Predica Papei la Liturghia celebrată în Mongolia

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată în Mongolia
duminică, 3 septembrie 2023

Cu cuvintele psalmului ne-am rugat: „Dumnezeule, […] sufletul meu e însetat de tine, pe tine te dorește trupul meu, ca un pământ pustiu, uscat și fără apă” (Ps 63,2). Această invocație minunată însoțește călătoria vieții noastre, în mijlocul deșerturilor pe care suntem chemați să le străbatem. Și chiar în această țară uscată ajunge la noi o veste bună: pe drumul nostru nu suntem singuri; ariditățile noastre nu au puterea de a face sterilă pentru totdeauna viața noastră; strigătul setei noastre nu rămâne neascultat. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul său ca să ne dăruiască apa vie a Duhului Sfânt pentru a adăpa sufletul nostru (cf. In 4,10). Și Isus – tocmai am ascultat în evanghelie – ne arată calea pentru a fi adăpați: este calea iubirii, pe care el a parcurs-o până la capăt, până la cruce, și pe care ne cheamă s-o urmăm, „pierzând viața pentru a o regăsi” nouă (cf. Mt 16,24-25).

foto: Vatican Media

Să ne oprim împreună asupra acestor două aspecte: setea care locuiește în noi și iubirea care ne adapă.

Înainte de toate, suntem chemați să recunoaștem setea care locuiește în noi. Psalmistul strigă către Dumnezeu propria uscăciune, pentru că viața sa se aseamănă cu un deșert. Cuvintele sale au o rezonanță deosebită într-o țară ca Mongolia: un teritoriu imens, bogat în istorie, o țară plină de cultură, dar marcată și de ariditatea stepei și a deșertului. Mulți dintre voi sunt obișnuiți cu frumusețea și cu oboseala mersului, acțiune care amintește un aspect esențial al spiritualității biblice, reprezentat de figura lui Abraham și, mai în general, propriu al poporului lui Israel și al fiecărui discipol al Domnului: de fapt, toți, noi toți suntem „nomazi ai lui Dumnezeu”, pelerini în căutarea fericirii, călători însetați de iubire. Deșertul evocat de psalmist se referă, așadar, la viața noastră: noi suntem acel pământ uscat căruia îi este sete de o apă limpede, de o apă care adapă în profunzime; este inima noastră care dorește să descopere secretul bucuriei adevărate, aceea care și în mijlocul aridităților existențiale poate să ne însoțească și să ne susțină. Da, purtăm înăuntrul nostru o sete de nestins de fericire; suntem în căutarea unei semnificații și a unei direcții a vieții noastre, a unei motivații pentru activitățile pe care le ducem înainte în fiecare zi; și mai ales suntem însetați de iubire, pentru că numai iubirea ne potolește cu adevărat, ne face să ne simțim bine – iubirea ne face să ne simțim bine -, ne deschide la încredere, făcându-ne să gustăm frumusețea vieții. Iubiți frați și surori, credința creștină răspunde la această sete; o ia în serios; nu o înlătură, nu încearcă s-o potolească prin paliative sau surogate: nu! Pentru că în această sete este marele nostru mister: ea ne deschide la Dumnezeul cel viu, la Dumnezeul Iubire care ne vine în întâmpinare pentru a ne face fii ai săi și frați și surori între noi.

Și ajungem astfel la al doilea aspect: iubirea care ne adapă. Primul era setea noastră, existențială, profundă, și acum ne gândim la iubirea care ne adapă. Acesta este conținutul credinței creștine: Dumnezeu, care este iubire, în Fiul său Isus s-a apropiat de tine, de mine, de noi toți, dorește să împărtășească viața ta, trudele tale, visele tale, setea ta de fericire. Este adevărat, uneori ne simțim ca un pământ pustiu, uscat și fără apă, dar este la fel de adevărat că Dumnezeu se îngrijește de noi și ne oferă apa limpede și care stinge setea, apa vie a Duhului care, curgând în noi, ne reînnoiește, eliberându-ne de pericolul secetei. Această apă ne-o dăruiește Isus. Așa cum afirma Sfântul Augustin, „dacă ne vom recunoaște în cel însetat, ne vom recunoaște și în cel adăpat” (Despre Psalmul 62, 3). De fapt, dacă de atâtea ori în viața noastră experimentăm deșertul, singurătatea, truda, sterilitatea, nu trebuie să uităm însă asta: „Ca să nu dispărem în acest deșert – adaugă Augustin -, Dumnezeu ne irigă cu roua cuvântului său […]. E adevărat, ne face să simțim setea, dar după aceea vine ca s-o potolească. […] Dumnezeu a avut milă față de noi și a deschis pentru noi o cale în deșert: Domnul nostru Isus Cristos”, și aceasta este calea în deșertul vieții. „Și ne-a procurat o mângâiere în deșert: predicatorii cuvântului său. Ne-a oferit apă în deșert, umplând cu Duh Sfânt pe predicatorii săi, ca să se formeze în ei un izvor de apă care urcă până la viața veșnică” (ibid., 3.8). Aceste cuvinte, preaiubiților, amintesc de istoria voastră: în deșerturile vieții și în truda de a fi o comunitate mică, Domnul face să nu vă lipsească apa cuvântului său, în special prin predicatori și misionari care, unși de Duhul Sfânt, seamănă frumusețea sa. Și cuvântul mereu, mereu ne duce la esențial, la esențialul credinței: a ne lăsa iubiți de Dumnezeu pentru a face din viața noastră o ofrandă de iubire. Pentru că numai iubirea ne adapă cu adevărat. Să nu uităm: numai iubirea adapă cu adevărat.

Este ceea ce Isus, în evanghelia de astăzi, spune cu ton puternic apostolului Petru. Acesta nu acceptă faptul că Isus va trebui să sufere, să fie acuzat de conducătorii poporului, să treacă prin pătimire și apoi să moară pe cruce. Petru reacționează, Petru protestează, ar vrea să-l convingă pe Isus că greșește, pentru că după el – și așa gândim și noi adesea – Mesia nu poate sfârși înfrânt, absolut nu poate să moară răstignit, ca un răufăcător abandonat de Dumnezeu. Dar Domnul îl ceartă pe Petru, pentru că acest mod al său de a gândi este „conform lumii”, spune Domnul, și nu conform lui Dumnezeu (cf. Mt 16,21-23). Dacă ne gândim că pentru a adăpa uscăciunile vieții noastre sunt suficiente succesul, puterea, lucrurile materiale, aceasta este o mentalitate mondenă, care nu duce la nimic bun și, dimpotrivă, ne lasă mai uscați decât înainte. În schimb, Isus ne arată calea: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze! Căci cine vrea să-și salveze viața o va pierde; cine însă își pierde viața pentru mine, acela o va afla” (Mt 16,24-25).

Fraților, surorilor, calea cea mai bună dintre toate este aceasta: îmbrățișarea crucii lui Cristos. În inima creștinismului există această veste tulburătoare, veste extraordinară: când pierzi viața ta, când o oferi cu generozitate în slujire, când o riști angajând-o în iubire, când faci din ea un dar gratuit pentru ceilalți, atunci ea vine înapoi la tine din belșug, revarsă înăuntrul tău o bucurie care nu trece, o pace a inimii, o forță interioară care te susține. Și avem nevoie de pace interioară.

Acesta este adevărul pe care Isus ne invită să-l descoperim, pe care Isus vrea să-l dezvăluie vouă tuturor, acestei țări, Mongolia: nu este de folos a fi mari, bogați sau puternici pentru a fi fericiți: nu! Numai iubirea ne adapă inima, numai iubirea vindecă rănile noastre, numai iubirea ne dă bucuria adevărată. Și aceasta este calea pe care Isus ne-a învățat-o și a deschis-o pentru noi.

Și noi, fraților și surorilor, să ascultăm, așadar, cuvântul pe care Domnul îl spune lui Petru: „Mergi în urma mea” (Mt 16,23), adică: devino discipol al meu, parcurge același drum pe care-l parcurg eu și nu mai gândi conform lumii. Atunci, cu harul lui Cristos și al Duhului Sfânt, vom putea merge pe calea iubirii. Chiar și atunci când a iubi înseamnă a renunța la noi înșine, a lupta împotriva egoismelor personale și lumești, a risca de a trăi fraternitatea. Pentru că dacă este adevărat că toate acestea costă oboseală și sacrificiu și uneori înseamnă a trebui să urcăm pe cruce, este și mai adevărat că atunci când ne pierdem viața pentru evanghelie, Domnul ne-o dăruiește din belșug, plină de iubire și de bucurie, pentru veșnicie.

* * *

Mulțumire la sfârșitul Liturghiei

Acești doi frați episcopi, emeritul de Hong Kong și actualul episcop de Hong Kong: eu aș vrea să profit de prezența lor pentru a trimite un salut călduros nobilului popor chinez. Urez întregului popor tot binele și să meargă înainte, să progreseze mereu! Iar catolicilor chinezi le cer să fie buni creștini și buni cetățeni. Tuturor. Mulțumesc.

Mulțumesc, Eminență, pentru cuvintele dumneavoastră și mulțumesc pentru darul dumneavoastră! Dumneavoastră ați spus că în aceste zile ați atins cu mâna cât de drag îmi este poporul lui Dumnezeu care este în Mongolia. Este adevărat, am plecat în acest pelerinaj cu multă așteptare, cu dorința de a vă întâlni și de a vă cunoaște, și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, deoarece, prin intermediul vostru, lui îi place să facă lucruri mari în micime. Mulțumesc, pentru că sunteți creștini buni și cetățeni onești. Mergeți înainte, cu blândețe și fără frică, simțind apropierea și încurajarea întregii Biserici, și mai ales privirea duioasă a Domnului, care nu uită pe nimeni și privește cu iubire pe fiecare dintre fiii săi.

Salut pe frații episcopi, pe preoți, pe consacrați și consacrate, și pe toți prietenii veniți aici din diferite țări, îndeosebi din diferite regiuni ale imensului continent asiatic, în care sunt onorat să mă aflu și pe care-i îmbrățișez cu mare afect. Exprim recunoștință deosebită celor care ajută Biserica locală, susținând-o spiritual și material.

În aceste zile, delegații semnificative ale guvernului au fost prezente la fiecare eveniment: mulțumesc domnului președinte și autorităților pentru primire și pentru cordialitate, precum și pentru toate pregătirile desfășurate. Am atins cu mâna cordialitatea tradițională: mulțumesc!

Apoi salut din inimă frații și surorile de alte confesiuni creștine și religii: să continuăm să creștem împreună în fraternitate, ca semințe de pace într-o lume în mod trist îndoliată de prea multe războaie și conflicte.

Și aceste „mulțumesc” sincer al meu se îndreaptă spre toți cei care au lucrat, mult și de mult timp, pentru a face frumoasă, pentru a face posibilă această călătorie, și celor care au pregătit-o cu rugăciunea.

Eminență, ne-ați amintit că în limba mongolă cuvântul „mulțumesc” derivă din verbul „a se bucura”. Mulțumirea mea se acordă cu această intuiție minunată a limbii locale, pentru că este plină de bucurie. Este o mulțumire mare pentru tine, popor mongol, pentru darul prieteniei pe care l-am primit în aceste zile, pentru capacitatea ta genuină de a aprecia și aspectele cele mai simple ale vieții, de a păstra cu înțelepciune relațiile și tradițiile, de a cultiva cotidianitatea cu grijă și atenție.

Liturghia este aducere de mulțumire, „Euharistie”. A o celebra în această țară m-a făcut să-mi amintesc de rugăciunea părintelui iezuit Pierre Teilhard de Chardin, înălțată către Dumnezeu în urmă cu exact 100 de ani, în deșertul Ordos, nu foarte departe de aici. Spune așa: „Mă prostern, Doamne, în fața Prezenței tale în Universul devenit arzător și, sub aparențele a tot ceea ce voi întâlni, și a tot ceea ce mi se va întâmpla, și a tot ceea ce voi realiza în această zi, eu te doresc, eu te aștept”. Părintele Teilhard era angajat în cercetări geologice. Dorea cu ardoare să celebreze Sfânta Liturghie, dar nu avea cu el nici pâine, nici vin. Iată, că atunci a compus „Liturghia sa asupra lumii”, exprimând astfel ofranda sa: „Primește, Doamne, această Ostie totală care este Creația, mișcată de atracția ta, prezentată ție în zorii noi”. Și o rugăciune asemănătoare deja se născuse în el în timp ce se afla pe front în timpul Primului Război Mondial, unde lucra ca brancardier. Acest preot, adesea neînțeles, intuise că „Euharistia este mereu celebrată, într-un anumit sens – într-un anumit sens -, pe altarul lumii” și este „centrul vital al universului, centrul îmbelșugat de iubire și de viață inepuizabilă” (Enciclica Laudato si’, 236), și într-un timp ca al nostru cu tensiuni și cu războaie. Așadar, să ne rugăm astăzi cu cuvintele părintelui Teilhard: „Cuvânt orbitor, Putere arzătoare, o, tu care plăsmuiești multiplul pentru a revărsa în el Viața ta, apleacă asupra noastră, te implor, Mâinile tale puternice, Mâinile tale grijulii, Mâinile tale omniprezente [spune: atotputernice]”.

Fraților și surorilor din Mongolia, mulțumesc pentru mărturia voastră, bayarlalaa! [mulțumesc!]. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunteți în inima mea și veți rămâne în inima mea. Amintiți-mă, vă rog, în rugăciunile voastre și în gândurile voastre. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.09.2023
Publicarea pe acest sit: 03.09.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.