Predica Papei la Liturghia din Ziua Mondială a Săracilor

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
Sfânta Liturghie din Ziua Mondială a Săracilor
Duminica a 33-a de peste an, 15 noiembrie 2020

Parabola pe care am ascultat-o are un început, un centru și un sfârșit, care luminează începutul, centrul și sfârșitul vieții noastre.

Începutul. Totul începe de la un mare bun: stăpânul nu ține pentru sine bogățiile sale, ci le dă servitorilor; unuia cinci, unuia doi, unuia un talant, „fiecăruia după propria putere” (Mt 25,15). A fost calculat că un singur talant corespundea salariului de circa douăzeci de ani de muncă: era un bun supraabundent, care pe atunci ajungea pentru toată viața. Iată începutul: și pentru noi totul a început cu harul lui Dumnezeu – totul, întotdeauna, începe cu harul, nu cu forțele noastre – cu harul lui Dumnezeu care este Tată și a pus în mâinile noastre atâtea bunuri, încredințând fiecăruia diferiți talanți. Suntem purtători ai unei mari bogății, care nu depinde de câte lucruri avem, ci de ceea ce suntem: de viața primită, de binele care este în noi, de frumusețea nesuprimabilă cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, pentru că suntem imaginea sa, fiecare dintre noi este prețios în ochii săi, fiecare dintre noi este unic și de neînlocuit în istorie! Așa ne privește Dumnezeu, așa ne simte Dumnezeu.

Cât de important este să ne amintim acest lucru: de prea multe ori, privind la viața noastră vedem numai ceea ce ne lipsește și ne plângem de ceea ce ne lipsește. Atunci cedăm în fața ispitei lui „măcar!…”: măcar de-aș avea acel loc de muncă, măcar de-aș avea casa aceea, măcar de-aș avea persoane mai bune în jurul meu!… Însă iluzia lui „măcar” ne împiedică să vedem binele și ne face să uităm talanții pe care-i avem. Da, tu nu ai lucrul acela, ci ai lucrul acesta, și „măcar” face în așa fel încât uităm asta. Însă Dumnezeu ni i-a încredințat pentru că îl cunoaște pe fiecare dintre noi și știe de ce anume suntem capabili; are încredere în noi, în pofida fragilităților noastre. Are încredere și în acel servitor care va ascunde talantul: Dumnezeu speră ca, în pofida fricilor sale, și el să utilizeze bine ceea ce a primit. Așadar, Domnul ne cere să folosim timpul prezent fără nostalgii pentru trecut, ci în așteptarea activă a întoarcerii sale. Acea nostalgie urâtă, care este ca o simțire periculoasă, o simțire neagră care otrăvește sufletul și îl face să privească mereu înapoi, mereu la ceilalți, însă niciodată la propriile mâini, la posibilitățile de munci pe care Domnul ni le-a dat, la condițiile noastre…, precum și la sărăciile noastre.

Ajungem astfel la centrul parabolei: este lucrarea servitorilor, adică slujirea. Slujirea este și lucrarea noastră, aceea care face să rodească talanții și dă sens vieții: de fapt, nu folosește pentru a trăi cel care nu trăiește pentru a sluji. Trebuie să repetăm asta, să repetăm mult: nu folosește pentru a trăi cel care nu trăiește pentru a sluji. Însă care este stilul slujirii? În Evanghelie slujitorii buni sunt cei care riscă. Nu sunt atenți și precauți, nu păstrează ceea ce au primit, ci îl folosesc. Pentru că bunul, dacă nu se investește, se pierde; pentru că măreția vieții noastre nu depinde de cât punem deoparte, ci de cât rod aducem. Câți oameni petrec viața numai adunând, crezând că se simt bine mai mult decât să facă bine. Însă cât de goală este o viață care urmărește nevoile, fără a-i privi pe cei care au nevoie! Dacă avem daruri, este pentru a fi noi daruri pentru ceilalți. Și aici, frați și surori, să ne punem întrebarea: eu urmez nevoile, numai, sau sunt capabil să privesc la cel care are nevoie? La cel care este în nevoie? Mâna mea este așa [o întinde deschisă] sau așa [o retrage închisă]?

Trebuie subliniat că slujitorii care investesc, care riscă, de patru ori sunt numiți „credincioși” (v. 21.23). Pentru Evanghelie nu există fidelitate fără risc. „Însă, părinte, a fi creștin înseamnă a risca?” – „Da, dragule sau dragă, a risca. Dacă tu nu riști, vei ajunge ca al treilea [servitor]: îngropând capacitățile tale, bogățiile tale spirituale, materiale, totul”. A risca: nu există fidelitate fără risc. A fi fideli față de Dumnezeu înseamnă a dedica viața, înseamnă a ne lăsa tulburate planurile de slujire. „Eu am acest plan, însă dacă slujesc…”. Lasă să fie tulburat planul, tu slujește. Este trist atunci când un creștin joacă în apărare, alipindu-se numai de respectarea regulilor și de respectarea poruncilor. Acei creștini „măsurați” care nu fac niciodată un pas în afara regulilor, niciodată, pentru că le este frică de risc. Și aceștia, permiteți-mi imaginea, aceștia care se îngrijesc așa de ei înșiși încât să nu riște niciodată, aceștia încep în viață un proces de mumificare a sufletului și ajung mumii. Acest lucru nu este suficient, nu este suficient a respecta regulile; fidelitatea față de Isus nu înseamnă numai a nu comite greșeli, este negativ, acest lucru. Așa se gândea slujitorul leneș din parabolă: lipsit de inițiativă și creativitate, se ascunde în spatele unei frici inutile și îngroapă talantul primit. Stăpânul îl definește chiar „rău” (v. 26). Și totuși n-a făcut nimic rău! Da, însă n-a făcut nimic bine. A preferat mai degrabă să păcătuiască de omisiune decât să riște să greșească. N-a fost credincios față de Dumnezeu, căruia îi place să se dăruiască; și i-a adus ofensa cea mai rea: să redea darul primit. „Tu mi-ai dat asta, eu îți dau asta”, nimic mai mult. În schimb Domnul ne invită să intrăm în joc cu generozitate, să învingem teama cu curajul iubirii, să depășim pasivitatea care devine complicitate. Astăzi, în aceste timpuri de incertitudine, în aceste timpuri de fragilitate, să nu irosim viața gândindu-ne numai la noi înșine, cu acea atitudine a indiferenței. Să nu ne înșelăm spunând: „Câtă pace și liniște!” (1Tes 5,3). Sfântul Paul ne invită să privim în față realitatea, să nu ne lăsăm infectați de indiferență.

Așadar, cum trebuie să slujim conform dorințelor lui Dumnezeu? Stăpânul explică asta slujitorului necredincios: „Trebuia să depui banii mei la bancheri, iar la venirea mea, aș fi retras ce este al meu cu dobândă” (v. 27). Cine sunt pentru noi acești „bancheri”, în stare să procure o dobândă durabilă? Sunt săracii. Nu uitați: săracii sunt în centrul Evangheliei; Evanghelia nu se înțelege fără săraci. Săracii sunt însăși personalitatea lui Isus, care fiind bogat s-a nimicit pe sine însuși, s-a făcut sărac, s-a făcut păcat, sărăcia cea mai urâtă. Săracii ne garantează o retribuție veșnică și deja acum ne permit să ne îmbogățim în iubire. Pentru că sărăcia cea mai mare care trebuie combătută este sărăcia noastră de iubire. Cea mai mare sărăcie care trebuie combătută este sărăcia noastră de iubire. Cartea Proverbelor laudă o femeie harnică în iubire, a cărei valoare este mai mare decât a perlelor; trebuie imitată această femeie care, spune textul, „își întinde mâna către cel sărac” (Prov 31,20): aceasta este marea bogăție a acestei femei. Întinde-ți mâna către cel care are nevoie, în loc să pretinzi ceea ce îți lipsește: astfel vei înmulți talanții pe care i-ai primit.

Se apropie timpul Crăciunului, timpul sărbătorilor. De câte ori, întrebarea pe care și-o pun oamenii este: „Ce pot să cumpăr? Ce pot să am mai mult? Trebuie să merg în magazine ca să cumpăr”. Să spunem celălalt cuvânt: „Ce pot să dau celorlalți?”. Pentru a fi ca Isus, care s-a dat pe sine însuși și s-a născut chiar în acea iesle.

Astfel ajungem la finalul parabolei: vor exista cei care vor avea din belșug și cei care vor dedica viața și vor rămâne săraci (cf. v. 29). Așadar, la sfârșitul vieții, va fi dezvăluită realitatea: va apune ficțiunea lumii, conform căreia succesul, puterea și banii dau sens existenței, în timp ce iubirea, aceea pe care am dăruit-o, se va evidenția ca adevărata bogăție. Acele lucruri vor cădea, în schimb iubirea se va evidenția. Un mare părinte al Bisericii scria: „Așa se întâmplă în viață: după ce a venit moartea și s-a terminat spectacolul, toți își scot masca bogăției și a sărăciei și pleacă din această lume. Și sunt judecați numai pe baza faptelor lor, unii realmente bogați, alții săraci” (Sf. Ioan Gură de Aur, Discursuri despre Lazăr cel sărac, II, 3). Dacă nu vrem să trăim sărăcăcios, să cerem harul de a-l vedea pe Isus în cei săraci, de a-l sluji pe Isus în cei săraci.

Aș vrea să mulțumesc atâtor servitori credincioși ai lui Dumnezeu, care nu fac să se vorbească despre ei, ci trăiesc așa, slujind. Mă gândesc, de exemplu, la părintele Roberto Malgesini. Acest preot nu făcea teorii; pur și simplu, îl vedea pe Isus în cel sărac și sensul vieții în a sluji. Ștergea lacrimi cu blândețe, în numele lui Dumnezeu care mângâie. Începutul zilei sale era rugăciunea, pentru a primi darul lui Dumnezeu; centrul zilei era caritatea, pentru a face să rodească iubirea primită; finalul, o mărturie limpede a Evangheliei. Acest om a înțeles că trebuia să întindă mâna sa către mulții săraci pe care îi întâlnea zilnic, pentru că în fiecare dintre ei îl vedea pe Isus. Frați și surori, să cerem harul de a nu fi creștini prin cuvinte, ci prin fapte. Pentru a aduce rod, așa cum dorește Isus. Așa să fie.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 15.11.2020
Publicarea pe acest sit: 15.11.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.