Discursul Papei către Episcopii răsăriteni din Europa

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat Episcopilor răsăriteni din Europa
sâmbătă, 14 septembrie 2019

Eminențe, Preafericiri, iubiți confrați întru episcopat,

Îi mulțumesc cardinalului Bagnasco pentru cuvintele pe care mi le-a adresat în numele vostru și sunt bucuros să vă primesc la sfârșitul zilelor în care v-ați adunat ca în fiecare an, de această dată la Roma. Întâlnirea voastră, organizată sub egida Conferințelor Episcopilor din Europa, ne arată bogăția rituală a Bisericii Catolice pe continent, nelimitată la tradiția latină. Printre voi văd mulți reprezentanți ai diferitelor Biserici de tradiție bizantină, mulți din iubita Ucraina, dar și prezențe din Orientul Mijlociu, din India și din alte regiuni, care au găsit primire în țările europene. Așa cum afirmă Conciliul al II-lea din Vatican, „varietatea nu numai că nu dăunează unității Bisericii, ci chiar o manifestă” (Orientalium Ecclesiarum, 2). De fapt, unitatea creștină nu este uniformitate. Uniformitatea este distrugerea unității; și adevărul creștin nu este monocord, „simfonic”, altminteri n-ar veni de la Duhul Sfânt.

În urmă cu câteva luni, în cursul călătoriei mele apostolice în România, am prezidat beatificarea a șapte episcopi martiri ai Bisericii greco-catolice române. A fost o ocazie pentru a manifesta cât de mult întreaga Biserică catolică și Succesorul lui Petru vă sunt recunoscători pentru mărturia de fidelitate față de comuniunea cu episcopul de Roma oferită de mai multe ori în istorie, uneori până la vărsarea sângelui. Această fidelitate este o piatră prețioasă a patrimoniului vostru de credință, un semn distinctiv de neșters, așa cum ne amintește unul din martirii români care, în fața celui care-i cerea să se lepede de propria comuniune catolică, a spus: „credința mea este viața mea”. Comuniunea catolică face parte din identitatea voastră particulară dar nu-i ia nimic, ba chiar contribuie la realizarea ei pe deplin, de exemplu ocrotind-o de ispita de a se închide în ea înseși și de a cădea în particularisme naționale sau etnice care exclud. Și acesta este un pericol din acest timp al civilizației noastre: particularismele care devin populisme și vor să comande și să uniformizeze totul.

Tocmai mijlocirea fericiților și sfinților martiri, care experimentează comuniunea perfectă în cer, ne determină să întreprindem un drum constant de purificare a memoriei ecleziale și să aspirăm la o unitate tot mai mare cu toți cei care cred în Cristos. Ca „toți să fie una” (In 17,21): este dorința arzătoare pe care Isus, în timpul pătimirii sale, a purtat-o în inimă, apoi sfâșiată pentru toți pe cruce. Și Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican și Codul Canoanelor Bisericilor Orientale ne amintesc că sunteți depozitari ai unei misiuni specifice pe drumul ecumenic. Și în aceste zile ați reflectat tocmai asupra semnificației misiunii voastre ecumenice astăzi.

Astăzi, în timp ce prea multe inegalități și dezbinări amenință pacea, să ne simțim chemați să fim artizani ai dialogului, promotori ai reconcilierii, constructori răbdători ai unei civilizații a întâlnirii, care să ferească timpurile noastre de barbaria ciocnirii. În timp ce mulți se lasă prinși în vârtejul violenței, în cercul vicios al revendicărilor și al acuzelor reciproce continue, Domnul ne vrea semănători blânzi ai Evangheliei iubirii. În familia creștină sunteți cei care, privind la „Dumnezeul oricărei mângâieri” (2Cor 1,3), se angajează să vindece rănile trecutului, să depășească prejudecăți și dezbinări, să dea speranță tuturor celor care merg umăr la umăr cu frații și surorile necatolici. Cu ei am avut harul de a împărtăși diferite momente puternice: mă gândesc la rugăciunea pentru pace în Țara Sfântă în Grădinile Vaticane, la întâlnirea cu refugiații din insula Lesbos, la dialogul pentru pace în Orientul Mijlociu de la Bari, precedată de rugăciunea comună sub semnul sfântului Nicolae și al Sfintei Născătoare de Dumnezeu „care arată calea”. Simt că drumul care ne este indicat de Sus este făcut din rugăciune, umilință și caritate, nu din revendicări locale, nici tradiționaliste, nu. Drumul este rugăciune, umilință și caritate. Mergând împreună, făcând împreună ceva pentru alții și pentru casa noastră comună, redescoperim, în inima catolicității noastre, semnificația antică atribuită scaunului roman, chemat să „prezideze caritatea întregii Biserici” (Sfântul Ignațiu de Antiohia, Scrisoarea către romani, prolog) și episcopului de Roma ca lui servus servorum Dei.

A trăi până la capăt tradițiile voastre ecleziale vă faceți să luați din aceleași izvoare de spiritualitate, liturgie și teologie ale Bisericilor ortodoxe. Este frumos a fi împreună martori ai unor bogății așa de mari! Și în domeniul academic este posibil să se promoveze programe comune de studiu și schimburi culturale, implicând mai ales preoții tineri pentru ca să se formeze cu o mentalitate deschisă. Mai ales și în toate, să ne ajutăm să trăim caritatea față de toți. Ea nu știe de teritorii canonice și jurisdicții. Mie îmi face rău când văd, și în catolici, o luptă pentru jurisdicții. Vă rog… Ea, așa cum ne amintește apostolul Paul care în acest oraș și-a dat viața, are mereu primatul și nu va avea niciodată sfârșit (cf. 1Cor 13). Când ne aplecăm împreună asupra fratelui care suferă, când devenim împreună aproapele celui care îndură singurătate și sărăcie, când punem în centru pe cel care este marginalizat, cum sunt copiii care nu văd lumina zilei, tinerii privați de speranță, familiile tentate să se destrame, bolnavii sau bătrânii rebutați, deja mergem împreună în caritatea care vindecă dezbinările.

Atunci ne pregătim să locuim împreună în unicul cer în care suntem chemați. Acolo Domnul nu ne va cere cont de care sau câte teritorii au rămas sub jurisdicția noastră și nici de modul în care am contribuit la dezvoltarea identităților noastre naționale. Ne va cere cât de capabili am fost să-l iubim pe aproapele, pe orice aproape, și să vestim Evanghelia mântuirii celui pe care l-am întâlnit pe drumurile vieții. Să cerem harul să dorim asta. Pentru că numai iubind se găsește bucuria și se răspândește speranța. Iubind trec pe planul al doilea acele realități secundare de care încă suntem alipiți – chiar și banii, care sunt o otravă: diavolul intră prin buzunare, nu uitați asta! – și vin în primul plan singurele care rămân pentru totdeauna: Dumnezeu și aproapele. Curaj, iubiți frați, tot înainte în spiritul comuniunii! Vă asigur de amintirea mea constantă, sunteți în inima mea. Și vă cer, cu rugăminte, să vă rugați pentru mine, pentru că am nevoie. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 14.09.2019
Publicarea pe acest sit: 14.09.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.