Predica IPS Lucian Mureşan la Ziua Tineretului

Predica IPS Lucian Mureșan,
Arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș,
Mitropolit al Bisericii Române Unite
cu Roma, Greco-Catolică,
la întâlnirea tineretului din Arhieparhie
de la Alba-Iulia
duminică, 8 septembrie 2002

Dragii mei prieteni tineri,
Preacucernici frați preoți,
Cinstiți credincioși,

Întâlnirile tinerilor catolici, fie mondiale, fie naționale sau diecezane, sunt tot atâtea evenimente care marchează viața Bisericii, dar și viața celor care participă la ele.

Întâlnirea voastră, dragi tineri ai Arhidiecezei Blajului, la Alba Iulia, Cetatea unirii Neamului dar și a unirii în credință cu străbunii, este un eveniment pe care Domnul cerului și al pământului l-a voit pentru a vă întâlni și pentru a vedea că voi vă lăsați întâlniți de Cel care este numai iubire și izvor de iubire.

Dacă n-ați putut participa la Întâlnirea mondială a tinerilor cu Papa, la Toronto, în Canada, aici, la Alba Iulia ați avut posibilitatea să studiați, să meditați și să aprofundați Mesajul Sfântului Părinte adresat tinerilor lumii, mesaj centrat pe cuvintele Domnului Isus: „Voi sunteți sarea pământului… Voi sunteți lumina lumii”.

Sarea și lumina: două imagini pe care le folosește Isus, două realități atât de necesare și esențiale vieții, două elemente care, în contextul dat al întâlnirii tinerilor, vă semnifică pe voi împreună și pe fiecare în parte.

Sarea este mereu întâlnită în Scripturile Vechiului și Noului Testament, fiind unul din articolele cele mai necesare vieții. Ea dă gust și are proprietatea de a conserva; ceea ce semnifică valoarea durabilă a unui contract. Un „legământ de sare” (cf. Num 18,19) semnifică un pact perpetuu, care este acela dintre Dumnezeu și poporul Său, dintre Dumnezeu și David. Isus, în expresia metaforică „dacă sarea își va pierde gustul cu ce se va drege?” (Lc 14,34; Mc 9,50), vrea să exprime adevărul că, dacă cineva rupe legământul cu Dumnezeu, atunci greu se va mai găsi cel care să-l refacă. Afirmația lui Isus: „Voi sunteți sarea pământului”, adresată tuturor celor care-i sunt ucenici, înseamnă că aceștia toți trebui să țină și să păstreze această legătură și să-i dea gust, adică sens. Altfel, un asemenea om nu mai este bun de nimic și poate fi aruncat afară, poate fi distrus (Lc 15,35).

„Bună este sarea; să aveți sare în voi și să trăiți în pace unii cu alții” (Mt 9,50), exprimă bucuria păstrării legăturii cu Dumnezeu, accentuarea gustului de cele dumnezeiești și sfinte, legătură și gust care trebuiesc conservate, adică mereu avute la îndemână în depozitul inimii și al vieții.

Dragi tineri, legat de această dorință și proclamație a lui Isus, eu, mitropolitul vostru, vă găsesc că sunteți buni precum sarea. În voi se găsesc capacitățile aprofundării cu elan și generozitate a moștenirii spirituale care v-a fost transmisă și pe care voi nu o lăsați să piară. Voi sunteți capabili să redescoperiți și să arătați oricui ce înseamnă fidelitate la poruncile lui Dumnezeu și la prezența Lui, fidelitate alianței dintre Dumnezeu și om pe care Cristos a pecetluit-o cu sângele Său vărsat pe lemnul Crucii, putând fi, în felul acesta, apostolii și mărturisitorii noului mileniu. Precum sarea, voi tinerii, dați gust existenței noastre întru speranță. Avându-vă și privindu-vă, vedem cum barierele morții se îndepărtează, iar viața își afirmă dreptul de a fi veșnică.

„Voi sunteți lumina lumii!” Tema luminii străbate întreaga revelație biblică. Lăsând să se reverse în afară lumina din Lumina Sa cea pururea fiitoare, Ziditorul desparte de atunci lumina de întuneric și continuă să o despartă până la sfârșitul timpului. Prin Misterul Pascal al Mielului lui Dumnezeu, Isus Cristos, conflictul în care se confruntă lumina cu întunericul se încheie prin triumful luminii. „Acum, la Paști, toate s-au umplut de lumină…”, pentru că „Lumina luminează în întuneric, dar întunericul nu a cuprins-o” (In 1,5).

Când lucrurile lor sunt rele, oamenii preferă mai mult întunericul decât lumina (cf In 3,19). Preferința pentru „ceasul întunericului” o au ucigașii lui Isus, care tot „construiesc” întunericul căutând să ofere oamenilor și mai ales tinerilor un întuneric cu chip de „lumină”, asigurând amăgirea și marele dezgust. Lumina, despre care așa de mult vorbește Isus și cu care El se identifică, este aceea a credinței, dar al lui Dumnezeu, care vine să lumineze inima și să limpezească inteligența.

Dragii mei, voi doriți lumina cea adevărată, în contextul actual al unei secularizări și desacralizări rapide a existenței umane; voi doriți lumina în situațiile în care diferite forme de religiozitate irațională se răspândesc tot mai mult printre voi; voi doriți lumina în confruntarea cu cei care-L izgonesc pe Dumnezeu de peste tot prin cele mai obraznice comportamente. Să nu vă placă să vă „distrați” în întuneric; să nu știți să depuneți niciodată mărturie pentru biruința răului și a deznădejdii. Nu vă reduceți preocupările tinereții doar la mode trecătoare, la distracții fără gust și la planuri neînaripate de dorințe sublime după Dumnezeu și frumusețe.

Mergeți de la Alba Iulia în comunitățile voastre parohiale, în colectivele școlilor unde studiați, sau între cei cu care vă întâlniți și cu care comunicați mereu, ducând sarea gustului de Dumnezeu și de frumusețe veșnică și străluciri din raza Luminii Tatălui, adică din Cristos, pe care L-ați întâlnit în ascultarea Cuvântului Său viu și în Euharistie. Toate faceți-le întru smerenie sfântă și cu iubire. În acest fel, voi, dar și noi cei mai vârstnici, trăim „tinerețea fără bătrânețe”.

Iată ce spunea altădată Maica Tereza de Calcuta elogiind iubirea: „Mulțumesc, Doamne, pentru că ne-ai dat iubirea, capabilă de a schimba substanța lucrurilor. Dumnezeu a permis o singură cale spre viață: Iubirea; o singură cale spre succes: Iubirea; o singură cale spre fericire: Iubirea. Nu este decât o singură bătrânețe: cea care se naște din refuzul iubirii”.

Iubiții mei,

Ziua aceasta este întreit plină de semnificații și întreit sărbătorită.

Mai întâi, din motivul pe care l-am dezbătut mai sus: Întâlnirea tinerilor din Arhidieceza noastră în lumină și „cu sare dreasă”. Din Mesajul Sfântului Părinte Papa pentru întâlnirile tinerilor din acest an, reiese că sunteți mandatați să fiți misionarii sării și ai luminii într-o lume tot mai „nesărată” în moravuri, plină de vulgarități și care se cufundă în întunericul refuzului luminii divine și al adevăratei iubiri.

Apoi, astăzi celebrăm Duminica de dinaintea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci. Textul evanghelic subliniază marea importanță a înălțării Fiului Omului pe lemnul Crucii, în semnul îmbrățișării întregii zidiri, pentru ca avându-L și privindu-L, nimic și nimeni să nu piară și să aibă viața veșnică (cf In 3,15).

Am văzut cu toții că, la întâlnirile mondiale ale tinerilor și nu numai, se aduce și se oferă o Cruce, care se încredințează apoi celor care vor organiza următoarea întâlnire. Vă recomand să faceți și voi la fel. Crucea nu este numai semnul durerii și al înfrângerii, ci este, paradoxal, semnul biruinței și al bucuriei. Aceasta este finalitatea Crucii lui Isus și a crucii noastre. Pavel Apostolul se lăuda în Crucea Domnului Isus Cristos (cf. Gal 6,14).

Dar astăzi este ziua de naștere a celei ce este proclamată de Biserică „Născătoare de Dumnezeu și Maică a Luminii”. Ea, de mică, a fost consacrată Domnului și planurilor Sale. Imitați-o și urmați-o! Spuneam și altădată în fața unui mare grup de tineri că Sfânta Fecioară Maria a devenit incomodă pentru mulți dintre tinerii și tinerele zilelor noastre. De ce oare? Pentru că ea nu este „modernă” în sensul în care concepe aceasta lumea. Dar lumea modernă are nevoie mai mult ca oricând de Sfânta Fecioară, pentru a-i aminti valorile veșnice pe care le desconsideră sau chiar încearcă să le uite. Ea, Maria, este înainte de toate Cea curată, Preacurata. Și cât de mare nevoie are astăzi lumea nu numai de curățenie fizică, exterioară, cât mai ales de curăție sufletească, interioră. Nu poți sta în fața Celui curat fără să fi tu însuți curat! Nu poți sta în fața Celui ce este Lumină, dacă tu ești întuneric! Nu poți sta în fața Celui ce este Viața, dacă tu însuți nu ai o viață „cu sare dreasă”! Prezentă în preacinstirea voastră, Maria Fecioara și Mama vi-l arată pe Isus și vă conduce la El.

Prin întrepunerea Celei neprihănite să ne rugăm:

„Mijlocește, Mamă bună, nouă tinerilor prezenți aici și tuturor fiilor pe care Isus i-a mântuit prin Jertfa crucii, harul de a iubi nevinovăția atât la noi, cât și la alții. Trezește în noi elanuri generoase de a muncii în spiritul dragostei față de sinceritate, corectitudine și respect pentru cele sfinte. Ziua ta de naștere să trezească în lume setea după o viață nouă; înalță sufletele noastre la contemplarea Creatorului în frumusețile creației; ferește-ne de greșala de a ne împotrivi voinței lui Dumnezeu și dă-ne harul de a vedea în evenimentele vieții mâna părintească a Tatălui care ne iubește și vrea să ne conducă la o viață demnă și frumoasă. Mijlocește haruri speciale pentru toți tinerii și pentru toți aceia care simt povara mustrărilor de conștiință; nu-i lăsa pradă deznădejdii; spune-le tuturor că iubirea părintească a lui Dumnezeu întrece noianul tuturor păcatelor și fărădelegilor oamenilor; dă tuturor bucuria iertării și a petrecerii în lumină”.

Mulțumesc tuturor celor care, în felurite moduri, s-au implicat și au ostenit pentru reușita acestei întâlniri. De fapt, acolo unde sunt prezenți tinerii creștini, totul merge bine și se termină cu bine. Felicitări tuturor. Rămâneți în brațele părintești ale Tatălui și în grijile materne ale Mariei. Amin!

Autor: IPS Lucian Mureșan
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 08.09.2002
Publicarea pe acest sit: 09.09.2002
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.