale care sunt indicate în ea, pe acelea care corespund mai mult exigențelor concrete ale fiecărei Biserici locale și să le urmărească cu creativitate și elan misionar. În timpul pandemiei Domnul ne-a dat oportunitatea pentru a regândi nu numai nevoile și prioritățile, ci și stilul și modul în care se proiectează și se realizează angajarea noastră pastorală. Pe urma valorii programatice din Evangelii gaudium și a programului pastoral concret trasat de Amoris laetitia pentru pastorația familiei, „sper ca toate comunitățile să facă în așa fel încât să pună în aplicare mijloacele necesare pentru a înainta pe drumul unei convertiri pastorale și misionare, care nu poate lăsa lucrurile așa cum sunt”[11].

Un efort deosebit trebuie făcut pentru formarea laicilor, în mod special a soților și a familiilor, pentru ca să înțeleagă mai bine importanța angajării lor ecleziale, adică sensul misiunii care izvorăște din faptul de a fi soți și familie. Atâtea familii nu sunt conștiente de marele dar pe care l-au primit în sacrament, semn eficace al prezenței lui Cristos care însoțește fiecare moment al vieții lor. Când o familie descoperă pe deplin acest dar, simte dorința de a-l împărtăși cu alte familii, pentru că bucuria întâlnirii cu Domnul tinde să se răspândească și generează altă comuniune, este în mod natural misionară[12].

Parcursul întreprins cu adunările sinodale despre familie a ajutat Biserica să evidențieze atâtea provocări concrete pe care le trăiesc familiile: presiuni ideologice care împiedică procesele educative, probleme relaționale, sărăcii materiale și spirituale și, în fond, atâta singurătate cauzată de dificultatea de a-l percepe pe Dumnezeu în propria viață. Unele dintre aceste provocări încă nu sunt înfruntate și cer un reînnoit elan pastoral în unele domenii deosebite: mă gândesc la pregătirea la căsătorie, la însoțirea tinerelor cupluri de soți, la educație, la atenția față de bătrâni, la apropierea de familiile rănite sau la cele care, într-o nouă unire, doresc să trăiască pe deplin experiența creștină.

Așadar, doresc ca aceste zile de lucru să fie o bună ocazie pentru a împărtăși idei și experiențe pastorale; precum și pentru a crea o rețea care, în complementaritatea vocațiilor și a stărilor de viață, în spirit de colaborare și comuniune eclezială, să poată vesti evanghelia familiei în manieră mai eficace, răspunzând la semnele timpurilor.

Vă încredințez mijlocirii Mariei Preasfinte și a Sfântului Iosif, pentru ca harul lui Dumnezeu să facă rodnică această angajare a voastră pentru binele familiilor de astăzi și de mâine. Vă binecuvântez și vă urez spor la lucru și vă cer cu rugăminte să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Note:
[1] Exortația apostolică Amoris laetitia (în continuare AL), 19.
[2] AL, 201.
[3] Exortația apostolică Evangelii gaudium (24 noiembrie 2013), 120.
[4] Cf. Sfântul Ioan Paul al II-lea, Exortația apostolică Familiaris consortio (22 noiembrie 1981), 50.
[5] Catehismul Bisericii Catolice, nr. 1534.
[6] Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția dogmatică Lumen gentium, 11.
[7] AL, 88.
[8] Cf. ibid., 87.
[9] Cf. Discurs pentru inaugurarea anului judiciar al Tribunalului Rota Romana, 25 ianuarie 2020.
[10] Sfântul Ioan Paul al II-lea, Exortația apostolică Christifideles laici (30 decembrie 1988), 20.
[11] Exortația apostolică Evangelii gaudium, 25.
[12] Cf. ibid., 23.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 09.06.2021
Publicarea pe acest sit: 09.06.2021
Etichete:

Comentariile sunt închise.