Predica Papei de la Liturghia celebrată la Rabat

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
de la Liturghia celebrată la
Complexul sportiv Principe Moulay Abdellah
Rabat, duminică, 31 martie 2019

„Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă și alergând, l-a îmbrățișat și l-a sărutate” (Lc 15,20).

Așa ne introduce Evanghelia în inima parabolei care manifestă atitudinea tatălui când îl vede pe fiul său întorcându-se: zdruncinat în măruntaie nu așteaptă ca să ajungă acasă ci îl surprinde alergându-i în întâmpinare. Un fiu așteptat și dorit. Un tată emoționat văzându-l că se întoarce.

Dar acela n-a fost unicul moment în care Tatăl a început să alerge. Bucuria sa ar fi incompletă fără prezența celuilalt fiu. Pentru aceasta iese și în întâmpinarea lui pentru a-l invita să participe la sărbătoare (cf. v. 28). Însă, chiar pare că fiului mai mare nu-i plac sărbătorile de bun-venit; nu reușește să suporte bucuria tatălui și nu recunoaște întoarcerea fratelui său: „acest fiu al tău”, spune el (v. 30). Pentru el fratele său continuă să fie pierdut, pentru că de acum îl pierduse în inima sa.

În incapacitatea sa de a participa la sărbătoare, nu numai că nu-l recunoaște pe fratele său, dar nici măcar nu-l recunoaște pe tatăl său. Preferă să fie orfan în locul fraternității, izolare în locul întâlnirii, amărăciune în locul sărbătorii. Nu numai că nu reușește să-l înțeleagă și să-l ierte pe fratele său, nici măcar nu reușește să accepte că are un tată capabil să ierte, dispus să aștepte și să vegheze pentru ca nimeni să nu fie exclus, așadar, un tată capabil să simtă compasiune.

În pragul acelei case pare să se manifeste misterul umanității noastre: pe de o parte era sărbătoarea fiului regăsit și, pe de altă parte, un anumit sentiment de trădare și indignare datorită faptului că se sărbătorea întoarcerea sa. Pe de o parte ospitalitatea față de cel care a experimentat mizeria și durerea, care ajunsese chiar să miroase urât și să dorească să se hrănească din ceea ce mâncau porcii; pe de altă parte supărarea și mânia datorită faptului de a face spațiu celui care nu era demn și nici nu merita o astfel de îmbrățișare.

Astfel, încă o dată reiese tensiunea care se trăiește printre ai noștri și în comunitățile noastre, și chiar în interiorul nostru. O tensiune care, pornind de la Cain și Abel, locuiește în noi și pe care suntem chemați s-o privim în față. Cine are dreptul de a rămâne printre noi, de a avea un loc la masa noastră și în adunările noastre, în preocupările și ocupațiile noastre, în piețele și orașele noastre? Pare că mai continuă să răsună acea întrebare fratricidă: oare sunt păzitorul fratelui meu? (cf. Gen 4,9).

În pragul acelei case apar diviziunile și ciocnirile, agresivitatea și conflictele care vor lovi mereu ușile marilor noastre dorințe, ale luptelor noastre pentru fraternitate și pentru ca fiecare persoană să poată experimenta deja de acum condiția și demnitatea sa de fiu.

Însă la rândul său, în pragul acelei case va străluci cu toată claritatea, fără elucubrații și fără scuze care să-i elimine forța, dorința Tatălui: ca toți fiii săi să ia parte la bucuria sa; ca nimeni să nu trăiască în condiții inumane ca fiul său mai mic, nici în stare de orfan, în izolare și în amărăciune ca fiul mai mare. Inima sa vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului (cf. 1Tim 2,4).

Cu siguranță sunt multe circumstanțele care pot să alimenteze diviziunea și conflictul; sunt de netăgăduit situațiile care ne pot conduce la ciocnire între noi și la dezbinare între noi. Nu putem tăgădui asta. Ne amenință mereu ispita de a crede în ură și în răzbunare ca forme legitime pentru a obține dreptate în mod rapid și eficace. Însă experiența ne spune că ura, diviziunea și răzbunarea nu fac decât să ucidă sufletul oamenilor noștri, să otrăvească speranța copiilor noștri, să distrugă și să elimine tot ceea ce iubim.

De aceea Isus ne invită să privim și să contemplăm inima Tatălui. Numai de aici vom putea să ne descoperim în fiecare zi ca frați. Numai pornind de la acest orizont amplu, capabil să ne ajute să depășim logicile noastre mioape de diviziune, vom fi capabili să ajungem la o privire care să nu pretindă să întunece sau să dezmintă diferențele noastre căutând probabil o unitate forțată sau marginalizarea silențioasă. Numai dacă suntem capabili în fiecare zi să ne ridicăm ochii spre cer și să spunem „Tatăl nostru” vom putea intra într-o dinamică aptă să ne permită să privim și să îndrăznim să trăim nu ca dușmani, ci ca frați.

„Toate ale mele sunt ale tale” (Lc 15,31), îi spune tatăl fiului mai mare. Și nu se referă numai la bunurile materiale, ci la faptul că este părtaș de însăși iubirea sa și de însăși compasiunea sa. Aceasta este cea mai mare moștenire și bogăție a creștinului. Pentru că, în loc să ne măsurăm sau să ne clasificăm pe baza unei condiții morale, sociale, etnice sau religioase, putem recunoaște că există o altă condiție pe care nimeni n-o va putea șterge și nici elimina din moment ce este dar pur: condiția de fii iubiți, așteptați și sărbătoriți de Tatăl.

„Toate ale mele sunt ale tale”, și capacitatea mea de compasiune, ne spune Tatăl. Să nu cădem în ispita de a reduce apartenența noastră de fii la o chestiune de legi și interdicții, de obligații și de îndatoriri. Apartenența noastră și misiunea noastră nu se vor naște din voluntarisme, legalisme, relativisme sau integrisme, ci din persoane credincioase care vor implora în fiecare zi cu umilință și statornicie: „vie Împărăția ta”.

Parabola evanghelică prezintă un final deschis. Îl vedem pe tatăl rugându-l pe fiul mai mare să intre ca să participe la sărbătoarea milostivirii. Evanghelistul nu spune nimic despre decizia pe care el a luat-o. Oare a mers la sărbătoare? Putem să ne gândim că acest final deschis are scopul ca fiecare comunitate, fiecare dintre noi, să-l poată scrie cu viața sa, cu privirea sa și cu atitudinea sa față de alții. Creștinul știe că în casa Tatălui sunt multe lăcașuri și rămân afară numai aceia care nu vor să participe la bucuria sa.

Iubiți frați, iubite surori, vreau să vă mulțumesc pentru modul în care dați mărturie despre Evanghelia milostivirii în aceste ținuturi. Vă încurajez și vă incit să continuați să creșteți cultura milostivirii, o cultură în care nimeni nu-l privește pe celălalt cu indiferență nici nu-și întoarce privirea când vede suferința sa (cf. Scrisoarea apostolică Misericordia et misera, 20). Continuați să fiți aproape de cei mici și de cei săraci, de cei care sunt refuzați, abandonați și ignorați, continuați să fiți semn al îmbrățișării și al inimii Tatălui.

Și fie ca Milostivul și Îndurătorul – așa cum îl invocă atât de des frații noștri și surorile noastre musulmani – să vă întărească și să facă rodnice lucrările iubirii sale.

_____________________

Salutul Sfântului Părinte la sfârșitul Liturghiei

La sfârșitul acestei Euharistii, doresc din nou să-l binecuvântez pe Domnul care mi-a permis să fac această călătorie pentru a fi, în fața voastră și cu voi, slujitor al speranței.

Îi mulțumesc Maiestății Sale regele Mohamed al VI-lea pentru invitația sa; îi mulțumesc pentru că a voit să fie aproape de noi trimițându-i pe reprezentanții săi; le mulțumesc tuturor autorităților și tuturor persoanelor care au colaborat pentru buna reușită a acestei călătorii.

Mulțumesc fraților mei întru episcopat, arhiepiscopilor de Rabat și Tangeri, precum și celorlalți episcopi, preoților, călugărilor și călugărițelor și tuturor credincioșilor laici care sunt aici în Maroc în slujba vieții și a misiunii Bisericii. Vă mulțumesc vouă, iubiți frați și surori, pentru tot ceea ce ați făcut pentru a pregăti această călătorie și pentru tot ceea ce am putut împărtăși grație credinței, speranței și carității și pentru tot ceea ce am putut împărtăși grație fraternității dintre creștini și musulmani. Multe mulțumiri!

Cu aceste sentimente de recunoștință, doresc să vă încurajez din nou să perseverați pe calea dialogului dintre creștini și musulmani și să colaborați și pentru ca această fraternitate să se facă vizibilă, să se facă universală, pentru că își are izvorul în Dumnezeu. Să puteți fi aici slujitorii speranței de care lumea are atâta nevoie.

Și, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 31.03.2019
Publicarea pe acest sit: 31.03.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.