Pastorala de Paşti a PS Virgil Bercea

Scrisoarea pastorală
la Sărbătoarea Învierii Domnului
a Preasfințitului Virgil Bercea,
Episcop de Oradea

Iubiți credincioși,

La marele și luminatul Praznic al învierii Domnului nostru Isus Christos vă întâmpin cu salutul pascal: „Christos a Înviat!”, iar, „adevărat că a înviat” poate spune doar cel care însuși a înviat.

Salutul pascal al tuturor creștinilor este o mărturisire de credință pe care o putem face numai în Spiritul Sfânt (cfr. 1Cor 12,3). Cu toții facem această mărturisire ca unii care am participat plini de bucurie la Învierea Domnului.

În săptămâna cea mare am cunoscut pilde și îndemnuri de pocăință, de iertare, de bogată milostivire și de dragoste a lui Domnezeu față de noi: „Că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât a dat pe Fiul său Unul-Născut, pentru ca oricine crede într-nsul să nu moară, ci să aibă viață veșnică” (Io 3, 16).

Liturghia darurilor mai înainte sfințite ne-a purtat mereu mintea și inima spre „lumina lui Christos care luminează tuturor”. Cu o lumânare aprinsă în mână am ascultat istoria dureroasă a Patimilor Domnului din cuprinsul celor 12 Evanghelii citite în Joia Mare. Parcurgând în mod spiritual, alături de Isus, Vinerea Patimilor în care am văzut răutatea păcatului care îl răstignește pe „Cel fără de prihană”, pentru ca noi toți să fim răscumpărați prin cuvintele Sale pline de durere și, în același timp, de nesfârșită iubire, am auzit implacabilul: „Săvârșitu-s-a”. Prin jertfa și moartea pe cruce a Domnului noi toți am fost răscumpărați, iar acest lucru ne obligă să trăim astfel încât „omul cel vechi al păcatului să fie răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, așa încât să nu mai fim robi păcatului” (Rm 6,6).

De am murit împreună cu Christos, credem că vom și trăi împreună cu El.

Iubiții mei,

Primele cuvinte pe care le rostim în noaptea sfântă a Învierii Domnului, încă înainte de a începe slujba învierii, sunt: „Veniți de luați lumină”!

Lumina care este prezentă în tot parcursul anului liturgic, azi, în Noaptea Învierii, are o semnificație specială. „Lumina cea adevărată”, Isus, Logosul făcut trup prin întrupare și Viață trecând prin moarte, ne descoperă adevărul fundamental că fiind creștini înseamnă să fim „fii ai lui Dumnezeu”. Spune Sfântul Augustin în comentariul la Evanghelia Sfântului Ioan: „adorați și vă bucurați: am fost făcuți Christoși”.

„Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Christos care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Christos din morți” (1 Pt 1,3). Iată marele și tainicul adevăr al morții în Domnul: acela că suntem părtași vieții lui Christos cel Înviat, că suntem noi înșine niște înviați din morți. Darul vieții lui Isus cel Înviat îl primim prin Taina Sfântului Botez. Această Sfântă Taină este cu adevărat moarte și înviere în și împreună cu Christos.

Cum trăim noi Botezul nostru în raport cu Domnul, cu chemarea la sfințenie pe care o avem cu toții înscrisă în inimile noastre? Trăim cu adevărat „după harurile primite la botez”, ca adevărați „fii ai luminii”, în comuniune cu întreaga Biserică, cu episcopii, cu preoții, cu ceilalți creștini, prin rugăciune și Euharistie, mă rog cu adevărat pentru ei, mă dăruiesc lor precum lui Christos sau am o credință slabă și schimbătoare? Acestea sunt întrebările fundamentale pe care tot omul de bună credință și le pune în această Sfântă Zi a Învierii.

Semnificația Paștilor, iubiții mei, este aceea a „întoarcerii” Fiului Risipitor la Tatăl Său – omenirea după ce a risipit bunurile primite … se trezește cuprinsă de neliniște, de foamete … (cfr.Origene). Cunoscând adevăratul sens, cel sacru, al vieții, „al sfințeniei și păcii”, nu trebuie să ne fie teamă de lumea care, din păcate, și astăzi, după Învierea Sa, parcă a uitat de Dumnezeu, de credință, de iubire și de fapte bune. Noi să trăim cu vrednicie harul primit la Botez „pentru a nu ne face vinovați față de Sângele lui Christos”. Învierea presupune o moarte a omului celui vechi, o moarte față de păcat. Cu toții să ne întrebăm dacă am murit cu adevărat față de păcat, pentru ca harul Învierii Domnului să poată lucra în noi prin Euharistie și prin celelalte Taine ale Bisericii. Numai astfel vom putea mărturisi cu adevărat că „Christos a Înviat!” – „Lumină spre descoperirea neamurilor și mărirea poporului Tău Israel” (Lc 2,32).

Iubiți credincioși,

„Isus Christos, ieri și azi și în veci este același” (Ev 13,8). Dincolo de toate greutățile și încercările prin care noi și Biserica noastră trece, să nu uităm că Ziua Învierii este nu numai un prilej de bucurie și de mărturisire a credinței noastre în Învierea Domnului, ci și de speranță vie a învierii noastre la sfârșitul timpurilor, căci știm că „Dumnezeu care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa” (1 Cor. 6, 14). De aceea suntem chemați să medităm mai profund la misterul pascal pentru că el înmănunchiază frumusețea Sărbătorii cu realitatea și demnitatea omului.

Isus Christos a venit în lume cu mesajul cerului ca pe pământ să fie „pace și între oameni bunăvoire” (Lc 2, 14) și, în tot timpul șederii Sale pe pământ, a învățat pe oameni să se iubească unii pe alții și să trăiască în pace. Nu întâmplător primele cuvinte adresate ucenicilor de Domnul, după Înviere, au fost: „bucurați-vă” (Mt 28,9) și „Pace vouă” (Lc 24, 36; Io 20,19)

Cu aceleași cuvinte pline de dragoste vă îndemn să faceți ca pacea să domnească în inimile și în sufletele Dumneavoastră, să deveniți o sursă de bucurii, de lumină și de har pe care să le dăruiți în casele voastre, celor dragi și în jurul vostru, celor pe care îi întâlniți pe cale. Să aveți toată nădejdea și speranța că în mijlocul greutăților, răutăților și al tristeți, Christos Domnul, Cel care „a venit și pacea a binevestit” (Ef 2, 17), Cel care înviind din morți a biruit moartea, El va ajuta Biserica „să întemeieze pacea” (Ef 2, 15).

„Bucurați-vă … și iarăși zic: Bucurați-vă … și pacea lui Dumnezeu care biruie orice minte, va păzi inimile voastre și cugetele voastre, în Christos Isus” (Fil 4, 4-7).

Vă doresc Sărbători Fericite tuturor! Christos a Înviat!

+ Virgil BERCEA
Episcop de Oradea

Autor: PS Virgil Bercea
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 14.04.2002
Publicarea pe acest sit: 14.04.2002
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.