Audiența generală de miercuri

37. Perseverența în iubire
miercuri, 9 iunie 2021

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În această penultimă cateheză despre rugăciune vorbim despre perseverența în rugăciune. Este o invitație, ba chiar o poruncă venită din Sfânta Scriptură. Itinerarul spiritual al Pelerinului rus începe atunci când se întâlnește cu o frază a Sfântului Paul din Prima Scrisoare către Tesaloniceni: „Rugați-vă fără încetare! Mulțumiți pentru toate!” (5,17-18). Cuvântul apostolului îl impresionează pe acel om și el se întreabă cum este posibil să se roage fără încetare, dat fiind că viața noastră este fragmentată în atâtea momente diferite, care nu fac posibilă mereu concentrarea. De la această întrebare începe căutarea sa, care-l va conduce la descoperirea a ceea ce este numită rugăciunea inimii. Ea constă în a repeta cu credință: „Doamne Isuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul!”. O rugăciune simplă, dar foarte frumoasă. O rugăciune care, puțin câte puțin, se adaptează la ritmul respirației și se extinde la toată ziua. De fapt, respirația nu încetează niciodată, nici măcar în timp ce dormim; și rugăciunea este respirația vieții.

Așadar, cum este posibil de păstrat mereu o stare de rugăciune? Catehismul ne oferă citate foarte frumoase, luate din istoria spiritualității care insistă asupra necesității unei rugăciuni continue, care să fie fundamentul existenței creștine. Preiau câteva dintre ele.

Afirmă călugărul Evagrie Ponticul: „Nu ni s-a poruncit să muncim, să veghem și să postim fără încetare – nu, nu asta ni s-a cerut -, în vreme ce a ne ruga neîncetat este lege pentru noi” (nr. 2742). Inima în rugăciune. Așadar, există o ardoare în viața creștină, care nu trebuie să dispară niciodată. Este cam ca acel foc sacru care se păstra în templele antice, care ardea fără încetare și pe care preoții aveau misiunea de a-l ține alimentat. Iată: trebuie să există un foc sacru și în noi, care să ardă încontinuu și pe care nimic să nu-l poată stinge. Și nu este ușor, dar așa trebuie să fie.

Sfântul Ioan Gură de Aur, un alt păstor atent la viața concretă, predica astfel: „Chiar și la piață sau într-o plimbare de unul singur, puteți face o rugăciune continuă și înflăcărată; ori șezând în prăvălia voastră, în timp ce cumpărați sau vindeți, ba chiar și în timp ce vă îndeletniciți cu bucătăria” (NR. 2743). Rugăciuni mici: „Doamne, ai milă de noi”, „Doamne, ajută-mă”. Așadar, rugăciunea este un soi de portativ muzical, unde noi punem melodia vieții noastre. Nu este în contrast cu activitatea zilnică, nu intră în contradicție cu multele mici obligații și întâlniri, dimpotrivă este locul în care fiecare acțiune își regăsește sensul său, motivația sa, pacea sa.

Desigur, a pune în practică aceste principii nu este ușor. Un tată și o mamă, cuprinși de mii de treburi, pot simți nostalgia de o perioadă a vieții lor în care era ușor să găsească timpi ritmați și spații de rugăciune. După aceea, copiii, munca, treburile vieții familiale, părinții care devin bătrâni… Există impresia de a nu reuși niciodată să se ajungă la capăt. Atunci face bine să ne gândim că Dumnezeu, Tatăl nostru, care trebuie să se ocupe de tot universul, își amintește mereu de fiecare dintre noi. Așadar, și noi trebuie să ne amintim mereu de el!

După aceea putem să amintim că în monahismul creștin a fost ținută mereu la mare cinste munca, nu numai din datoria morală de a se îngriji de ei înșiși și de alții, ci și dintr-un soi de echilibru, un echilibru interior: este riscant pentru om să cultive un interes atât de abstract încât să piardă contactul cu realitatea. Munca ne ajută să rămânem în contact cu realitatea. Mâinile întinse ale călugărului poartă bătăturile celui care mânuiește lopata și sapa. Atunci când, în Evanghelia lui Luca (cf. 10,38-42), Isus îi spune Sfintei Marta că singurul lucru cu adevărat necesar este ascultarea lui Dumnezeu, nu vrea deloc să disprețuiască multele treburi pe care ea le face cu atâta angajare.

În ființa umană totul este „binar”: trupul nostru este simetric, avem două brațe, doi ochi, două mâini… Tot așa și munca și rugăciunea sunt complementare. Rugăciunea – care este „respirație” a toate – rămâne ca fundal vital al muncii, chiar și în momentele în care nu este explicată. Este inuman să fim atât de absorbiți de muncă încât să nu mai găsim timpul pentru rugăciune.

În același timp, nu este sănătoasă o rugăciune care se înstrăinează de viață. O rugăciune care ne înstrăinează de concretețea vieții devine spiritualism, sau, mai rău, ritualism. Amintim că Isus, după ce le-a arătat discipolilor gloria sa pe muntele Tabor, n-a voit să prelungească acel moment de extaz, ci a coborât cu ei de pe munte și a reluat drumul zilnic. Pentru că experiența aceea trebuia să rămână în inimi ca lumină și forță a credinței lor; precum și o lumină și forță pentru zilele care vor veni în curând: cele ale Pătimirii. Astfel, timpii dedicați pentru a fi cu Dumnezeu reînsuflețesc credința, care ne ajută în concretețea vieții, iar credința, la rândul său, alimentează rugăciunea, fără încetare. În această circularitate între credință, viață și rugăciune se menține aprins acel foc al iubirii creștine pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi.

Și să repetăm rugăciunea simplă care este atât de frumos s-o repetăm în timpul zilei, toți împreună: „Doamne Isuse, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul”.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.06.2021
Publicarea pe acest sit: 09.06.2021
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.