Predica Papei la sărbătoarea Corpus Christi

Predica Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
în sărbătoarea Corpus Christi
joi, 7 iunie 2012

Iubiți frați și surori,

În seara aceasta aș vrea să meditez împreună cu voi despre două aspecte ale Misterului euharistic, legate între ele: cultul Euharistiei și sacralitatea sa. Este import a le lua din nou în considerație pentru a le feri de viziuni incomplete ale Misterului însuși, ca acelea care s-au întâlnit în trecutul recent.

Înainte de toate, o reflecție despre valoarea cultului euharistic, îndeosebi a adorației Preasfântului Sacrament. Este experiența pe care și în această seară o vom trăi după Liturghie, înainte de procesiune, în timpul desfășurării sale și la sfârșitul ei. O interpretare unilaterală a Conciliului al II-lea din Vatican penalizase această dimensiune, restrângând în practică Euharistia la momentul celebrativ. De fapt, a fost foarte important a recunoaște centralitatea celebrării, în care Domnul convoacă poporul său, îl adună în jurul mesei duble a Cuvântului și a Pâinii vieții, îl hrănește și-l unește cu Sine în oferirea Jertfei. Această valorizare a adunării liturgice, în care Domnul înfăptuiește și realizează misterul de comuniune, rămâne desigur valabilă, dar ea trebuie situată din nou în echilibrul just. De fapt – așa cum se întâmplă des – pentru a sublinia un aspect se ajunge să se sacrifice un altul. În acest caz, accentuarea corectă pusă pe celebrarea Euharistiei a fost în defavoarea adorației, ca act de credință și de rugăciune adresat Domnului Isus, prezent realmente în Sacramentul altarului. Această dezechilibrare a avut repercusiuni și asupra vieții spirituale a credincioșilor. De fapt, concentrând tot raportul cu Isus Euharistie numai în momentul Sfintei Liturghii, se riscă să se golească de prezența sa restul timpului și spațiului existențial. Și astfel se percepe mai puțin sensul prezenței constante a lui Isus în mijlocul nostru și cu noi, o prezență concretă, apropiată, printre casele noastre, ca „Inimă palpitantă” a orașului, a satului, a teritoriului cu diferitele sale exprimări și activități. Sacramentul Carității lui Cristos trebuie să impregneze toată viața zilnică.

În realitate, este greșit a contrapune celebrarea și adorația, ca și cum ar fi în concurență una cu alta. Este tocmai contrariul: cultul Preasfântului Sacrament constituie „ambientul” spiritual în care comunitatea poate să celebreze bine și în adevăr Euharistia. Numai dacă este precedată, însoțită și urmată de această atitudine interioară de credință și de adorație, acțiunea liturgică poate să exprime semnificația și valoarea sa deplină. Întâlnirea cu Isus la Sfânta Liturghie se realizează cu adevărat și pe deplin atunci când comunitatea este în măsură să recunoască faptul că El, în Sacrament, locuiește în casa lui, ne așteaptă, ne invită la masa sa, și apoi, după ce adunarea pleacă, rămâne cu noi, cu prezența sa discretă și tăcută, și ne însoțește cu mijlocirea sa, continuând să primească jertfele noastre spirituale și să le ofere Tatălui.

În această privință, îmi place să subliniez experiența pe care o vom trăi împreună și în seara aceasta. În momentul adorației, noi toți suntem pe același plan, în genunchi în fața Sacramentului Iubirii. Preoția comună și cea ministerială sunt unite în cultul euharistic. Este o experiență foarte frumoasă și semnificativă, pe care am trăit-o de mai multe ori în Bazilica Sfântului Petru, de asemenea în privegherile de neuitat cu tinerii – amintesc de exemplu pe cele din Köln, Londra, Zagreb, Madrid. Este clar pentru toți că aceste momente de veghe euharistică pregătesc celebrarea Sfintei Liturghii, pregătesc inimile pentru întâlnire, așa încât aceasta este și mai rodnică. A sta cu toții în tăcere prelungită în fața Domnului prezent în Sacramentul său este una din cele mai autentice experiențe ale faptului de a fi Biserică, lucru care este însoțit în mod complementar de experiența celebrării Euharistiei, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu, apropiindu-ne împreună de masa Pâinii vieții. Comuniunea și contemplația nu se pot despărți, merg împreună. Pentru a comunica într-adevăr cu o altă persoană, trebuie s-o cunosc, să știu să stau în tăcere aproape de ea, s-o ascult, s-o privesc cu iubire. Adevărata iubire și adevărata prietenie trăiesc împreună din această venerație, așa încât întâlnirea să fie trăită profund, în mod personal și nu superficial. Și, din păcate, dacă lipsește această dimensiune, chiar și împărtășania sacramentală poate să devină, din partea noastră, un gest superficial. În schimb, în adevărata împărtășire, pregătită de colocviul rugăciunii și al vieții, noi putem să-i spunem Domnului cuvinte de destăinuire, ca acelea care au răsunat puțin mai înainte în Psalmul responsorial: „Eu sunt slujitorul tău și fiul slujitoarei tale; / tu ai sfărâmat lanțurile mele. / Îți voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului” (Ps 115,16-17).

Acum aș vrea să trec pe scurt la al doilea aspect: sacralitatea Euharistiei. Și aici am simțit în trecutul recent o anumită răstălmăcire a mesajului autentic al Sfintei Scripturi. Noutatea creștină cu privire la cult a fost influențată de o anumită mentalitate secularistă din anii Șaizeci și Șaptezeci din secolul trecut. Este adevărat, și rămâne mereu valabil, că de acum centrul cultului nu se mai află în riturile și în jertfele vechi, ci în Cristos însuși, în persoana sa, în viața sa, în misterul său pascal. Și totuși, din această noutate fundamentală nu trebuie să se concludă că sacrul nu mai există, ci că el și-a avut împlinirea în Isus Cristos, Iubire divină întrupată. Scrisoarea către Evrei, pe care am ascultat-o în această seara la lectura a doua, ne vorbește tocmai despre noutatea preoției lui Cristos, „mare preot al bunurilor viitoare” (Evr 9,11), dar nu spune că preoția s-a terminat. Cristos „este mijlocitorul noului legământ” (Evr 9,15), stabilit în sângele său, care purifică „conștiința noastră de faptele morții” (Evr 9,14). El nu a abolit sacrul, ci l-a dus la împlinire, inaugurând un cult nou, care, e adevărat, este spiritual, dar care, atât timp cât suntem în drum în timp, se folosește totuși de semne și de rituri, care vor dispărea numai la sfârșit, în Ierusalimul ceresc, unde nu va mai fi nici un templu (cf. Ap 21,22). Grație lui Cristos, sacralitatea este mai adevărată, mai intensă, și, așa cum se întâmplă în cazul poruncilor, este și mai exigentă! Nu e suficientă respectarea rituală, ci se cere purificarea inimii și implicarea vieții.

Îmi place să subliniez și faptul că sacrul are o funcție educativă și dispariția sa sărăcește în mod inevitabil cultura, îndeosebi formarea noilor generații. Dacă, de exemplu, în numele unei credințe secularizate și care nu mai are nevoie de semne sacre, ar fi abolită această procesiune de Corpus Domini, profilul spiritual al Romei ar fi „aplatizat” și conștiința noastră personală și comunitară ar fi slăbită. Sau să ne gândim la o mamă și la un tată care, în numele unei credințe desacralizate, i-ar priva pe copii lor de orice ritualitate religioasă: în realitate, ar ajunge să lase spațiu liber pentru multele surogate prezente în societatea consumurilor, pentru alte rituri și alte semne, care ar putea deveni mai ușor idoli. Dumnezeu, Tatăl nostru, nu a făcut așa cu omenirea: l-a trimis pe Fiul său în lume nu pentru a aboli, ci pentru a da împlinire și sacrului. În apogeul acestei misiuni, la Ultima Cină, Isus a instituit Sacramentul Trupului și Sângelui său, Memorialul Jertfei sale pascale. Făcând astfel, El s-a pus pe sine însuși în locul jertfelor din vechime, dar a făcut asta în cadrul unui rit, pe care a poruncit apostolilor să-l perpetueze, ca semn suprem al adevăratului Sacru, care este El însuși. Cu această credință, iubiți frați și surori, să celebrăm astăzi și în fiecare zi Misterul euharistic și-l adorăm drept centru al vieții noastre și inimă a lumii. Amin.

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 07.06.2012
Publicarea pe acest sit: 15.06.2012
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.