Audiența generală de miercuri

36. Isus modelul și sufletul oricărei rugăciuni
miercuri, 2 iunie 2021

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Evangheliile ne arată cât de fundamentală a fost rugăciunea în relația lui Isus cu discipolii săi. Asta apare deja în alegerea celor care vor deveni după aceea apostoli. Luca situează alegerea lor într-un context precis de rugăciune și spune așa: „În zilele acelea, s-a dus pe munte să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe discipolii săi la sine și a ales doisprezece dintre ei pe care i-a numit apostoli” (Lc 6,12-13). Isus îi alege după o noapte de rugăciune. Pare că nu există alt criteriu în această alegere decât rugăciunea, dialogul lui Isus cu Tatăl. Dacă judecăm cum se vor comporta după aceea acei oameni, ar părea că alegerea n-a fost dintre cele mai bune pentru că toți au fugit, l-au lăsat singur înainte de Pătimire; însă tocmai asta, în special prezența lui Iuda, trădătorul, demonstrează că acele nume erau scrise în planul lui Dumnezeu.

Încontinuu reapare în viața lui Isus rugăciunea în favoarea prietenilor săi. Apostolii uneori devin pentru el motiv de preocupare, însă Isus, așa cum i-a primit de la Tatăl, după rugăciune, tot așa îi poartă în inima sa, chiar și în greșelile lor, chiar și în căderile lor. În toate acestea descoperim că Isus a fost învățător și prieten, mereu disponibil să aștepte cu răbdare convertirea discipolului. Apogeul cel mai înalt al acestei așteptări răbdătoare este „pânza” de iubire pe care Isus o țese în jurul lui Petru. La Ultima Cină îi spune: „Simon, Simon, iată, Satana a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu; eu însă m-am rugat pentru tine, ca să nu piară credința ta; iar tu, când te vei fi întors, întărește-i pe frații tăi!” (Lc 22,31-32). Impresionează, în timpul cedării, a ști că în acel moment nu încetează iubirea lui Isus, – „Dar, părinte, dacă eu sunt în păcat de moarte este iubirea lui Isus? – Da – Și Isus continuă să se roage pentru mine? – Da – Dar dacă eu am făcut lucrurile cele mai urâte și atâtea păcate, Isus continuă să mă iubească? – Da”. Iubirea și rugăciunea lui Isus pentru fiecare dintre noi nu încetează, ba chiar devin mai intense și noi suntem în centrul rugăciunii sale! Acest lucru trebuie să ni-l amintim mereu: Isus se roagă pentru mine, se roagă acum în fața Tatălui și îi arată rănile pe care le-a purtat cu sine, pentru a arăta Tatălui prețul mântuirii noastre, este iubirea pe care o are față de noi. Însă în acest moment fiecare dintre noi să se gândească: în acest moment Isus se roagă pentru mine? Da. Aceasta este o siguranță mare pe care noi trebuie s-o avem.

Rugăciunea lui Isus revine punctual într-un moment crucial al drumului său, cel al verificării cu privire la credința discipolilor. Să-l ascultăm tot pe evanghelistul Luca: „Pe când era singur în rugăciune, iar discipolii erau cu el, Isus i-a întrebat, zicând: «Cine spun mulțimile că sunt eu?». Ei i-au răspuns: «Ioan Botezătorul», alții «Ilie», iar alții că «a înviat unul dintre profeții cei vechi». El le-a spus: «Dar voi cine spuneți că sunt?». Atunci, răspunzând, Petru a zis: «Cristosul lui Dumnezeu!». Dar el le-a interzis cu strictețe să spună aceasta cuiva” (9,18-21). Marile cotituri ale misiunii lui Isus au fost precedate mereu de rugăciune, dar nu așa en passant, ci de rugăciunea intensă, prelungită. În acele momente era mereu rugăciunea. Această verificare a credinței pare o țintă și în schimb este un reînnoit punct de plecare pentru discipoli, pentru că, de acum înainte, este ca și cum Isus, în misiunea sa, s-ar înălța cu un ton, vorbindu-le deschis despre pătimirea, moartea și învierea sa.

În această perspectivă, care în mod instinctiv provoacă repulsie, fie în discipoli, fie în noi care citim evanghelia, rugăciunea este singura sursă de lumină și de forță. Trebuie să ne rugăm mai intens, de fiecare dată când drumul o ia pe un urcuș.

Și, de fapt, după ce le-a prevestit discipolilor ceea ce îl așteaptă la Ierusalim, are loc episodul Schimbării la față. „Cam la opt zile după aceste cuvinte, i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a urcat pe munte ca să se roage. Și în timp ce se ruga, înfățișarea feței lui s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el: aceștia erau Moise și Ilie, care, apărând în glorie, vorbeau despre plecarea lui ce avea să se împlinească în Ierusalim” (Lc 9,28-31), adică Pătimirea. Așadar, această manifestare anticipată a gloriei lui Isus a avut loc în rugăciune, în timp ce Fiul era cufundat în comuniunea cu Tatăl și era de acord pe deplin cu voința sa de iubire, cu planul său de mântuire. Și, din acea rugăciune, iese un cuvânt clar pentru cei trei discipoli implicați: „Aceste este Fiul meu, cel ales, ascultați de el!” (Lc 9,35). Din rugăciune vine invitația de a-l asculta pe Isus, mereu din rugăciune.

Din acest parcurs rapid prin evanghelie deducem că Isus nu numai că vrea să ne rugăm așa cum se roagă el, ci ne asigură că, dacă și tentativele noastre de rugăciune ar fi complet zadarnice și ineficace, noi putem conta mereu pe rugăciunea sa. Trebuie să fim conștienți: Isus se roagă pentru mine. Odată, un episcop bun mi-a povestit că într-un moment foarte urât din viața sa și de o încercare mare, un moment de întuneric, a privit în bazilică în sus și a văzut scrisă această frază: „Eu, Petru, mă voi ruga pentru tine”. Și acest lucru i-a dat forță și întărire. Și asta se întâmplă de fiecare dată când fiecare dintre noi știe că Isus se roagă pentru el. Isus se roagă pentru noi. În acest moment, în acest moment. Faceți acest exercițiu de memorie de a repeta asta. Când este vreo dificultate, când sunteți în orbita distragerilor: Isus se roagă pentru mine. Dar, părinte, acest lucru este adevărat? Este adevărat, a spus-o el însuși. Să nu uităm că ceea ce susține pe fiecare dintre noi în viață este rugăciune a lui Isus pentru fiecare dintre noi, cu nume, prenume, în fața Tatălui, arătându-i rănile care sunt prețul mântuirii noastre.

Chiar dacă rugăciunile noastre ar fi numai bâlbâieli, dacă ar fi compromise de o credință șovăielnică, nu trebuie să încetăm niciodată să ne încredem în el, eu nu știu să mă rog, dar el se roagă pentru mine. Sprijinite de rugăciunea lui Isus, rugăciunile noastre timide se sprijină pe aripi de vultur care urcă până la cer. Nu uitați: Isus se roagă pentru mine – Acum? – Acum. În momentul încercării, în momentul păcatului, și în acel moment, Isus cu atâta iubire se roagă pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.06.2021
Publicarea pe acest sit: 02.06.2021
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.