Scrisoarea Papei către Patriarhul Bartolomeu I

Scrisoarea Sfântului Părinte Papa Francisc
către Patriarhul ecumenic Bartolomeu I
care însoțește darul câtorva relicve ale sfântului Petru
Vatican, 30 august 2019

Sanctității Sale Bartolomeu,
arhiepiscop de Constantinopol,
patriarh ecumenic

Sanctitate, frate iubit,

Cu profund afect și apropiere spirituală vă trimit cordialele mele auspicii bune de har și pace în iubirea Domnului Înviat. În aceste ultime săptămâni m-am gândit să vă scriu pentru a vă explica mai deplin darul câtorva fragmente din relicvele apostolului Petru pe care vi le-am, Sanctitate, prin ilustra delegație a patriarhiei ecumenice condusă de arhiepiscopul Job de Telmessos, care a luat parte la sărbătoarea patronală a Bisericii din Roma.

Dumneavoastră știți bine, Sanctitate, că tradiția neîntreruptă a Bisericii romane a mărturisit mereu că apostolul Petru, după martiriul său în Circul lui Nero, a fost înmormântat în necropola adiacentă de pe colina Vatican. Mormântul său a devenit repede un loc de pelerinaj pentru credincioșii care proveneau din toate părțile lumii creștine. După aceea împăratul Constantin a construit Bazilica Vaticană dedicată sfântului Petru deasupra locului mormântului apostolului.

În iunie 1939, imediat după alegerea sa, predecesorul meu papa Pius al XII-lea a decis să se facă săpături sub Bazilica Vaticană. Lucrările au dus mai întâi la descoperirea locului exact al înmormântării apostolului și după aceea, în 1952, la descoperirea, sub altarul mare al bazilicii, a unei capele funerare sprijinită de un zid roșu datat în anul 150 și acoperit cu desene prețioase, între care unul de importanță fundamentală care spune, în greacă, Πετρος ενι. Conținea oase care pot să fie considerate în mod rațional că aparțin apostolului Petru. Din acele relicve, păstrate acum în necropola de sub bazilica „Sfântul Petru”, sfântul papă Paul al VI-lea a înlăturat nouă fragmente pentru capela privată din apartamentul papal din Palatul Apostolic.

Cele nouă fragmente au fost puse într-o casetă de bronz care poartă inscripția Ex ossibus quae in Archibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri apostoli esse putantur. „Din oasele găsite în hipogeul Bazilicii Vaticane care se consideră că sunt ale fericitului apostol Petru”. Tocmai această casetă, care conține nouă fragmente din oasele apostolului, am voit să v-o ofer dumneavoastră, Sanctitate, și iubitei Biserici de Constantinopol, pe care dumneavoastră o prezidați cu atâta devoțiune.

În timp ce reflectam asupra determinării noastre reciproce de a înainta împreună spre comuniunea deplină și îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru progresul deja făcut de când venerabilii noștri predecesori s-au întâlnit la Ierusalim în urmă cu peste cincizeci de ani, m-am gândit la darul pe care patriarhul Atenagora l-a oferit papei Paul al VI-lea: o icoană care îi arăta pe frații Petru și Andrei îmbrățișați, uniți în credința și în iubirea Domnului lor comun. Această icoană, care din voința papei Paul al VI-lea astăzi este expusă în Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, a devenit pentru noi un semn profetic al restabilirii acelei comuniuni vizibile între Bisericile noastre la care aspirăm și pentru care ne rugăm și lucrăm cu fervoare. De aceea, în pacea născută din rugăciune, am simțit că ar fi fost foarte semnificativ dacă unele fragmente din relicvele apostolului Petru să fie puse alături de relicvele apostolului Andrei, care este venerat ca patron ceresc al Bisericii de Constantinopol.

Am simțit că acest gând îmi venea de la Duhul Sfânt, care sugerează în așa de multe moduri creștinilor să recupereze acea comuniune deplină pentru care Domnul nostru Isus Cristos s-a rugat în ajunul pătimirii sale glorioase (cf. In 17,21).

Acest gest vrea să fie o confirmare a drumului parcurs de Bisericile noastre în apropierea una de alta: un drum uneori exigent și dificil, dar și însoțit de semne evidente ale harului lui Dumnezeu. A urma acest drum cere mai ales convertire spirituală și fidelitate reînnoită față de Domnul, care cere angajare mai mare și noi pași curajoși din partea noastră. Dificultăți și dezacorduri, acum și în viitor, nu trebuie să ne abată de la datoria noastră și de la responsabilitatea noastră de creștini, și mai ales de păstori ai Bisericii, în fața lui Dumnezeu și a istoriei.

A uni relicvele celor doi frați apostoli poate folosi și ca însemnare constantă și încurajare pentru ca, pe acest drum continuu, divergențele noastre să nu mai fie piedică în calea mărturiei noastre comune și misiunii noastre evanghelizatoare în slujba unei familii umane care astăzi este tentată să construiască un viitor pur secular, un viitor fără Dumnezeu.

Sanctitate, frate iubit, am găsit mai întărire să împărtășesc cu dumneavoastră aceste gânduri. În speranța de a vă întâlni curând, vă cer să vă rugați pentru mine și să mă binecuvântați, și schimb cu dumneavoastră, Sanctitate, o fraternă îmbrățișare de pace.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 30.08.2019
Publicarea pe acest sit: 13.09.2019
Etichete:

Comentariile sunt închise.