Scrisoare pastorală: Un nou popas istoric

Întru pioasă aducere aminte

Sfințiile voastre,
dragi frați și surori în Cristos,

În arhiva Episcopiei de Iași există un volum cu actele pastorale ale Preasfinției sale episcopul Nicolae-Iosif Camilli. Acest volum începe cu un document de o deosebită importanță, o scrisoare circulară cu vestea despre întemeierea Eparhiei de Iași și despre numirea noului ei episcop, purtând chiar nr. 1 și data de 10/22 iulie 1884.

„Preasfântul nostru Părinte Leon al XIII-lea prin pronia dumnezeiască, prin scrisoarea sa în formă de breve, dată din Roma, lângă „Sfântul Petru”, în ziua de 27 iunie a.c. și care începe: Quae in christiani nominis incrementum, a binevoit să desființeze Vicariatul Apostolic din Moldova și, cu autoritatea sa, să înalțe și să întocmească provincia aceasta la rangul de eparhie propriu-zisă, și să desemneze ca reședință pentru această eparhie orașul Iași. Tot același Sfânt Părinte, prin altă scrisoare, dată, de asemenea, în formă de breve, care începe: Apostolatus officium, a binevoit, cu autoritatea-i apostolică, să se îngrijească de Biserica episcopală de Iași în persoana noastră, deși fără merite, să ne facă episcopul și păstorul ei”.

Rememorând acest moment, retrăim cu bucurie intervenția fericită și curajoasă a Sfântului Părinte Leon al XIII-lea, care a apreciat munca misionarilor și, mai ales, străduința lăudabilă a vrednicului păstor al acestei circumscripții ecleziastice, conferindu-i calitatea de Biserică locală de sine stătătoare, pe care a înscris-o astfel între episcopiile din regiune, așezându-i în frunte un păstor învrednicit cu misiunea de episcop, alături de ceilalți episcopi din colegiul apostolic, care să păstorească un popor dornic să crească în viața spirituală.

Popasul pe care-l facem la împlinirea celor 125 de ani de existență a episcopiei noastre ne oferă, pe lângă o analiză a dezvoltării ei istorice în conjunctura și fizionomia Bisericii Universale, o adevărată contemplare a lucrării providențiale pe care Domnul istoriei a realizat-o cu păstorii și cu turma acestei noi circumscripții bisericești. Admirăm, așadar, în acești ani, pentru unii poate puțini, pentru noi mulți și importanți, o adevărată revărsare de binecuvântări, pe care Dumnezeu le-a îndreptat spre poporul său, cu toate încercările și evenimentele istorice, uneori grele și de neînțeles din partea oamenilor, dar permise și orânduite de Păstorul nostru ceresc, spre un bine mai mare pe care noi astăzi nu mai contenim să-l admirăm și să-l prețuim.

Vrednicii păstori, care i-au urmat primului episcop, spre care istoricii noștri s-au îndreptat în lucrările lor de specialitate, ne obligă să-i considerăm adevărați eroi în munca și în sacrificiile lor.

Toți, în munca pe care au împlinit-o, precum episcopul Dominique Jacquet, administratorii apostolici Caetan Liverotti, Iosif Malinovski, Ulderic Cipolloni, Alexandru Theodor Cisar, și mai ales vrednicul și primul episcop indigen Mihai Robu, ca și martirul și mărturisitorul Anton Durcovici, cu vicarul său general Marcu Glaser, ca și ordinarii substituți Petru Pleșca, învrednicit între timp cu demnitatea de episcop, Gheorghe Peț, Wilhelm Clofanda și Andrei Gherguț, au reușit să conducă cu înțelepciune și curaj barca Bisericii locale, Episcopia de Iași, până în zilele noastre, încredințându-ne nouă, celor de azi, o adevărată moștenire spirituală ce a continuat, din darul Domnului și în ciuda tuturor dificultăților și vitregiilor istorice, să crească și să producă roade.

Munca, rugăciunile și jertfele înaintașilor noștri s-au transformat în binecuvântări, pe care din timp în timp le admirăm și le evidențiem, simțindu-ne obligați la o pioasă aducere aminte și la un gând recunoscător și angajant pentru continuarea exemplului și mărturiei lor.

Cu aceste sentimente, și anul acesta, când celebrăm 125 de ani de la întemeierea Eparhiei de Iași, vă adresăm invitația de a retrăi împreună clipele istorice ale Bisericii noastre locale, înălțând rugăciuni speciale către Dumnezeul istoriei, prin mijlocirea Maicii Domnului, patroana noastră, și a sfântului Iosif, ocrotitorul familiei și al diecezei, în ziua de 27 iunie.

Dumnezeu să-i răsplătească pe înaintașii noștri și să binecuvânteze poporul nostru credincios, iar nouă să ne dea harul și forța de a le continua exemplul și munca.

+ Petru Gherghel, episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 02.06.2009
Publicarea pe acest sit: 10.06.2009
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.