Predica Papei la canonizarea lui Juan Diego

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
de la Liturghia de canonizare a lui Juan Diego

1. „Te slăvesc pe Tine, Părinte, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea Ta” (Matei 11, 25).

Iubiți frați și surori, aceste cuvinte ale lui Isus din Evanghelia de astăzi sunt pentru noi o invitație specială pentru a-l lăuda pe Dumnezeu și a-i mulțumi pentru darul primului sfânt indigen al Continentului American.

Am venit cu mare bucurie în pelerinaj la această Bazilică a Sfintei Fecioare de Guadalupe, centrul marian al Mexicului și al Americii, pentru a proclama sfințenia lui Juan Diego Cuauhtlatoatzin, indianul simplu și smerit care a contemplat chipul dulce și senin al Fecioarei din Tepeyac, atât de drag oamenilor din Mexic.

2. Mulțumesc pentru cuvintele amabile pe care mi le-a adresat Cardinalul Norberto Rivera Carrera, Arhiepiscop de Ciudad de México, ca și pentru călduroasa ospitalitate a oamenilor din această Arhidieceză Primațială: tuturor salutul meu cordial. Salut cu afecțiune și pe Cardinalul Ernesto Corripio Ahumada, Arhiepiscop Emerit de Ciudad de México și pe ceilalți Cardinali, pe Episcopii din Mexic, din America, Filipine și din alte părți ale lumii. De asemenea, mulțumesc în mod deosebit Domnului Președinte și autorităților civile pentru prezența lor la această celebrare.

Astăzi adresez un salut foarte călduros numeroșilor indigeni veniți din diferite regiuni ale țării, reprezentanți ai diferitelor etnii și culturi care alcătuiesc bogata și diversificata realitate mexicană. Papa le mărturisește apropierea sa, respectul său profund și admirația sa, și îi primește în mod fratern în numele Domnului.

3. Cum era Juan Diego? De ce a privit Dumnezeu spre el? Cartea Ecleziasticului, după cum am ascultat, ne învață că numai Dumnezeu „este puternic și El este preaslăvit de cei smeriți” (3, 20). De asemenea, cuvintele Sfântului Paul proclamate în această celebrare aduce lumină asupra acestei modalități divine de a aduce mântuirea: „Dumnezeu și-a ales pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă; ca nici un trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1, 28.29).

Este mișcătoare lectura relatărilor guadalupene, scrise cu cu delicatețe și pătrunse de duioșie. În ele Fecioara Maria, roaba „care îl mărește pe Domnul” (Luca 1, 46), i se arată lui Juan Diego ca Mama adevăratului Dumnezeu. Ea îi dăruiește, ca semn, trandafiri prețioși, iar el, arătându-i Episcopului, descoperă imprimată pe tilma sa imaginea binecuvântată a Sfintei Fecioare.

„Evenimentul Guadalupe”, după cum a subliniat Episcopatul Mexican, „a semnificat începutul evanghelizării cu o vitalitate care a depășit toate așteptările. Mesajul lui Cristos, prin Mama sa, a pătruns elementele centrale ale culturii indigene, le-a purificat și le-a dat semnificația definitivă a mântuirii” (14 mai 2002, nr. 8). De aceea, Guadalupe și Juan Diego au o profundă semnificație eclezială și misionară și sunt un model de evanghelizare perfect inculturată.

4. „Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toți fiii oamenilor” (Psalm 32,13), am recitat împreună cu psalmistul, mărturisind încă o dată credința noastră în Dumnezeu, care nu face distincție între rase ori culturi. Juan Diego, primind mesajul creștin fără a renunța la identitatea sa indigenă, a descoperit adevărul profund al noii omeniri, în care toți sunt chemați să fie fii ai lui Dumnezeu în Cristos. Astfel, el a facilitat întâlnirea fecundă dintre două lumi și a devenit protagonistul noii identități mexicane, strâns unită cu Fecioara de Guadalupe, al cărei chip mestizo exprimă maternitatea ei spirituală care-i îmbrățișează pe toți mexicanii. De aceea mărturia vieții sale trebuie să continue să fie inspirație pentru construirea națiunii mexicane, să promoveze fraternitatea între toți fiii săi și să favorizeze din ce în ce mai mult reconcilierea Mexicului cu originile, valorile și tradițiile sale.

Această nobilă misiune de a construi un Mexic mai bun, mai drept și mai solidar, necesită colaborarea tuturor. În particular, astăzi este necesară sprijinirea indigenilor în aspirațiile lor legitime, respectând și apărând valorile autentice ale fiecărui grup etnic. Mexicul are nevoie de indigenii săi și indigenii au nevoie de Mexic!

Iubiți frați și surori de toate etniile din Mexic și din America, astăzi, cinstindu-l pe indianul Juan Diego, doresc să vă mărturisesc tuturor afecțiunea Bisericii și a Papei, îmbrățișându-vă cu iubire și încurajându-vă să depășiți cu speranță momentele dificile prin care treceți.

5. În acest moment decisiv al istoriei Mexicului, trecutul fiind pragul noului mileniu, încredințez mijlocirii puternice a Sfântului Juan Diego bucuriile și speranțele, temerile și neliniștile iubitului popor mexican, pe care îl port în adâncul inimii mele.

Fericite Juan Diego, indian bun și creștin, pe care oamenii simpli l-au considerat întotdeauna un sfânt, te rugăm să însoțești Biserica peregrină din Mexic, ca să fie în fiecare zi mai evanghelizatoare și misionară. Încurajează-i pe Episcopi, sprijină-i pe preoți, inspiră noi și sfinte vocații, ajută-i pe toți cei care își dăruiesc viața cauzei lui Cristos și răspândirii Împărăției sale.

Fericite Juan Diego, bărbat credincios și adevărat, ți-i încredințăm pe frații și surorile noastre laici, pentru ca ei, simțindu-se chemați la sfințenie, să pătrundă cu spiritul evanghelic toate domeniile vieții sociale. Binecuvântează familiile, întărește-i pe soți în căsătoria lor, sprijină eforturile părinților de a le da copiilor lor o educație creștină. Privește cu bunăvoință durerea celor ce suferă în trup sau în suflet, și celor care suferă din cauza sărăciei, a singurătății, a marginalizării sau a ignoranței. Fie ca toți, guvernanți și supuși, să acționeze mereu conform cu exigențele dreptății și în respect față de demnitatea fiecărui om, pentru ca astfel să se consolideze pacea.

Iubite Juan Diego, „acvila ce grăiește”, arată-ne drumul ce duce la Fecioara din Tepeyac, pentru ca ea să ne primească în adâncul inimii ei, căci ea este Mama iubitoare și milostivă care ne conduce la adevăratul Dumnezeu. Amin.

Papa Ioan Paul al II-lea
Mexic, miercuri, 31 iulie 2002

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 31.07.2002
Publicarea pe acest sit: 01.08.2002
Etichete: , , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.