Discursul Papei la întâlnire cu lucrătorii carităţii și inaugurarea Casei Milostivirii

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu lucrătorii carității și inaugurarea Casei Milostivirii
luni, 4 septembrie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Vă mulțumesc din inimă pentru primire, cântare și dans, pentru cuvintele voastre de bun-venit și pentru mărturiile voastre! Cred că se pot rezuma bine cu câteva cuvinte ale lui Isus: „Am fost flămând și voi mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și voi mi-ați dat să beau” (Mt 25,35). Astfel, Domnul ne oferă criteriul pentru a-l recunoaște, pentru a-l recunoaște prezent în lume și condiția pentru a intra în bucuria definitivă a împărăției sale în momentul judecății finale.

foto: Vatican Media

Încă de la originile sale, Biserica a luat în serios acest adevăr, demonstrând în fapte că dimensiunea caritativă întemeiază identitatea sa. Dimensiunea caritativă întemeiază identitatea Bisericii. Mă gândesc la relatările din Faptele Apostolilor, cu numeroasele inițiative luate de prima comunitate creștină pentru a realiza cuvintele lui Isus, dând viață unei Biserici construite pe patru coloane: comuniune, liturgie, slujire și mărturie. Este minunat a vedea că, după atâtea secole, același spirit impregnează Biserica din Mongolia: în micimea sa, ea trăiește din comuniune fraternă, din rugăciune, din slujire dezinteresată adusă umanității suferinde și din mărturie a propriei credințe. Exact precum cele patru coloane ale marilor ger-uri, care susțin cupola centrală superioară, permițând structurii să stea în picioare și să ofere spațiu primitor în interiorul său.

Iată-ne, așadar, înăuntrul acestei case pe care ați construit-o și pe care astăzi am bucuria de a o binecuvânta și a o inaugura. Este o expresie concretă a acelei îngrijiri a celuilalt în care creștinii se recunosc; pentru că acolo unde este primire, ospitalitate și deschidere către celălalt se respiră buna mireasmă a lui Cristos (cf. 2Cor 2,15). Dedicarea pentru aproapele, pentru sănătatea sa, pentru nevoile sale primare, pentru formarea sa și cultura sa, aparține încă de la începuturi acestei porțiunii vii a poporului lui Dumnezeu. De când primii misionari au sosit la Ulaanbaatar în anii ’90, au simțit imediat apelul la caritate, care i-a făcut să se îngrijească de copiii părăsiți, de frați și surori fără locuință stabilă, de bolnavi, de persoanele cu dizabilități, de deținuți și de cei care, în condiția lor de suferință, cereau să fie primiți.

Astăzi vedem cum din acele rădăcini a crescut un trunchi, au apărut ramuri și au îmbobocit atâtea roade: numeroase și lăudabile inițiative benefice, dezvoltate în proiecte pe termen lung, duse înainte cel mai mult de diferitele Institute misionare prezente aici și apreciate de populație și de autoritățile civile. De altfel, însuși guvernul mongol a fost cel care a cerut ajutorul misionarilor catolici pentru a face față numeroaselor urgențe sociale ale unei țări care în acel timp se afla într-o delicată fază de tranziție politică, marcată de sărăcie răspândită. În aceste proiecte sunt angajați și astăzi misionari și misionare din atâtea țări, care pun în slujba societății mongole cunoștințele lor, experiența lor, resursele lor și mai ales iubirea lor. Spre ei, și spre cei care susțin aceste numeroase opere de bine, se îndreaptă admirația mea și cel mai sincer „mulțumesc” al meu.

Casa Milostivirii își propune ca punct de referință pentru o multiplicitate de intervenții caritative, mâini întinse spre frații și surorile care navighează cu greu în mijlocul problemelor vieții. Este un fel de port unde să se andocheze, unde să se poată găsi ascultare și înțelegere. Însă această nouă inițiativă, în timp ce se adaugă la alte numeroase inițiative susținute de diferitele instituții catolice, reprezintă o versiune inedită: de fapt, aici Biserica particulară este cea care duce înainte opera, în sinergia tuturor componentelor misionare, dar cu o identitate locală clară, ca expresie genuină a prefecturii apostolice în ansamblul său. Și îmi place mult numele pe care ați voit să i-l dați: Casa Milostivirii. În aceste două cuvinte este definiția Bisericii, chemată să fie locuință primitoare unde toți pot experimenta o iubire superioară, care mișcă și înduioșează inima: iubirea duioasă și providențială a Tatălui, care ne vrea frați, ne vrea surori în casa sa. Așadar, doresc să vă puteți întâlni toți în jurul acestei realizări, ca diferitele comunități misionare să participe activ, angajând personal și resurse.

Pentru ca asta să se realizeze este indispensabil voluntariatul, adică slujirea pur gratuită și dezinteresată, pe care persoanele decid în mod liber s-o ofere celui care se află în nevoie: nu pe baza unei compensații economice sau a vreunei forme de beneficiu individual, ci din pură iubire față de aproapele. Acesta este stilul de slujire pe care Isus ni l-a învățat spunând: „În dar ați primit, în dar să dați” (Mt 10,8). A sluji astfel pare un pariu perdant, dar, când se intră în joc, se descoperă că ceea ce se dăruiește fără a aștepta răsplată nu este irosit; dimpotrivă, devine o mare bogăție pentru cel care oferă timp și energii. De fapt, gratuitatea ușurează sufletul, vindecă rănile inimii, apropie de Dumnezeu, deschide izvorul bucuriei și menține tinerii înăuntru. În această țară plină de tineri, dedicarea pentru voluntariat poate fi o cale de creștere personală și socială decisivă.

Este apoi un fapt că, și în societățile puternic tehnologizate și cu un înalt standard de viață, sistemul de previziune socială singur nu este suficient pentru a oferi cetățenilor toate serviciile, dacă în adaos nu există cete de voluntari și voluntare care oferă timp, capacități și resurse din iubire față de celălalt. De fapt, adevăratul progres al națiunilor nu se măsoară după bogăția economică și cu atât mai puțin după cât de mult investesc în puterea iluzorie a armamentelor, ci după capacitatea de a se îngriji de sănătatea, de educația și de creșterea integrală a oamenilor. Așadar, aș vrea să încurajez toți cetățenii mongoli, cunoscuți pentru mărinimia și capacitatea lor de abnegație, să se angajeze în voluntariat, punându-se la dispoziția celorlalți. Aici, la Casa Milostivirii, aveți o „sală de antrenament” mereu deschisă unde să exercitați dorințele voastre de bine și să antrenați inima.

În sfârșit, aș vrea să demitizez câteva „mituri”. În primul rând, cel pentru care numai persoanele înstărite pot să se angajeze în voluntariat. Aceasta este o „fantezie”. Realitatea spune contrariul: nu este necesar a fi bogați pentru a face bine, dimpotrivă, aproape întotdeauna persoanele obișnuite sunt cele care dedică timp, cunoștințe și inimă pentru a se ocupa de ceilalți. Un al doilea mit de demitizat: cel pentru care Biserica Catolică, ce se remarcă în lume prin marea angajare în opere de promovare socială, face toate acestea pentru prozelitism, ca și cum faptul de a se ocupa de celălalt ar fi o formă de convingere pentru a atrage „de partea proprie”. Nu, Biserica nu merge înainte prin prozelitism, merge înainte prin atracție. Creștinii recunosc în cel care se află în nevoie și fac posibilul pentru a alina suferințele sale, pentru că acolo îl văd pe Isus, pe Fiul lui Dumnezeu, și în el, demnitatea fiecărei persoane, chemată să fie fiu sau fiică a lui Dumnezeu. Îmi place să-mi imaginez această Casă a Milostivirii ca locul în care persoane cu „crezuri” diferite, și chiar necredincioși, își unesc propriile eforturi cu cele ale catolicilor locali pentru a ajuta cu compătimire atâția frați și surori în umanitate. Acesta este cuvântul, compătimire: capacitate de a pătimi cu celălalt. Și acest lucru statul va ști să-l păstreze și să-l promoveze în mod adecvat. De fapt, ca să se realizeze acest vis, este indispensabil, aici și în altă parte, ca acela care deține responsabilitatea publică să susțină aceste inițiative umanitare, dând dovadă de o sinergie virtuoasă pentru binele comun. În sfârșit, un al treilea mit de demitizat: cel conform căruia ceea ce contează ar fi numai mijloacele economice, ca și cum unicul mod pentru a se îngriji de celălalt ar fi folosirea de personal salarizat și investiția în structuri mari. Desigur, caritatea cere profesionalism, însă inițiativele de binefacere nu trebuie să devină firme, ci să păstreze prospețimea operelor de caritate, unde cel care se află în nevoie găsește persoane capabile de ascultare, capabile de compătimire, dincolo de orice compensație.

Cu alte cuvinte, pentru a face bine cu adevărat, ceea ce este indispensabil este o inimă bună, o inimă determinată în a căuta ceea ce este mai bun pentru celălalt. Angajarea numai în spatele remunerării nu este iubire adevărată; numai iubirea învinge egoismul și face să înainteze lumea. În această privință, îmi place să închei amintind un episod legat de Sfânta Tereza de Calcutta. Pare că un jurnalist, privind-o aplecată asupra rănii urât mirositoare a unui bolnav, i-a spus odată: „Ceea ce faceți este foarte frumos, dar personal n-aș face asta nici pentru un milion de dolari”. Maica Tereza a răspuns: „Pentru un milion de dolari n-aș face asta nici eu. Fac asta din iubire față de Dumnezeu!”. Mă rog ca acest stil de gratuitate să fie valoarea adăugată a Casei Milostivirii. Pentru tot binele pe care l-ați făcut și îl veți face eu vă mulțumesc din inimă – mulțumesc, multe mulțumiri! – și vă binecuvântez. Și vă rog, să aveți și caritatea de a vă ruga pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 04.09.2023
Publicarea pe acest sit: 04.09.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.