Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sfântului Părinte Papa Francisc
25 decembrie 2020

Dragi frați și surori, Crăciun fericit!

Aș vrea să ajungă la toți mesajul pe care Biserica îl vestește la această sărbătoare prin cuvintele profetului Isaia: „Un copil s-a născut pentru noi, un fiu ne-a fost dat” (9,5). S-a născut un copil: nașterea este întotdeauna izvor de speranță, este viață care înmugurește, este promisiune de viitor. Acest Copil, Isus, „s-a născut pentru noi”: un „noi” fără frontiere, fără privilegii nici excluziune. Copilul pe care Fecioara Maria l-a adus la lumină în Betleem s-a născut pentru toți: este „fiul” pe care Dumnezeu l-a dat întregii familii umane.

Datorită acestui Copil, cu toții ne putem adresa lui Dumnezeu numindu-L „Tată”. Isus este Unul-născut, nimeni altcineva nu îl cunoaște pe Tatăl decât numai El. Dar El a venit în lume tocmai pentru a ne revela chipul Tatălui ceresc. În acest fel, datorită acestui Copil, toți ne putem numi și putem fi cu adevărat frați: de pe orice continent, de orice limbă și cultură, cu identitățile și diversitățile noastre, și totuși cu toții frați și surori.

În acest moment istoric, marcat de criza ecologică și de dezechilibre economice și sociale mari, agravate de pandemia de coronavirus, avem nevoie mai mult ca niciodată de fraternitate. Dumnezeu ne-o oferă dăruindu-ni-l pe Fiul său Isus: nu o fraternitate făcută din cuvinte frumoase, din idealuri abstracte, din sentimente generice… Nu. O fraternitate fondată pe iubirea reală, capabilă să îl întâlnească pe celălalt diferit de mine, să com-pătimească suferințele lui, să se apropie și să aibă grijă, chiar dacă nu este din familia mea, din etnia mea, din religia mea; este diferit de mine dar este fiul lui Dumnezeu, este fratele meu, este sora mea. Acest fapt este valabil și în raporturile dintre popoare și națiuni: cu toții frați.

La Crăciun, celebrăm lumina lui Cristos care vine în lume, iar El vine pentru toți, nu doar pentru unii. Astăzi, în acest timp de obscuritate și incertitudine din cauza pandemiei, apar diferite licăriri de speranță precum descoperirile vaccinurilor. Dar pentru ca aceste licăriri să poată lumina și să poată duce speranță lumii întregi, trebuie să fie la dispoziția tuturor. Nu putem lăsa ca naționalismele închise să ne împiedice să trăim ca o adevărată familie umană ce suntem. Nu putem, de asemenea, să lăsăm ca virusul individualismului radical să ne învingă și să ne facă indiferenți la suferința celorlalți frați și surori. Nu pot să mă pun pe mine însumi în fața celorlalți, punând legile pieței și brevetelor de invenție mai sus de legile iubirii și de sănătatea omenirii. Îi rog pe toți – responsabilii statelor, întreprinderile, organizațiile internaționale – să promoveze cooperarea, nu concurența, să caute o soluție pentru toți, vaccinuri pentru toți, mai ales pentru cei mai vulnerabili și nevoiași din toate regiunile planetei. Pe primul loc, cei mai vulnerabili și nevoiași.

Copilul de la Betleem să ne ajute, așadar, să fim disponibili, generoși și solidari, mai ales față de persoanele mai fragile, de bolnavi și de cei care, în acest timp, au ajuns fără un loc de muncă sau sunt în dificultăți grave din cauza consecințelor economice ale pandemiei, precum și față de femeile care în aceste luni de izolare au îndurat violențe domestice. În fața unei provocări care nu cunoaște frontiere, nu se pot înălța bariere. Suntem cu toții în aceeași barcă. Orice persoană este fratele meu. În fiecare văd oglindit chipul lui Dumnezeu, iar în cei care suferă îl descopăr pe Domnul care cere ajutorul meu. Îl văd în cel bolnav, sărac, șomer, marginalizat, migrant și refugiat.

În ziua în care Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut copil, ne îndreptăm privirea spre numeroșii copii care în lumea întreagă, mai ales în Siria, Irak și Yemen, plătesc încă costul mare al războiului. Chipurile lor să scuture conștiințele oamenilor de bună voință pentru ca să fie înfruntate cauzele conflictelor și să lucreze cu curaj pentru a construi un viitor de pace. Să fie acesta timpul prielnic pentru reducerea tensiunilor în tot Orientul Mijlociu și în estul Mediteranei!

Pruncul Isus să vindece rănile iubitului popor sirian, care de aproape un deceniu este extenuat din cauza războiului și a urmărilor acestuia, agravate mai mult de pandemie. Să aducă mângâiere poporului irakian și tuturor celor care sunt angajați pe drumul reconcilierii, în special populației yazidi, afectată greu de războiul din ultimii ani. Să aducă pace în Libia și să permită ca noua fază a negocierilor în curs să conducă la sfârșitul oricărei forme de ostilitate în țară. Pruncul de la Betleem să dăruiască fraternitate țării care a cunoscut nașterea sa. Israelienii și palestinienii să recupereze încrederea reciprocă pentru a căuta o pace justă și durabilă printr-un dialog direct, capabil să învingă violența și să depășească resentimentele endemice pentru a mărturisi lumii frumusețea fraternității.

Steaua care luminat noaptea de Crăciun să fie călăuză și încurajare pentru poporul libanez pentru ca, în dificultățile pe care le înfruntă, cu susținerea Comunității internaționale să nu-și piardă speranța. Principele păcii să ajute responsabilii țării să pună deoparte interesele particulare și să se angajeze cu seriozitate, onestitate și transparență pentru ca Libanul să poată parcurge un drum de reforme și să continue în vocația sa de libertate și coexistență pașnică.

Fiul Celui preaînalt să susțină efortul Comunității internaționale și al țărilor implicate în dobândirea unui acord de încetare a focului în Nagorno-Karabah, precum și în regiunile estice ale Ucrainei, și să favorizeze dialogul drept unică soluție care conduce la pace și reconciliere.

Dumnezeiescul Copil să ușureze suferința populației din Burkina Faso, Mali și Niger, afectate de o gravă criză umanitară, la baza căreia sunt forme de extremism și conflicte armate, dar și pandemia și alte dezastre naturale. Să facă să înceteze violențele din Etiopia unde, din cauza ciocnirilor, multe persoane sunt constrânse să fugă. Să aducă mângâiere locuitorilor din regiunea Cabo Delgado, în nordul Mozambicului, victime ale violenței terorismului internațional. Să încurajeze responsabilii din Sudanul de Sud, Nigeria și Camerun la continuarea unui drum de fraternitate și de dialog pe care l-au întreprins.

Cuvântul veșnic al Tatălui să fie izvor de speranță pentru continentul american, afectat într-un chip deosebit de coronavirus, care a exacerbat suferințele care îl asupresc, deseori agravate de consecințele corupției și traficului de droguri. Să ajute la depășirea recentelor tensiuni sociale din Chile și să pună capăt suferințelor poporului venezuelan.

Regele cerului să ocrotească populațiile chinuite de calamități naturale din sud-estul Asiei, în special din Filipine și Vietnam, unde numeroase furtuni au provocat inundații cu urmări devastatoare asupra familiilor care locuiesc în aceste regiuni, în termeni de pierderi de vieți omenești, daune de mediu și consecințe pentru economiile locale. Cu gândul la Asia, nu pot uita de poporul Rohingya: Isus, născut sărac printre săraci, să aducă speranță în suferințele lor.

Dragi frați și surori, „Un copil s-a născut pentru noi” (Isaia 9,5). A venit ca să ne mântuiască! El ne vestește că durerea și răul nu sunt ultimul cuvânt. A se resemna în fața violențelor și injustițiilor ar însemna a refuza bucuria și speranța Crăciunului.

În această zi de sărbătoare, adresez un gând special celor care nu se lasă dominați de circumstanțe potrivnice, dar lucrează pentru a duce speranță, consolare și ajutor, susținând pe cel care suferă și însoțind pe cel care este singur.

Isus s-a născut într-un staul, dar a fost înfășat de iubirea Fecioarei Maria și a Sfântului Iosif. Născându-se în trup, Fiul lui Dumnezeu a consacrat iubirea familială. Gândul meu merge în acest moment spre familii, la cele care astăzi nu se pot reuni, precum și la cele care sunt constrânse să rămână în casă. Pentru toți, Crăciunul să fie o ocazie de a redescoperi familia drept leagăn de viață și de credință, loc de iubire primitoare, dialog, iertare, solidaritate fraternă și bucurie împărtășită, izvor de pace pentru întreaga umanitate.

Tuturor, Crăciun fericit!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Adrian Dancă
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Radio Vatican
Publicarea în original: 25.12.2020
Publicarea pe acest sit: 25.12.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.