Predica Papei la sărbătoarea Corpus Christi

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la sărbătoarea Corpus Christi
duminică, 6 iunie 2021

Isus îi trimite pe discipolii săi pentru ca să meargă să pregătească locul unde să celebreze cina pascală. Ei au fost cei care au întrebat: „Învățătorule, unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele?” (Mc 14,12). În timp ce contemplăm și adorăm prezența Domnului în pâinea euharistică, suntem chemați și noi să ne întrebăm: În ce „loc” vrem să pregătim Paștele Domnului? Care sunt „locurile” vieții noastre în care Dumnezeu ne cere să fie găzduit? Aș vrea să răspund la aceste întrebări oprindu-mă asupra a trei imagini din evanghelia pe care am ascultat-o (Mc 14,12-16.22-26).

Prima este aceea a omului care duce un urcior cu apă (cf. v. 13). Este un detaliu care ar părea superfluu. Însă acel om complet anonim devine călăuza pentru discipolii care caută locul care după aceea va fi numit cenacol. Și urciorul cu apă este semnul de recunoaștere: un semn care ne face să ne gândim la omenirea însetată, mereu în căutarea unui izvor de apă care s-o adape și s-o regenereze. Noi toți mergem în viață cu un urcior în mână: noi toți, fiecăruia dintre noi îi este sete de iubire, de bucurie, de o viață reușită într-o lume mai umană. Și pentru această sete, apa lucrurilor lumești nu este de folos, pentru că este vorba de o sete mai profundă, pe care numai Dumnezeu o poate sătura.

Să mai urmă acest „semnal” simbolic. Isus le spune discipolilor săi că acolo unde îi va conduce un om cu un urcior de apă, acolo se va putea celebra Cina de Paște. Așadar, pentru a celebra Euharistia înainte de toate trebuie recunoscută propria sete de Dumnezeu: să simțim că avem nevoie de el, să dorim prezența sa și iubirea sa, să fim conștienți că nu putem reuși singuri, ci avem nevoie de o hrană și de o băutură de viață veșnică apte să ne susțină pe drum. Drama de astăzi – putem spune – este că adesea setea s-a stins. S-au stins întrebările despre Dumnezeu, a slăbit dorința de el, devin tot mai rari căutătorii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai atrage pentru că nu mai simțim setea noastră profundă. Însă numai acolo unde există un bărbat sau o femeie cu urciorul pentru apă – să ne gândim la femeia samariteană, de exemplu (cf. In 4,5-30) – Domnul se poate dezvălui ca acela care dăruiește viața nouă, care hrănește cu speranță credibilă visele noastre și aspirațiile noastre, prezență de iubire care dăruiește sens și direcție pelerinajului nostru pământesc. Așa cum observam deja, acel om cu urciorul este cel care-i conduce pe discipoli la camera unde Isus va institui Euharistia. Setea de Dumnezeu este cea care ne duce la altar. Dacă lipsește setea, celebrările noastre devin aride. Așadar, și ca Biserică nu poate fi suficient grupulețul celor obișnuiți care se adună pentru a celebra Euharistia; trebuie să mergem în oraș, să-i întâlnim pe oameni, să învățăm să recunoaștem și să trezim setea de Dumnezeu și dorința de evanghelie.

A doua imagine este cea a sălii mari la etaj (cf. v. 15). Este o persoană care îi găzduiește. Spunea părintele Primo Mazzolari: „Iată că un om fără nume, un stăpân al casei, îi oferă camera sa cea mai frumoasă. […] El a dat ceea ce avea mai mare pentru că în jurul marelui sacrament este nevoie ca toate să fie mari, cameră și inimă, cuvinte și gesturi” (La Pasqua [Paștele], La Locusta 1964, 46-48).

O sală mare pentru o mică bucată de pâine. Dumnezeu se face mic ca o bucată de pâine și tocmai pentru aceasta este nevoie ca toate să fie mari, camera și inima, cuvintele și gesturile, pentru a-l putea recunoaște, adora, primi. Prezența lui Dumnezeu este așa de umilă, ascunsă, uneori invizibilă, încât are nevoie de o inimă pregătită, trează și primitoare pentru a fi recunoscută. În schimb, dacă inima noastră, mai mult decât cu o mare sală, se aseamănă cu o debara unde păstrăm cu regret lucrurile vechi; dacă se aseamănă cu o mansardă unde am pus de mult timp entuziasmul nostru și visele noastre; dacă se aseamănă cu o cameră îngustă, o cameră întunecoasă pentru că trăim numai din noi înșine, din problemele noastre și din amărăciunile noastre, atunci va fi imposibil să recunoaștem această prezență silențioasă și umilă a lui Dumnezeu. Este nevoie de o sală mare. Trebuie lărgită inima. Trebuie să ieșim din camera mică a eului nostru și să intrăm în marele spațiu al uimirii și al adorației. Și asta ne lipsește mult! Asta ne lipsește în atâtea mișcări pe care noi le facem pentru a ne întâlni, a ne reuni, a gândi împreună pastorația… Însă dacă lipsește asta, dacă lipsește uimirea și adorația, nu există drum care ne duce la Domnul. Nici nu va fi sinodul, nimic. Aceasta este atitudinea în fața Euharistiei, de asta avem nevoie: adorație. Și Biserica trebuie să fie o sală mare. Nu un cerc mic și închis, ci o comunitate cu brațele larg deschise, primitoare față de toți. Să ne întrebăm asta: când se apropie cineva care este rănit, care a greșit, care are un parcurs de viață diferit, Biserica, această Biserică, este o sală mare pentru a-l primi și a-l conduce la bucuria întâlnirii cu Cristos? Euharistia vrea să hrănească pe cel care este obosit și înfometat de-a lungul drumului, să nu uităm asta! Biserica perfecților și a celor curați este o cameră în care nu este loc pentru nimeni; în schimb, Biserica având ușile deschise, care sărbătorește în jurul lui Cristos, este o sală mare unde toți – toți, drepți și păcătoși – pot să intre.

În sfârșit, a treia imagine, imaginea lui Isus care frânge pâinea. Este gestul euharistic prin excelență, gestul identitar al credinței noastre, locul întâlnirii noastre cu Domnul care se oferă pentru a ne face să ne renaștem la o viață nouă. Și acest gest este tulburător: până atunci se sacrificau miei și se ofereau ca jertfă lui Dumnezeu, acum Isus se face miel și se jertfește pentru a ne dărui viața. În Euharistie îl contemplăm și-l adorăm pe Dumnezeul iubirii. Este Domnul care nu frânge pe nimeni, ci se frânge pe sine însuși. este Domnul care nu cere jertfe, ci se jertfește pe sine însuși. Este Domnul care nu cere nimic, ci dăruiește totul. Pentru a celebra și a trăi Euharistia, suntem chemați și noi să trăim această iubire. Pentru că nu poți frânge pâinea duminicală dacă inima ta este închisă față de frați. Nu poți mânca această pâine dacă nu dai pâine celui înfometat. Nu poți împărtăși această pâine dacă nu împărtășești suferințele celui care se află în nevoie. La sfârșitul a toate, și al liturgiilor noastre euharistice solemne, numai iubirea va rămâne. Și încă de acum Euharistiile noastre transformă lumea în măsura în care noi ne lăsăm transformați și devenim pâine frântă pentru ceilalți.

Frați și surori, unde „să pregătim cina Domnului” și astăzi? Procesiunea cu Preasfântul Sacrament – caracteristică a sărbătorii Corpus Domini, dar pe care pentru moment încă n-o putem face – ne amintește că suntem chemați să ieșim ducându-l pe Isus. Să ieșim cu entuziasm ducându-l pe Cristos celor pe care-i întâlnim în viața de fiecare zi. Să devenim o Biserică având urciorul în mână, care trezește setea și aduce apa. Să deschidem larg inima în iubire, pentru a fi noi sala spațioasă și ospitalieră unde toți să poată intra pentru a-l întâlni pe Domnul. Să frângem viața noastră în compasiune și în solidaritate, pentru ca lumea să vadă prin intermediul nostru măreția iubirii lui Dumnezeu. Și atunci Domnul va veni, ne va surprinde iarăși, va deveni iarăși hrană pentru viața lumii. Și ne va sătura pentru totdeauna, până în ziua în care, în ospățul din cer, vom contempla fața sa și ne vom bucura fără sfârșit.

Isus îi trimite pe discipolii săi pentru ca să meargă să pregătească locul unde să celebreze cina pascală. Ei au fost cei care au întrebat: „Învățătorule, unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele?” (Mc 14,12). În timp ce contemplăm și adorăm prezența Domnului în pâinea euharistică, suntem chemați și noi să ne întrebăm: În ce „loc” vrem să pregătim Paștele Domnului? Care sunt „locurile” vieții noastre în care Dumnezeu ne cere să fie găzduit? Aș vrea să răspund la aceste întrebări oprindu-mă asupra a trei imagini din evanghelia pe care am ascultat-o (Mc 14,12-16.22-26).

Prima este aceea a omului care duce un urcior cu apă (cf. v. 13). Este un detaliu care ar părea superfluu. Însă acel om complet anonim devine călăuza pentru discipolii care caută locul care după aceea va fi numit cenacol. Și urciorul cu apă este semnul de recunoaștere: un semn care ne face să ne gândim la omenirea însetată, mereu în căutarea unui izvor de apă care s-o adape și s-o regenereze. Noi toți mergem în viață cu un urcior în mână: noi toți, fiecăruia dintre noi îi este sete de iubire, de bucurie, de o viață reușită într-o lume mai umană. Și pentru această sete, apa lucrurilor lumești nu este de folos, pentru că este vorba de o sete mai profundă, pe care numai Dumnezeu o poate sătura.

Să mai urmă acest „semnal” simbolic. Isus le spune discipolilor săi că acolo unde îi va conduce un om cu un urcior de apă, acolo se va putea celebra Cina de Paște. Așadar, pentru a celebra Euharistia înainte de toate trebuie recunoscută propria sete de Dumnezeu: să simțim că avem nevoie de el, să dorim prezența sa și iubirea sa, să fim conștienți că nu putem reuși singuri, ci avem nevoie de o hrană și de o băutură de viață veșnică apte să ne susțină pe drum. Drama de astăzi – putem spune – este că adesea setea s-a stins. S-au stins întrebările despre Dumnezeu, a slăbit dorința de el, devin tot mai rari căutătorii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai atrage pentru că nu mai simțim setea noastră profundă. Însă numai acolo unde există un bărbat sau o femeie cu urciorul pentru apă – să ne gândim la femeia samariteană, de exemplu (cf. In 4,5-30) – Domnul se poate dezvălui ca acela care dăruiește viața nouă, care hrănește cu speranță credibilă visele noastre și aspirațiile noastre, prezență de iubire care dăruiește sens și direcție pelerinajului nostru pământesc. Așa cum observam deja, acel om cu urciorul este cel care-i conduce pe discipoli la camera unde Isus va institui Euharistia. Setea de Dumnezeu este cea care ne duce la altar. Dacă lipsește setea, celebrările noastre devin aride. Așadar, și ca Biserică nu poate fi suficient grupulețul celor obișnuiți care se adună pentru a celebra Euharistia; trebuie să mergem în oraș, să-i întâlnim pe oameni, să învățăm să recunoaștem și să trezim setea de Dumnezeu și dorința de evanghelie.

A doua imagine este cea a sălii mari la etaj (cf. v. 15). Este o persoană care îi găzduiește. Spunea părintele Primo Mazzolari: „Iată că un om fără nume, un stăpân al casei, îi oferă camera sa cea mai frumoasă. […] El a dat ceea ce avea mai mare pentru că în jurul marelui sacrament este nevoie ca toate să fie mari, cameră și inimă, cuvinte și gesturi” (La Pasqua [Paștele], La Locusta 1964, 46-48).

O sală mare pentru o mică bucată de pâine. Dumnezeu se face mic ca o bucată de pâine și tocmai pentru aceasta este nevoie ca toate să fie mari, camera și inima, cuvintele și gesturile, pentru a-l putea recunoaște, adora, primi. Prezența lui Dumnezeu este așa de umilă, ascunsă, uneori invizibilă, încât are nevoie de o inimă pregătită, trează și primitoare pentru a fi recunoscută. În schimb, dacă inima noastră, mai mult decât cu o mare sală, se aseamănă cu o debara unde păstrăm cu regret lucrurile vechi; dacă se aseamănă cu o mansardă unde am pus de mult timp entuziasmul nostru și visele noastre; dacă se aseamănă cu o cameră îngustă, o cameră întunecoasă pentru că trăim numai din noi înșine, din problemele noastre și din amărăciunile noastre, atunci va fi imposibil să recunoaștem această prezență silențioasă și umilă a lui Dumnezeu. Este nevoie de o sală mare. Trebuie lărgită inima. Trebuie să ieșim din camera mică a eului nostru și să intrăm în marele spațiu al uimirii și al adorației. Și asta ne lipsește mult! Asta ne lipsește în atâtea mișcări pe care noi le facem pentru a ne întâlni, a ne reuni, a gândi împreună pastorația… Însă dacă lipsește asta, dacă lipsește uimirea și adorația, nu există drum care ne duce la Domnul. Nici nu va fi sinodul, nimic. Aceasta este atitudinea în fața Euharistiei, de asta avem nevoie: adorație. Și Biserica trebuie să fie o sală mare. Nu un cerc mic și închis, ci o comunitate cu brațele larg deschise, primitoare față de toți. Să ne întrebăm asta: când se apropie cineva care este rănit, care a greșit, care are un parcurs de viață diferit, Biserica, această Biserică, este o sală mare pentru a-l primi și a-l conduce la bucuria întâlnirii cu Cristos? Euharistia vrea să hrănească pe cel care este obosit și înfometat de-a lungul drumului, să nu uităm asta! Biserica perfecților și a celor curați este o cameră în care nu este loc pentru nimeni; în schimb, Biserica având ușile deschise, care sărbătorește în jurul lui Cristos, este o sală mare unde toți – toți, drepți și păcătoși – pot să intre.

În sfârșit, a treia imagine, imaginea lui Isus care frânge pâinea. Este gestul euharistic prin excelență, gestul identitar al credinței noastre, locul întâlnirii noastre cu Domnul care se oferă pentru a ne face să ne renaștem la o viață nouă. Și acest gest este tulburător: până atunci se sacrificau miei și se ofereau ca jertfă lui Dumnezeu, acum Isus se face miel și se jertfește pentru a ne dărui viața. În Euharistie îl contemplăm și-l adorăm pe Dumnezeul iubirii. Este Domnul care nu frânge pe nimeni, ci se frânge pe sine însuși. este Domnul care nu cere jertfe, ci se jertfește pe sine însuși. Este Domnul care nu cere nimic, ci dăruiește totul. Pentru a celebra și a trăi Euharistia, suntem chemați și noi să trăim această iubire. Pentru că nu poți frânge pâinea duminicală dacă inima ta este închisă față de frați. Nu poți mânca această pâine dacă nu dai pâine celui înfometat. Nu poți împărtăși această pâine dacă nu împărtășești suferințele celui care se află în nevoie. La sfârșitul a toate, și al liturgiilor noastre euharistice solemne, numai iubirea va rămâne. Și încă de acum Euharistiile noastre transformă lumea în măsura în care noi ne lăsăm transformați și devenim pâine frântă pentru ceilalți.

Frați și surori, unde „să pregătim cina Domnului” și astăzi? Procesiunea cu Preasfântul Sacrament – caracteristică a sărbătorii Corpus Domini, dar pe care pentru moment încă n-o putem face – ne amintește că suntem chemați să ieșim ducându-l pe Isus. Să ieșim cu entuziasm ducându-l pe Cristos celor pe care-i întâlnim în viața de fiecare zi. Să devenim o Biserică având urciorul în mână, care trezește setea și aduce apa. Să deschidem larg inima în iubire, pentru a fi noi sala spațioasă și ospitalieră unde toți să poată intra pentru a-l întâlni pe Domnul. Să frângem viața noastră în compasiune și în solidaritate, pentru ca lumea să vadă prin intermediul nostru măreția iubirii lui Dumnezeu. Și atunci Domnul va veni, ne va surprinde iarăși, va deveni iarăși hrană pentru viața lumii. Și ne va sătura pentru totdeauna, până în ziua în care, în ospățul din cer, vom contempla fața sa și ne vom bucura fără sfârșit.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.06.2021
Publicarea pe acest sit: 06.06.2021
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.