Vaccin pentru toţi. 20 de puncte pentru o lume mai dreaptă şi sănătoasă

Notă a Comisiei Vaticane Covid-19
în colaborare cu Academia Pontificală pentru Viață
„Vaccin pentru toți.
20 de puncte pentru o lume mai dreaptă și sănătoasă”
29 decembrie 2020

I. Context

Covid-19 intensifică o triplă amenințare de crize simultane și interconectate la nivel sanitar, economic și economico-social, cu repercusiuni grave asupra celor mai săraci și vulnerabili. În timp ce ne îndreptăm spre o recuperare corectă, trebuie să ne asigurăm că îngrijirile imediate față de crize devin pași fundamentali pentru o societate mai dreaptă, cu sisteme inclusive și integrate. A întreprinde acțiunile imediat necesare pentru a răspunde la pandemie, având în minte și efectele sale pe perioadă lungă, este important pentru ca să poată avea loc o „vindecare” globală și regeneratoare. De fapt, dacă răspunsurile se vor limita numai la planul de organizare și de gestionare, fără a reexamina acele premise care ne-au condus la dificultățile actuale, făcându-ne pe toți disponibili la o adevărată convertire, nu vom avea acele transformări ale societății și lumii de care avem nevoie absolută (cf. Fratelli tutti, 7). Diferitele intervenții ale Comisiei Vaticane Covid-19 („Comisie”), creată de papa Francisc ca răspuns calificat și rapid la pandemie, precum și această Notă care înfruntă în mod specific tema vaccinurilor anti-Covid-19, se inspiră din această logică.

Referitor la vaccinuri

Principii și valori fundamentale

1. În diferite ocazii papa Francisc a afirmat exigența de a face vaccinurile anti-Covid-19 de acum iminente să fie disponibile și accesibile pentru toți, evitând „marginalitatea farmaceutică”: „dacă există posibilitatea de a îngriji o boală cu un medicament, asta ar trebui să fie disponibil pentru toți, altminteri se creează o nedreptate”[1]. În recentul său mesaj Urbi et Orbi de Crăciun, papa a afirmat că vaccinurile, pentru ca „să poată lumina și aduce speranță întregii lumi, trebuie să stea la dispoziția tuturor… în special pentru cei mai vulnerabili și nevoiași din toate regiunile planetei”[2]. Aceste principii de dreptate, solidaritate și includere, trebuie să fie la baza oricărei intervenții specifice și concrete ca răspuns la pandemie. Deja în cateheza de la Audiența generală din 19 august 2020, papa a vorbit despre asta, oferind și unele criterii pentru „a alege, de exemplu, care vor fi industriile care trebuie ajutate: acelea care contribuie la includerea celor excluși, la promovarea celor din urmă, la bunul comun și la îngrijirea creației”. Aici avem un amplu orizont care evocă principiile Doctrinei Sociale a Bisericii[3], precum demnitatea umană și opțiunea preferențială față de cei săraci, față de solidaritate și subsidiaritate, față de bunul comun și de îngrijirea casei comune, dreptate și destinația universală a bunurilor[4]. Asta amintește și valorile care în limbajul sănătății publice constituie referințele împărtășite în urgențele sanitare: respectare egală a persoanelor (demnitate umană și drepturi fundamentale), reducerea suferinței (solidaritate față de cel care trebuie ajutat în necesitate sau în boală), corectitudine (fairness: nediscriminare și distribuire egală a beneficiilor și obligațiilor)[5].

2. Chemarea pe care papa o adresează firmelor farmaceutice scoate în evidență că nu numai momentul final al administrării vaccinului trebuie să fie luat în considerație pentru a ajunge la o destinație universală și egală a sa, ci trebuie considerat întregul său „ciclu de viață”, încă de la început. De aceea, vom continua în acest text examinând diferitele faze ale parcursului vaccinului, care merg de la producerea până la aprobarea și distribuirea sa pentru a ajunge la administrare, asupra căreia insistă și Nota recentă a Congregației pentru Doctrina Credinței (CDC)[6]. În fiecare din aceste faze putem recunoaște implicații etice de care trebuie să se țină cont cum se cuvine în necesarele alegeri de politică (economică), de organizare și de comunicare. Vom încheia textul cu câteva recomandări de acțiuni concrete, care pot mobiliza instituțiile, rețelele civile precum și cele din lumea eclezială, cu scopul de a contribui la un acces egal și universal la vaccin.

Cercetare și producere

3. Prima problemă care este ridicată adesea cu privire la producerea vaccinurilor se referă la materialele biologice care sunt folosite pentru dezvoltarea lor. Din informațiile disponibile rezultă că unele din vaccinurile de acum aproape de aprobare folosesc în mai multe faze ale procesului linii celulare care provin din fetuși avortați voluntar în urmă cu câteva decenii, în timp ce altele le folosesc în mod limitat la faze punctuale de test de test de laborator[7].

4. Tema este deja tratată în Instrucțiunea Dignitas personae[8] a Congregației pentru Doctrina Credinței (8 septembrie 2008). După ce a precizat că finalitatea sănătății (publice) nu poate justifica avortul voluntar pentru a scoate linii celulare pentru producerea de vaccinuri – motiv pentru care și distribuirea și comercializarea lor este în linie de principiu ilegitimă din punct de vedere moral – Instrucțiunea precizează că: „în acest cadru general există diferite grade de responsabilitate. Motive grave pot să fie proporționate din punct de vedere moral pentru a justifica folosirea acestui «material biologic»”. Tema este tratată cu referință specifică la vaccinurile anti-Covid19 și în Nota recentă a aceleiași Congregații[9].

5. Academia Pontificală pentru Viață a revenit asupra temei cu două Note (din 5 iunie 2005 și, respectiv, din 31 iulie 2017). Îndeosebi în a doua se excludea: „ca să fie o cooperare relevantă din punct de vedere moral între cei care folosesc astăzi aceste vaccinuri și practica avortului voluntar. Deci considerăm că se pot aplica toate vaccinurile recomandate clinic cu conștiință sigură cu recurgerea la aceste vaccinuri nu înseamnă o cooperare la avortul voluntar. Deși în angajarea comună de a face în așa fel încât fiecare vaccin să nu aibă nicio referință pentru pregătirea sa la eventual material de origine abortivă, se reafirmă responsabilitatea morală la vaccinare pentru a nu pune în pericol grav sănătatea copiilor și a populației în general”.

6. Diferitele mecanisme de producere și acțiune a vaccinului au o relevanță asupra logisticii distribuirii (mai ales în raport cu temperatura la care trebuie păstrate) și asupra capacității de a proteja de infectare sau de manifestarea clinică a bolii. În primul caz, dacă vaccinul protejează de infectare, furnizează o contribuție la imunitatea „de turmă”. În schimb, în al doilea caz, adică dacă infectarea are loc însă nu se manifestă clinic, vaccinul nu reduce circulația virusului (motiv pentru care trebuie vaccinați direct subiecții cu risc pentru boală)[10].

7. Legată cu tema producerii este și problema brevetării. De fapt, finanțarea cercetării a urmat parcursuri diferite, în modalitatea fie de investiție de resurse publice din partea statelor (direct pentru cercetare sau în forma de cumpărare prealabilă a unei anumite cantități de doze), fie de donații din partea firmelor private. Există deci problema de a preciza în ce mod vaccinul poate să devină efectiv un „bun comun” (common), așa cum a fost spus de diferiți responsabili politici (de exemplu președintele Comisiei Europene[11]). De fapt, întrucât nu este vorba de o resursă naturală deja dată (cum este aerul sau mările) sau descoperită (cum este genomul sau alte structuri biologice), ci de o invenție produsă de iscusința umană, este posibil să fie supusă disciplinei economice care permite retribuirea cheltuielilor cercetării și a riscului pe care firmele și l-au asumat. Însă, dată fiind funcția sa, este foarte oportun să se interpreteze vaccinul ca un bun la care să aibă acces toți, fără discriminări, conform principiului destinației universale a bunurilor, menționat și de papa Francisc (cf. nr. 1). „Nici nu putem lăsa ca virusul individualismului radical să ne învingă pe noi și să ne facă indiferenți față de suferința altor frați și surori… punând legile pieții și ale brevetelor de invenție mai presus de legile iubirii și sănătății omenirii”[12].

8. Numai obiectivul exploatării comerciale nu este acceptabil din punct de vedere etic în domeniul medicinii și al îngrijirii sănătății. Investițiile în domeniul medical ar trebui să găsească cea mai profundă semnificație a lor în solidaritatea umană. Pentru ca acest lucru să fie posibil trebuie găsite sisteme oportune care să favorizeze transparența și colaborarea, și nu antagonismul și competiția. Deci trebuie depășită logica „naționalismului vaccinal”[13], înțeleasă ca tentativă a diferitelor state de a avea propriul vaccin în timpi mai rapizi ca formă de prestigiu și de avantaj, procurându-și oricum cei dintâi cantitatea necesară pentru proprii locuitori. Sunt mult de dorit și de susținut acorduri internaționale pentru a gestiona brevetele în așa fel încât să favorizeze accesul tuturor la produs și să se evite posibile scurtcircuite comerciale, și pentru a menține prețul oficial și în viitor.

9. Producerea industrială a vaccinului ar putea să devină o operațiune colaboratoare între state, firme farmaceutice și alte organizații în așa fel încât să poată fi realizată simultan în diferite zone ale lumii. Așa cum a fost posibil – cel puțin în parte – pentru cercetare, tot așa și în acest domeniu este de dorit o sinergie pozitivă: astfel s-ar putea valoriza instalațiile de producere și distribuire disponibile în diferitele zone în care vaccinurile vor fi administrate, pe baza principiului de subsidiaritate.

Aprobarea, distribuirea și administrarea

10. Odată completate diferitele faze ale studiilor experimentale, se pune întrebarea despre modul de reglementat aprobarea în condiții de urgență a produsului din partea autorităților delegate care permit punerea lui pe piață și folosirea lui în diferitele țări. Date fiind diversitatea agențiilor recunoscute drept competente pentru această autorizare și dinamica internațională a pandemiei, este necesar să se coordoneze procedurile necesare pentru a obține acest obiectiv și să se promoveze colaborarea între autoritățile de sistematizare.

11. Cu privire la criteriile de administrare și de acces la vaccin există diferite poziții care se confruntă în dezbaterea publică. Deși în diferență, se găsesc totuși câteva linii de convergență pe care intenționăm să le susținem. De fapt, există un acord cu privire la prioritatea de rezervat categoriilor profesionale angajate în serviciile de interes comun, îndeosebi personalul sanitar, dar și în alte activități care cer un contact cu publicul pentru serviciile esențiale (cum sunt școala, siguranța publică), grupurilor de subiecți mai vulnerabili (cum sunt bătrânii și bolnavii cu patologii deosebite). Desigur un astfel de criteriu nu rezolvă toate situațiile. Rămâne de exemplu zona cenușie a eventualelor priorități de stabilit în cadrul aceluiași grup aflat în pericol. O stratificare mai atentă a populațiilor ar putea ajuta la rezolvarea acestor dileme (de exemplu, vaccinare în zone cu densitate mai mare de locuitori maximizează avantajele sale). În afară de asta, și alte aspecte relevante în afară de sănătate (cum ar fi practicabilitatea diferită de măsuri restrictive) trebuie să fie luate în considerație pentru o distribuire egală.

12. Această ordine de administrare, pe planul internațional, implică faptul că „prioritatea trebuie să fie mai degrabă de a vaccina anumite persoane în toate țările decât toate persoanele în anumite țări” (director OMS)[14]. Deci trebuie evitat ca unele țări să primească vaccinul foarte târziu din cauza unei reduceri de disponibilitate datoră cumpărării prealabile de cantități uriașe din partea statelor mai bogate. Este vorba de a se acorda cu privire la procentele specifice după care să se procedeze în mod concret. Distribuirea vaccinului cere o serie de instrumente care trebuie precizate și realizate pentru a ajunge la obiectivele concordate în termeni de accesibilitate universală. Congregația pentru Doctrina Credinței amintește că „există și un imperativ moral, pentru industria farmaceutică, pentru guverne și organizații internaționale, să garanteze ca vaccinurile, eficace și sigure din punct de vedere sanitar, precum și etic acceptabile, să fie accesibile și pentru țările mai sărace și în mod neoneros pentru ele”[15]. Îndeosebi, trebuie dezvoltat un program de distribuire care să țină cont de colaborarea necesară pentru a face față obstacolelor cu caracter logistico-organizator în zone mai puțin accesibile (lanțul frigului, transport, lucrători sanitari, folosirea de noi tehnologii, etc.). Și caracteristicile vaccinului au incidență asupra acestui aspect (de exemplu, temperatura de păstrare). Se arată aici exigența unei Agenții internaționale care să aibă mandatul, autoritatea morală și pârghiile operative care să-i permită, ca de altfel și pentru celelalte faze menționate, să coordoneze diferitele componente ale procesului. Actualmente, Organizația Mondială a Sănătății rămâne un important punct de referință care trebuie potențat și îmbunătățit pentru aspectele care se dovedesc insuficiente și problematice.

13. Cu privire la responsabilitatea morală care trebuie supusă vaccinării (și pe baza celor spuse la nr. 3), trebuie reafirmat că această tematică implică și un raport între sănătatea personală și sănătatea publică, arătând interdependența lor strânsă. În lumina acestei legături, considerăm important să se ia în considerare în această privință luarea unei decizii responsabile, dat fiind că refuzarea vaccinului poate să constituie și un risc pentru ceilalți. Acest lucru este valabil și atunci când, lipsind alternative, motivația ar fi aceea de a evita să se scoată beneficii din rezultatele unui avort voluntar. De fapt, în aceste cazuri, așa cum clarifică și Congregația pentru Doctrina Credinței se poate considera, sub condiții precise, „acceptabil din punct de vedere moral folosirea vaccinurilor anti-Covid-19 care au folosit linii celulare care provin din fetuși avortați în procesul lor de cercetare și producere”[16]. Este vorba aici de cooperare materială pasivă (și nu formală), pentru că este indirectă și îndepărtată[17], date fiind intenția din care este subînțeleasă alegerea, contingența cu privire la evenimentul imputat și circumstanțele în care ne aflăm astăzi: deci nu sunt obligatorii criteriile care ar face-o ilegitimă din punct de vedere etic. De aceea, acest refuz ar putea mări în mod serios riscurile pentru sănătatea publică[18]. De fapt, pe de o parte, ar fi mai expuse infectărilor acele categorii de subiecți care nu pot să fie vaccinați (de exemplu, cei tratați cu imunosupresoare) și care deci, pentru a evita riscul de contagiere, se pot baza numai pe acoperirea vaccinală a altuia (și pe imunitatea de turmă). Pe de altă parte, îmbolnăvirea determină a creșterii numărului de internări cu respectiva supraîncărcare pentru sistemele sanitare, până la un posibil colaps, așa cum se întâmplă în diferite țări în timpul acestei pandemii, împiedicând accesul la asistența sanitară, încă o dată în dauna celui care are mai puține resurse. Și episcopii din Anglia și Țara Galilor au reafirmat recent că este necesar de primit vaccinul nu numai pentru propria sănătate, ci și în numele solidarității cu ceilalți, în special cei mai vulnerabili[19].

Linii directoare pentru Comisia Vaticană Covid-19

14. Pentru claritate mai mare cu privire la lucrarea Comisiei, se indică în continuare câteva linii directoare pentru munca sa în raport cu vaccinul. Intenția generală este de a obține un vaccin sigur și eficace pentru Covid-19 în așa fel încât tratamentul să fie disponibil pentru toți, cu o preocupare deosebită față de cei mai vulnerabili, respectând echitatea în tot procesul de dezvoltare și distribuire a vaccinului (cercetare, dezvoltare, producere, sprijin financiar, distribuire, planuri de administrare). Transparența și comunicarea corectă sunt fundamentale pentru a favoriza încrederea și adeziunea la întregul proces al vaccinărilor[20].

15. Obiectiv 1. Evaluarea etico-științifică. Pe baza cunoștințelor științifice disponibile, Comisia va putea exprima evaluări asupra calității, metodologiei și prețului care să permită distribuirea egală a vaccinului.

Acțiuni necesare: A lucra în contact strâns cu principalele organizații care se dezvoltă, evaluând, încredințând și administrând vaccinurile cu posibilitatea, atunci când este necesar, de a exprima opinii cu privire la pozițiile publice cu privire la calitatea/echitatea propunerilor pentru distribuire și folosire. Pentru aceasta, Comisia intenționează să aibă acces la informații științifice îngrijite și să se folosească de capacități diferite pentru a verifica strategiile de distribuire și difuzare a vaccinului, îndeosebi cât privește impactul lor asupra celor mai vulnerabili. Așa cum semnalează Sfântul Părinte Francisc, „Nu putem lăsa ca naționalismele închise să ne împiedice să trăim ca adevărata familie umană ce suntem”. Trebuie să procurăm „vaccinuri pentru toți… [punând] pe primul loc, pe cei mai vulnerabili și nevoiași!”[21].

16. Obiectiv 2. Îngrijire globală cu „gust local”[22]. O îngrijire globală care să țină cont și să valorizeze situațiile locale: se intenționează dezvoltarea de resurse pentru a asista Bisericile locale în pregătirea acestei inițiative și a protocoalelor de tratament pentru comunitățile particulare.

Acțiuni necesare: A lucra în contact strâns cu diecezele și comunitățile creștine în toată lumea pentru a înțelege diferitele exigențe și a folosi aceste informații pentru a dezvolta poziții solide, recomandări și instrumente adaptate la diferitele necesități. Acest lucru va porni de la o ascultare atentă a Bisericilor globale pentru a le putea ajuta să sprijine structuri și acțiuni de susținere din partea guvernelor și a altor agenții.

17. Obiectiv 3. Parteneriat și participare. A avea o colaborare strânsă cu diferitele organizații, pentru a putea contribui la planificarea, executarea și la evaluarea recomandărilor pentru administrarea de vaccinuri la nivel mondial.

Acțiuni necesare: A lucra cu reprezentanții principalelor instituții și organizații implicate precum și cu organizații sanitare globale, ONG-urile și organizațiile de donatori pentru a ajuta la dezvoltarea, evaluarea și participarea la soluții.

18. Obiectiv 4. A uni forțele. A colabora în manieră utilă cu diferitele grupuri de lucru ale Comisiei și alte grupuri ecleziale pentru a propune cele mai bune recomandări posibile pentru populații.

Acțiuni necesare: A lucra cu grupurile Comisiei în cadrul lui Laudato si’ și Fratelli tutti, ținând cont de sugestiile lor pentru recomandările finale ale Comisiei.

19. Obiectiv 5. Leadership. A aprofunda competența și înțelegerea Bisericii în angajarea sa pentru a tutela și a promova demnitatea dăruită tuturor de Dumnezeu.

Acțiuni necesare: A ajuta Biserica globală și lumea să articuleze motivațiile cele mai profunde pentru a înfrunta această provocare ca familie umană globală. Biserica poate desfășura un rol de catalizator pentru a înfrunta această provocare într-un mod care reflectă conștiința și respectarea demnității tuturor.

20. Obiectiv 6. Biserica în slujba „vindecării lumii”[23]. A da exemple explicite și lizibile, contribuind, printre altele, la obținerea obiectivului unei distribuiri egale a vaccinurilor și a îngrijirilor.

Acțiuni necesare: A folosi în mod creativ glasurile Bisericii din toată lumea pentru a vorbi, a îndemna și a contribui la asigurarea ca vaccinurile și îngrijirile de calitate să fie disponibile pentru familia noastră globală, în special pentru persoanele vulnerabile. Biserica poate ajuta în multe moduri, prin Conferințele Episcopale, rețelele sanitare și educative (școli și universități), multiplele organizații ecleziale care se îndreaptă spre cei săraci, comunitățile călugărești, etc. A evalua eventualitatea de donații pentru grupuri care lucrează pentru a obține îngrijiri și vaccinuri pentru cei mai nevoiași.

Note:
[1] Francisc, 2020. „Discurs adresat voluntarilor și prietenilor de la Banca Farmaceutică”, 19 septembrie 2020.
[2] Francisc, 2020. Urbi et Orbi – Crăciun 2020, 25 decembrie 2020.
[3] Cf. Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii, nr. 105-208.
[4] Francisc, 2020. A vindeca lumea – Cateheză despre pandemie, Introducere. Vatican: LEV, pag. 15-20.
[5] Cf. Nuffield Council for Bioethics, 2020. Fair and equitable access to Covid-19 treatments and vaccines. London: NCB, pag. 3.
[6] CDC, 2020, „Nota despre moralitatea folosirii unor vaccinuri – Covid-19″, 21 decembrie 2020. nr. 6.
[7] Cf. Charlotte Lozier Institute, Covid-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines, 3 December 2020, în https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
[8] CDC, 2008. Instrucțiunea Dignitas Personae: Despre câteva probleme de bioetică, nr. 35
[9] Cf. CDC, 2020, „Nota despre moralitatea folosirii unor vaccinuri – Covid-19″, 21 decembrie 2020. nr. 1-3.
[10] «Allocation guidelines must balance the obligation to assist individuals most likely to benefit against the obligation to secure the greatest aggregate benefit across the population». În: Wu, J.H., John, S.D, and Adashi E.Y., 2020, „Allocating Vaccines in a Pandemic: The Ethical Dimension„, The American Journal of Medicine, November 2020, Volume 133(11).
[11] Președintele Von der Leyen a exprimat în mod repetat că vaccinul Covid-19 trebuie să fie considerat un bun public, pentru că toate eforturile pentru a înfrunta pandemia pot să aibă succes numai dacă lucrăm împreună pentru bunul comun. Cf. de exemplu, discursul său: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_2258
[12] Francisc, 2020. Urbi et Orbi – Crăciun 2020, 25 decembrie 2020.
[13] Ghebreyesus, Tedros, 2020. «Alocuțiune a directorului general al OMS la conferința de presă despre Covid-19», 4 septembrie 2020.
[14] Ghebreyesus, Tedros, 18 august 2020.
[15] CDC, 2020, „Nota despre moralitatea folosirii unor vaccinuri – Covid-19″, 21 decembrie 2020, nr. 6.
[16] CDC, 2020, „Nota despre moralitatea folosirii unor vaccinuri – Covid-19″, 21 decembrie 2020.
[17] Conform Conferinței Episcopale din Statele Unite (USCCB), „dată fiind urgența acestei crize, lipsa de alternative disponibile, și faptul că legătura dintre un avort care a avut loc în urmă cu decenii și un vaccin produs astăzi este îndepărtată, inocularea cu noile vaccinuri anti-Covid-19 în aceste circumstanțe poate să fie justificată din punct de vedere moral”. USCCB, 2020, Moral Considerations Regarding the New Covid-19 Vaccines.
[18] Așa cum subliniază o notă pe pagina web a Consiliului Episcopal Latinoamerican (CELAM), când nu s-ar prezenta altă opțiune decât aceea de a lua vaccinurile disponibile pentru a proteja fiecare viață umană și sănătatea tuturor, vaccinarea nu poate fi considerată că este în cooperare cu răul (de exemplu, avortul), ci un act direct de îngrijire pentru viață. Cf. CELAM, 2020, „Vacunas con Fetos Abortados„.
[19] Cf. Conferința Episcopală din Anglia și Țara Galilor, Departamentul pentru Dreptate Socială, 2020. „Covid-19 and Vaccination„.
[20] „The imbalanced and opaque sequence that characterized the early distribution of the limited supplies of the drug remdesivir should serve as a cautionary tale. The same mistakes must not be repeated. Only transparent and consistently applied allocation procedures will ensure public trust, especially in the case of vaccines. Ensuring that the allocation of vaccines is effective, fair, and justifiable to all is a priority that must not be compromised”. În: Wu, J.H., John, S.D, and Adashi E.Y., 2020, op. cit.
[21] Francisc, 2020. Urbi et Orbi – Crăciun 2020, 25 decembrie 2020.
[22] Francisc, 2020. Fratelli Tutti. Despre fraternitate și prietenia socială, nr. 143.
[23] Cf. Francisc, 2020. A vindeca lumea – Cateheză despre pandemie. Vatican: LEV.

Autor: Comisia vaticană Covid-19
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Presa Bună
Publicarea în original: 29.12.2020
Publicarea pe acest sit: 30.12.2020
Etichete:

Comentariile sunt închise.