Discursul Papei la întâlnire ecumenică și interreligioasă din Mongolia

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea ecumenică și interreligioasă din Mongolia
duminică, 3 septembrie 2023

Bună ziua vouă tuturor, iubiți frați și surori!

Permiteți-mi să mă adresez vouă astfel, ca frate în credință cu cei care cred în Cristos și ca frate al vostru al tuturor, în numele căutării religioase comune și al apartenenței la aceeași omenire. Omenirea, în tânjirea sa religioasă, poate fi comparată cu o comunitate de călători care merge pe pământ cu privirea îndreptată spre cer. Este semnificativ în această privință ceea ce un credincios, venit de departe, a afirmat despre Mongolia, scriind că a călătorit acolo „nevăzând nimic decât cer și pământ” (Guglielmo di Rubruk, Viaggio in Mongolia, XIII/3, Milano, 2014, 63). De fapt, cerul, așa de limpede, așa de albastru, îmbrățișează aici pământul vast și impunător, evocând cele două dimensiuni fundamentale ale vieții umane: cea pământească, făcută din relații cu ceilalți, și cea cerească, făcută din căutarea Celălalt, care ne transcende. Mongolia amintește, așadar, nevoia, pentru noi toți, pelerini și călători, de a ne îndrepta privirea în sus pentru a găsi direcția drumului pe pământ.

foto: Vatican Media

Așadar, sunt fericit să fiu cu voi în acest moment important de întâlnire. Mulțumesc din inimă fiecăruia și fiecăreia pentru prezență și pentru fiecare intervenție care a îmbogățit reflecția comună. Faptul de a fi împreună în același loc este deja un mesaj: tradițiile religioase, în originalitatea și diversitatea lor, reprezintă un potențial formidabil de bine în slujba societății. Dacă cel care are responsabilitatea națiunilor ar alege calea întâlnirii și a dialogului cu ceilalți, ar contribui desigur în manieră determinantă la sfârșitul conflictelor care continuă să provoace suferință atâtor popoare.

Cel care ne furnizează ocazia de a sta împreună pentru a ne cunoaște și a ne îmbogăți reciproc este iubitul popor mongol, care se poate mândri cu o istorie de conviețuire între exponenți din diferite tradiții religioase. Este frumos de amintit experiența virtuoasă a anticei capitale imperiale Kharakhorum, în interiorul căreia se găsesc locuri de cult care aparțin diferitelor „crezuri”, ca mărturie a unei armonii exemplare. Armonie: aș vrea să subliniez acest cuvânt cu gust tipic asiatic. Ea este acel raport deosebit care se creează între realități diferite, fără a le suprapune și a le omologa, ci respectând diferențele și în folosul trăirii comune. Mă întreb: cine, mai mult decât credincioșii, este chemat să lucreze pentru armonia tuturor?

Fraților, surorilor, din cât reușim să ne armonizăm cu ceilalți pelerini pe pământ și din modul în care reușim să răspândim armonie, acolo unde trăim, se măsoară valența socială a religiozității noastre. De fapt, fiecare viață umană, și cu atât mai mult fiecare religie, este ținută să „se măsoare” pe baza altruismului: nu un altruism abstract, ci concret, care să se traducă în căutarea celuilalt și în colaborarea generoasă cu celălalt, pentru că „omul înțelept se bucură în a dărui, și numai pentru aceasta devine fericit” (The Dhammapada: The Buddha’s Path of Wisdom, Sri Lanka, 1985, nr. 177; cf. cuvintele lui Isus prezentate în Fap 20,35). O rugăciune, inspirată de Francisc de Assisi, recită: „Unde este ură, eu să aduc iubire, unde este ofensă, eu să aduc iertarea, unde este dezbinare, eu să aduc unirea”. Altruismul construiește armonie și unde este armonie este înțelegere, este prosperitate, este frumusețe. Ba chiar, armonie este probabil sinonimul cel mai potrivit cu frumusețe. Dimpotrivă, închiderea, impunerea unilaterală, fundamentalismul și forțarea ideologică ruinează fraternitatea, alimentează tensiuni și compromit pacea. Frumusețea vieții este rod al armoniei: este comunitară, crește cu gentilețea, cu ascultarea și cu umilința. Și este percepută de inima curată, pentru că „adevărata frumusețe, după toate, se află în curăția inimii” (M.K. Gandhi, Il mio credo, il mio pensiero, Roma, 2019, 94).

Religiile sunt chemate să ofere lumii această armonie, pe care progresul tehnic singur n-o poate da, pentru că, având în vedere dimensiunea pământească, orizontală a omului, riscă să uite cerul pentru care suntem făcuți. Surorilor și fraților, astăzi suntem aici împreună ca moștenitori umili ai școlilor antice de înțelepciune. Întâlnindu-ne, ne angajăm să împărtășim binele mult pe care l-am primit, pentru a îmbogăți o omenire care pe drumul său este adesea dezorientată de căutări mioape de profit și bunăstare. Ea este adesea incapabilă să găsească firul: îndreptată numai spre interesele pământești, ajunge să ruineze pământul însuși, confundând progresul cu regresul, așa cum arată atâtea nedreptăți, atâtea conflicte, atâtea devastări ambientale, atâtea persecuții, atâta rebutare a vieții umane.

Asia are foarte mult de oferit în acest sens și Mongolia, care se află în inima acestui continent, păstrează un mare patrimoniu de înțelepciune, pe care religiile răspândite aici au contribuit să-l creeze și pe care aș vrea să-i invit pe toți să descopere și să-l valorizeze. Mă limitez să citez, fără a le aprofunda, zece aspecte ale acestui patrimoniu sapiențial. Zece aspecte: raportul bun cu tradiția, în pofida consumismului; respectul față de bătrâni și față de strămoși – câtă nevoie avem astăzi de o alianță generațională între ei și cei mai tineri, de dialog între bunici și nepoți! Și apoi, grija față de ambient, casa noastră comună, altă necesitate teribil de actuală: suntem în pericol. De asemenea: valoarea tăcerii și a vieții interioare, antidot spiritual la atâtea boli ale lumii de astăzi. Apoi, un sentiment sănătos de frugalitate; valoarea primirii; capacitatea de a rezista la alipirea față de lucruri; solidaritatea, care se naște din cultura legăturilor dintre persoane; aprecierea față de simplitate. Și, în sfârșit, un anumit pragmatism existențial, care tinde să caute cu tenacitate binele fiecăruia și al comunității. Aceste zece sunt câteva elemente ale patrimoniului de înțelepciune pe care această țară le poate oferi lumii.

Cu privire la obiceiurile voastre, am vorbit deja despre modul în care, pregătindu-mă pentru această călătorie, m-au fascinat locuințele tradiționale prin care poporul mongol revelează o înțelepciune sedimentată în milenii de istorie. Ger-ul constituie de fapt un spațiu uman: în interiorul său se desfășoară viața familiei, este loc de convivialitate amicală, de întâlnire și de dialog unde, chiar și atunci când sunt mulți, se știe să se facă spațiu și altuia. Și apoi este un punct de referință concret, care poate fi identificat cu ușurință în întinderile imense ale teritoriului mongol; este motiv de speranță pentru cel care a rătăcit drumul: dacă există un ger, există viață. Ea se găsește mereu deschisă, gata să-l primească pe prieten, dar și pe călător și chiar pe străin, pentru a-i oferi un ceai aburind, care face să se recapete puterile în frigul iernii, sau un lapte proaspăt fermentat, care dăruiește răcorire în zilele calde de vară. Aceasta este și experiența misionarilor catolici, care provin din alte țări, care sunt primiți aici ca pelerini și oaspeți, și intră pe vârful picioarelor în această lume culturală, pentru a oferi mărturia umilă a evangheliei lui Isus Cristos.

Dar, împreună cu spațiul uman, ger-ul evocă esențiala deschidere la divin. Dimensiunea spirituală a acestei locuințe este reprezentată de deschiderea sa spre înalt, cu un singur punct prin care intră lumina, în forma unui luminător segmentat. Astfel, interiorul devine un mare ceas solar, în care lumina și umbra se succed, marcând orele zilei și ale nopții. Există o învățătură frumoasă în asta: sensul timpului care se scurge vine de sus, nu din simpla scurgere a activităților pământești. Apoi, în anumite momente ale anului, raza care pătrunde de sus luminează altarul familial, amintind de primatul vieții spirituale. Conviețuirea umană care se realizează în spațiul circular este astfel referită la vocația sa verticală, la vocația sa transcendentă și spirituală.

Omenirea reconciliată și prosperă, pe care ca exponenți din diferite religii contribuim s-o promovăm, este reprezentată simbolic de acest fapt de a fi împreună armonios și deschis la transcendent, în care angajarea pentru dreptate și pace găsește inspirație și fundament în raportul cu divinul. Aici, iubiți surori și frați, responsabilitatea noastră este mare, în special în această oră a istoriei, deoarece comportamentul nostru este chemat să confirme în fapte învățăturile pe care le mărturisim; nu le poate contrazice, devenind motiv de scandal. Așadar, nicio confuzie între crez și violență, între sacralitate și impunere, între parcurs religios și sectarism. Amintirea suferințelor îndurate în trecut – mă gândesc mai ales la comunitățile budiste – să dea forța de a transforma rănile întunecate în izvoare de lumină, nebunia violenței în înțelepciune de viață, răul care ruinează în bine care construiește. Așa să fie pentru noi, discipoli entuziaști ai respectivilor maeștri spirituali și slujitori conștiincioși ai învățăturilor lor, dispuși să oferim frumusețea lor celor pe care-i însoțim, ca însoțitori prietenești de drum. Acest lucru să fie adevărat, pentru ca în societăți pluraliste și care cred în valorile democratice, precum Mongolia, fiecare instituție religioasă, recunoscută în mod regulamentar de autoritatea civilă, are datoria și, în primul rând, dreptul de a oferi ceea ce este și ceea ce crede, respectând conștiința celuilalt și având ca scop binele cel mai mare al tuturor.

În acest sens, eu aș vrea să vă confirm că Biserica Catolică vrea să meargă așa, crezând cu fermitate în dialogul ecumenic, în dialogul interreligios și în dialogul cultural. Credința sa se întemeiază pe dialogul veșnic dintre Dumnezeu și omenire, întrupat în persoana lui Isus Cristos. Cu umilință și în spiritul de slujire care a animat viața Învățătorului, venit în lume nu „pentru a fi slujit, ci pentru a sluji” (Mc 10,45), Biserica oferă astăzi comoara pe care a primit-o fiecărei persoane și culturi, rămânând în atitudine de deschidere și ascultare a ceea ce au de oferit celelalte tradiții religioase. De fapt, dialogul nu este antitetic la vestire: nu aplatizează diferențele, ci ajută la înțelegerea lor, le protejează în originalitatea lor și le pune în măsură să se confrunte pentru o îmbogățire sinceră și reciprocă. Astfel se poate regăsi în omenirea binecuvântată de Cer cheia pentru a merge pe pământ. Fraților și surorilor, avem o origine comună, care conferă tuturor aceeași demnitate, și avem un drum împărtășit, pe care nu-l putem parcurge decât împreună, locuind sub același cer care ne învăluie și ne luminează.

Fraților și surorilor, întâlnirea noastră, aici, astăzi, este semn că a spera este posibil. A spera este posibil. Într-o lume sfâșiată de lupte și discordii, acest lucru ar putea să pară utopic; și totuși, lucrările cele mai mari încep în ascuns, cu dimensiuni aproape imperceptibile. Marele copac se naște dintr-o mică sămânță, ascunsă în pământ. Și dacă „mireasma florilor se răspândește numai în direcția vântului, parfumul celui care trăiește conform virtuților se răspândește în toate direcțiile” (cf. The Dhammapada, nr. 54). Să facem să înflorească această certitudine, pentru ca eforturile noastre comune pentru a dialoga și a construi o lume mai bună să nu fie zadarnice. Să cultivăm speranța. Așa cum avea să spună un filozof: „Fiecare a fost mare după ceea ce a sperat. Unul a fost mare sperând posibilul; altul sperând veșnicul; dar cel care a sperat imposibilul a fost cel mai mare dintre toți” (S.A. Kierkegaard, Timore e tremore, Milano, 2021, 16). Rugăciunile pe care le înălțăm către cer și fraternitatea pe care o trăim pe pământ să hrănească speranța; să fie mărturia simplă și credibilă a religiozității noastre, a mersului împreună cu privirea îndreptată în sus, a locuirii în lume în armonie – să nu uităm cuvântul „armonie” – ca pelerini chemați să păstrăm atmosfera de casă, pentru toți. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.09.2023
Publicarea pe acest sit: 03.09.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.