Audiența generală de miercuri

Cateheză despre călătoria apostolică în Maroc
miercuri, 3 aprilie 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Sâmbăta și duminica trecută am făcut o călătorie apostolică în Maroc, invitat de Maiestatea Sa regele Mohamed al VI-lea. Lui și celorlalte autorități marocane reînnoiesc recunoștința mea pentru primirea călduroasă și pentru toată colaborarea, în special regelui: a fost atât de fratern, atât de prieten, atât de aproape.

Îi mulțumesc mai ales Domnului, care mi-a permis să fac un alt pas pe drumul dialogului și al întâlnirii cu frații și surorile musulmani, pentru a fi – așa cum spunea motoul călătoriei – „Slujitor de speranță” în lumea de astăzi. Pelerinajul meu a mers pe urmele a doi sfinți: Francisc de Assisi și Ioan Paul al II-lea. În urmă cu 800 de ani, Francisc a dus mesajul de pace și de fraternitate sultanului al-Malik al-Kamil; în 1985, papa Wojtyła a făcut memorabila sa vizită în Maroc, după ce a primit în Vatican – primul dintre șefii de stat musulmani – pe regele Hassan al II-lea. Dar cineva se poate întreba: de ce papa merge la musulmani și nu numai la catolici? De ce sunt atâtea religii și cum de sunt atâtea religii? Cu musulmanii suntem descendenți ai aceluiași tată, Abraham: de ce permite Dumnezeu să fie atâtea religii? Dumnezeu a voit să permită asta: teologii scolasticii făceau referință la voluntas permissiva a lui Dumnezeu. El a voit să permită această realitate: există atâtea religii; unele se nasc din cultură, dar mereu privesc cerul, îl privesc pe Dumnezeu. Însă ceea ce vrea Dumnezeu este fraternitatea dintre noi și în mod special – aici se află motivul acestei călătorii – cu frații noștri fii ai lui Abraham ca noi, musulmanii. Nu trebuie să ne înspăimântăm de diferență: Dumnezeu a permis asta. Trebuie să ne înspăimântăm dacă noi lucrăm în fraternitate, pentru a merge împreună în viață.

A sluji speranța, într-un timp ca al nostru, înseamnă înainte de toate a face punți între civilizații. Și pentru mine a fost o bucurie și o onoare să pot face asta cu nobilul regat al Marocului, întâlnind poporul său și guvernanții săi. Amintind unele întâlniri internaționale importante care s-au ținut în ultimii ani în țara aceea, cu regele Mohamed al VI-lea am reafirmat rolul esențial al religiilor în apărarea demnității umane și în promovarea păcii, dreptății și îngrijirii creației, adică a casei noastre comune. În această perspectivă am semnat împreună cu regele și un Apel pentru Ierusalim, pentru ca orașul sfânt să fie ocrotit ca patrimoniu al umanității și loc de întâlnire pașnică, în special pentru credincioșii din cele trei religii monoteiste.

Am vizitat mausoleul lui Mohamed al V-lea, aducând omagiu amintirii lui și a lui Hassan al II-lea, precum și Institutul pentru formarea imamilor, predicatorilor și predicatoarelor. Acest Institut promovează un islam care respectă celelalte religii și refuză violența și integralismul, adică subliniază că noi suntem cu toții frați și trebuie să lucrăm pentru fraternitate.

Atenție deosebită am dedicat problemei migratoare, fie vorbind autorităților, fie mai ales în întâlnirea dedicată specific migranților. Unii dintre ei au mărturisit că viața celui care emigrează se schimbă și redevine umană când găsește o comunitate care-l primește ca persoană. Acest lucru este fundamental. Tocmai la Marrakech, în Maroc, în decembrie a fost ratificat „Pactul mondial pentru o migrație sigură, ordonată și regulamentară”. Un pas important spre asumarea de responsabilități a comunității internaționale. Ca Sfânt Scaun am oferit contribuția noastră care se rezumă în patru verbe: a primi migranții, a proteja migranții, a promova migranții și a integra migranții. Nu este vorba de a coborî de sus programe de asistență, ci de a parcurge împreună un drum prin aceste patru acțiuni, pentru a construi orașe și țări care, deși păstrează respectivele identități culturale și religioase, să fie deschise la diferențe și să știe să le valorizeze sub semnul fraternității umane. Biserica din Maroc este foarte angajată în apropierea de migranți. Mie nu-mi place să spun migranți; mie îmi place mai mult să spun persoane migrante. Știți de ce? Pentru că migrantă este un adjectiv, în timp ce termenul persoană este un substantiv. Noi am căzut în cultura adjectivului: folosim atâtea adjective și uităm de atâtea ori substantivele, adică substanța. Adjectivul trebuie legat mereu cu un substantiv, cu o persoană; deci o persoană migrantă. Așa există respect și nu se cade în această cultură a adjectivului care este prea lichidă, prea „gazoasă”. Biserica din Maroc, spuneam, este foarte angajată în apropierea de persoanele migrante, și de aceea am voit să mulțumesc și să încurajez pe cei care cu generozitate se dedică slujirii lor realizând cuvântul lui Cristos: „Am fost străin și m-ați primit” (Mt 25,35).

Ziua de duminică a fost dedicată comunității creștine. Înainte de toate am vizitat Centrul Rural de Servicii Sociale, gestionat de surorile Fiicele Carității, aceleași care fac aici dispensarul și ambulatoriul pentru copii, aici la „Sfânta Marta”, și aceste surori lucrează cu colaborarea a numeroși voluntari, oferă diferite servicii populației.

În catedrala din Rabat am întâlnit preoții, persoanele consacrate și Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Este o turmă mică, în Maroc, și pentru aceasta am amintit imaginile evanghelice ale sării, luminii și drojdiei (cf. Mt 5,13-16; 13,33) pe care le-am citit la începutul acestei audiențe. Ceea ce contează nu este cantitatea, ci ca sarea să aibă gust, ca lumina să strălucească și ca drojdia să aibă forța de a dospi tot aluatul. Și asta nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt care ne face martori ai lui Cristos acolo unde suntem, într-un stil de dialog și de prietenie, care trebuie trăit înainte de toate între noi creștinii, pentru că – spune Isus – „Prin aceasta vor recunoaște toți că sunteți discipolii mei: dacă aveți dragoste unii față de alții” (In 13,35).

Și bucuria comuniunii ecleziale a găsit fundamentul său și exprimarea sa deplină în Euharistia duminicală, celebrată într-un complex sportiv din capitală. Mii de persoane din circa 60 de naționalități diferite! O epifanie singulară a poporului lui Dumnezeu în inima unei țări islamice. Parabola Tatălui milostiv a făcut să strălucească în mijlocul nostru frumusețea planului lui Dumnezeu, care vrea ca toți fiii săi să ia parte la bucuria sa, la sărbătoarea iertării și a reconcilierii. La această sărbătoare intră cei care știu să recunoască faptul că au nevoie de milostivirea Tatălui și care știu să se bucure cu El atunci când un frate sau o soră se întoarce acasă. Nu este o întâmplare că, acolo unde musulmanii îl invocă în fiecare zi pe Cel Îndurător și Milostiv, a răsunat marea parabolă a milostivirii Tatălui. Așa este: numai cel care este renăscut și trăiește în îmbrățișarea acestui Tată, numai cei care se simt frați pot să fie în lume slujitori de speranță.

_______________

Apel
pentru Ziua Mondială a Sportului pentru Pace și Dezvoltare (ONU)

Astăzi este a VI-a Zi Mondială a Sportului pentru Pace și Dezvoltare, stabilită de Națiunile Unite. Sportul este un limbaj universal, care îmbrățișează toate popoarele și contribuie la depășirea conflictelor și la unirea persoanelor. Sportul este și izvor de bucurie și de mari emoții, și este o școală unde se făuresc virtuțile pentru creșterea umană și socială a persoanelor și comunităților. Urez tuturor să „intre în joc” în viață ca și în sport.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.04.2019
Publicarea pe acest sit: 03.04.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.