Predica Papei de la celebrarea penitenţială

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
de la celebrarea penitențială
vineri, 29 martie 2019

„Au rămas numai ele două: mizerabila și milostivirea” (In Joh 33,5). Așa încadrează sfântul Augustin finalul Evangheliei pe care tocmai am ascultat-o. Au plecat cei veniți pentru a arunca pietre în femeie sau pentru a-l acuza pe Isus cu privire la Lege. Au plecat, nu aveau alte interese. Isus în schimb rămâne. Rămâne pentru că a rămas ceea ce este prețios în ochii săi: acea femeie, acea persoană. Pentru El înainte de păcat vine păcătosul. Eu, tu, fiecare dintre noi în inima lui Dumnezeu venim mai înainte: înainte de greșeli, de reguli, de judecăți și de căderile noastre. Să cerem harul unei priviri asemănătoare cu aceea a lui Isus, să cerem să avem încadrarea creștină a vieții, unde înainte de păcat să-l vedem cu iubire pe păcătos, înainte de greșeală pe greșitor, înainte de istoria sa persoana.

„Au rămas numai ele două: mizerabila și milostivirea”. Pentru Isus acea femeie prinsă în adulter nu reprezintă un paragraf al Legii, ci o situație concretă în care să se implice. De aceea rămâne acolo cu femeia, stând aproape întotdeauna în tăcere. Și între timp face de două ori un gest misterios: scrie cu degetul pe pământ (In 8,6.8). Nu știm ce anume a scris și probabil că nu este lucrul cel mai important: atenția Evangheliei este pusă de fapt pe faptul că Domnul scrie. Vine în minte episodul de la Sinai, când Dumnezeu a scris tablele Legii cu degetul său (cf. Ex 31,18), exact cum face Isus acum. După aceea Dumnezeu, prin intermediul profeților, a promis să nu mai scrie pe table de piatră, ci direct pe inimi (cf. Ier 31,33), pe tablele de carne ale inimilor noastre (cf. 2Cor 3,3). Cu Isus, milostivirea lui Dumnezeu întrupată, a venit momentul de a scrie în inima omului, de a da o speranță sigură mizeriei umane: de a da nu atât legi externe, care lasă adesea distanți pe Dumnezeu și omul, ci legea Duhului, care intră în inimă și îl eliberează. Așa se întâmplă pentru acea femeie, care-l întâlnește pe Isus și revine la viață. Și merge pentru a nu mai păcătui (cf. In 8,11). Isus este cel care, cu puterea Duhului Sfânt, ne eliberează de răul pe care-l avem înăuntru, de păcatul pe care Legea putea să-l împiedice, dar nu să-l înlăture.

Și totuși răul este puternic, are o putere seducătoare: atrage, vrăjește. Pentru a ne dezlipi de el nu este suficientă angajarea noastră, este nevoie de o iubire mai mare. Fără Dumnezeu nu se poate învinge răul: numai iubirea sa ridică dinăuntru, numai duioșia sa revărsată în inimă ne face liberi. Dacă vrem eliberarea de rău trebuie dat spațiu Domnului, care iartă și vindecă. Și face asta mai ales prin sacramentul pe care-l celebrăm. Spovada este trecerea de la mizerie la milostivire, este scrierea lui Dumnezeu în inimă. Acolo citim de fiecare dată că suntem prețioși în ochii lui Dumnezeu, că El este Tată și ne iubește mai mult decât ne iubim noi pe noi înșine.

„Au rămas numai ele două: mizerabila și milostivirea”. Numai ele. De câte ori noi ne simțim singuri și pierdem firul vieții. De câte ori nu mai știm cum să reîncepem, oprimați de truda de a ne accepta. Avem nevoie să începe de la capăt, dar nu știm de unde. Creștinul se naște cu iertarea pe care o primește la Botez. Și se renaște mereu de acolo: din iertarea surprinzătoare a lui Dumnezeu, din milostivirea sa care ne restabilește. Numai ca iertați putem să repornim îmbărbătați, după ce am simțit bucuria că suntem iubiți de Tatăl până la capăt. Numai prin iertarea lui Dumnezeu se întâmplă lucruri cu adevărat noi în noi. Să reascultăm o frază pe care Domnul ne-a spus-o astăzi prin profetul Isaia: „Eu fac un lucru nou” (Is 43,19). Iertarea ne dă un nou început, ne face creaturi noi, ne face să atingem cu mâna viața nouă. Iertarea lui Dumnezeu nu este o fotocopie care se reproduce identică la fiecare trecere prin confesional. A primi prin intermediul preotului iertarea păcatelor este o experiență mereu nouă, originală și inimitabilă. Ne face să trecem de la faptul de a fi singuri cu mizeriile noastre și cu acuzatorii noștri, ca femeia din Evanghelie, la faptul de a fi ridicați și încurajați de Domnul, care ne face să repornim.

„Au rămas numai ele două: mizerabila și milostivirea”. Ce este de făcut pentru a ne afecționa de milostivire, pentru a depăși teama de Spovadă? Să primim tot invitația lui Isaia: „Nu-l recunoașteți?” (Is 43,19). A recunoaște iertarea lui Dumnezeu. Este important. Ar fi frumos, după Spovadă, a rămâne ca acea femeie, cu privirea îndreptată spre Isus care tocmai ne-a eliberat: nu spre mizeriile noastre, ci spre milostivire. A privi Răstignitul și a spune cu uimire: „Iată unde au ajuns păcatele mele. Tu le-ai luat asupra ta. Nu ai îndreptat spre mine degetul, mi-ai deschis brațele și m-ai iertată iarăși”. Este important de a comemora iertarea lui Dumnezeu, de a ne aminti de duioșia sa, de a gusta din nou pacea și libertatea pe care le-am experimentat. Pentru că aceasta este inima Spovezii: nu păcatele pe care le spunem, ci iubirea divină pe care o primim și de care avem nevoie mereu. Poate să ne mai vină o îndoială: „spovada nu folosește, fac mereu obișnuitele păcate”. Dar Domnul ne cunoaște, știe că lupta interioară este dură, că suntem slabi și înclinați să cădem, adesea recidiviști în a face răul. Și ne propune să începem să fim recidiviști în bine, în a cere milostivire. El va fi cel care ne va ridica din nou și va face din noi creaturi noi. Așadar să repornim de la Spovadă, să redăm acestui sacrament locul pe care-l merită în viață și în pastorație!

„Au rămas numai ele două: mizerabila și milostivirea”. Și noi trăim astăzi în Spovadă această întâlnire de mântuire: noi, cu mizeriile noastre și cu păcatul nostru; Domnul, care ne cunoaște, ne iubește și ne eliberează de rău. Să intrăm în această întâlnire, cerând harul de a-l redescoperi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 29.03.2019
Publicarea pe acest sit: 29.03.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.