Predica Papei la Liturghia pentru migranți

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia pentru migranți
vineri, 6 iulie 2018

„Voi îl călcați în picioare pe cel nevoiaș și-i nimiciți pe cei umili […]. Iată, vin zile și voi trimite foamete în țară; […] foame de ascultare a cuvintelor Domnului” (Am 8,4.11).

Avertismentul profetului Amos este și astăzi de actualitate arzătoare. Câți săraci sunt astăzi călcați în picioare! Câți umili sunt nimiciți! Toți sunt victime ale acelei culturi a rebutului care de mai multe ori a fost denunțată. Și între acestea nu pot să nu-i menționez pe migranți și refugiați, care continuă să bată la ușile națiunilor care se bucură de bunăstare mai mare.

În urmă cu cinci ani, în timpul vizitei mele la Lampedusa, amintind victimele naufragiaților, m-am făcut ecou al apelului peren adresat responsabilității umane: „«Unde este fratele tău? Glasul sângelui său strigă până la mine», spune Dumnezeu. Aceasta nu este o întrebare adresată altora, este o întrebare adresată mie, ție, fiecăruia dintre noi” (Insegnamenti, 1 [2013], vol. 2, 23). Din păcate răspunsurile la acest apel, chiar dacă sunt generoase, n-au fost suficiente și am ajuns astăzi să plângem mii de morți.

Aclamația de astăzi la Evanghelie conține invitația lui Isus: „Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă” (Mt11,28). Domnul promite odihnă și eliberare tuturor celor împovărați din lume, dar are nevoie de noi pentru a face eficace promisiunea sa. Are nevoie de ochii noștri pentru a vedea necesitățile fraților și surorilor. Are nevoie de mâinile noastre pentru a ajuta. Are nevoie de glasul nostru pentru a denunța nedreptățile comise în tăcerea – uneori complice – a multora. De fapt, ar trebui să vorbesc despre tăcerea lui „noi” contrapusă mereu acelui „voi”. Mai ales, Domnul are nevoie de inima noastră pentru a manifesta iubirea milostivă a lui Dumnezeu față de cei din urmă, cei respinși, cei abandonați, cei marginalizați.

În Evanghelia de astăzi, Matei relatează ziua cea mai importantă din viața sa, aceea în care a fost chemat de Domnul. Evanghelistul amintește clar avertismentul lui Isus adresat fariseilor, care sunt aplecați la murmurări ascunse: „Învățați ce înseamnă: «Îndurare vreau și nu jertfă»” (9,13). Este o acuză directă față de ipocrizia sterilă a celui care nu vrea „să-și murdărească mâinile”, ca preotul și levitul din parabola samariteanului milostiv. Este vorba despre o ispită foarte prezentă și în zilele noastre, care se traduce într-o închidere față de cei care au dreptul, ca și noi, la siguranță și la o condiție de viață demnă, și care construiește ziduri, reale sau imaginare, în loc de punți.

În fața provocărilor migratoare de astăzi, singurul răspuns corect este cel al solidarității și milostivirii; un răspuns care nu face prea multe calcule, ci cere o diviziune egală a responsabilităților, o evaluare onestă și sinceră a alternativelor și o gestionare precaută. Politică dreaptă este aceea care se pune în slujba persoanei, a tuturor persoanelor interesate; care prevede soluții potrivite pentru a garanta siguranța, respectarea drepturilor și demnității tuturor; care știe să privească la binele propriei țări ținând cont de cel al celorlalte țări, într-o lume tot mai interconectată. La această lume privesc tinerii.

Psalmistul ne-a indicat atitudinea justă de asumat în conștiință în fața lui Dumnezeu: „Am ales calea fidelității, mi-am propus să urmez judecățile tale” (Ps 119,30). O angajare de fidelitate și de judecată dreaptă pe care ne dorim s-o ducem înainte împreună cu guvernanții de pe pământ și cu persoanele de bunăvoință. Pentru aceasta urmărim cu atenție lucrarea comunității internaționale pentru a răspunde la provocările puse de migrațiile contemporane, armonizând cu înțelepciune solidaritate și subsidiaritate și identificând resurse și responsabilități.

Doresc să închei cu câteva cuvinte în spaniolă, adresate îndeosebi credincioșilor care au venit din Spania.

„Quise celebrar el quinto aniversario de mi visita a Lampedusa con ustedes, quienes representan los socorristas y los rescatados en el Mar Mediterráneo. A los primeros quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del Buen Samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre golpeado por los bandidos, sin preguntarle cuál era, su procedencia, sus razones de viaje o sus documentos…: simplemente decidió de hacerse cargo y de salvar su vida. A los rescatados quiero reiterar mi solidaridad y aliento, ya que conozco bien las tragedias de las que se están escapando. Les pido que sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo cada día más preocupado de su presente, con muy poca visión de futuro y reacio a compartir, y que con su respeto por la cultura y las leyes del país que los acoge, elaboren conjuntamente el camino de la integración.

[Am voit să celebrez a cincea aniversare a vizitei mele la Lampedusa cu dumneavoastră, care reprezentați salvatorii și cei salvați din Marea Mediterană. Celor dintâi vreau să le exprim recunoștința mea pentru că întrupează astăzi parabola samariteanului milostiv, care s-a dedicat să salveze viața sărmanului om prădat de tâlhari, fără a întreba cine era, proveniența sa, motivele sale de călătorie sau documentele sale…: pur și simplu a decis să-l ia asupra sa și să salveze viața sa. Celor salvați vreau să reiterez solidaritatea și încurajarea mea, pentru că știu bine tragediile din care se salvează. Le cer ca să fie în continuare martori ai speranței într-o lume tot mai preocupată de prezentul său, cu viziune tot mai mică față de viitor și reacție tot mai mică de a împărtăși, și care cu respectul lor față de cultura și față de legile țării care îi primește, să elaboreze împreună drumul integrării].

Cer Duhului Sfânt să lumineze mintea noastră și să înflăcăreze inima noastră pentru a depăși toate fricile și neliniștile și să ne transforme în instrumente docile ale iubirii milostive a Tatălui, gata să ne dăm viața pentru frați și surori, așa cum a făcut Domnul Isus Cristos pentru fiecare dintre noi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.07.2018
Publicarea pe acest sit: 06.07.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.