Pastorala de Paşti a PS Iosif Păuleț

Mesaj cu ocazia Paștilor 2023
al PS Iosif Păuleț, Episcop de Iași

Învierea lui Cristos, un eveniment care a schimbat istoria

Dragi frați și surori în Domnul,

Celebrarea Sfintelor Paști reprezintă punctul culminant al anului liturgic. În sintonie cu celebrarea liturgică, anotimpul primăverii ne invită să ne minunăm de puterea vieții care străpunge brazdele de pământ și înflorește în ramurile copacilor și în ciripitul păsărilor.

foto: Ercis.ro

Un eveniment al istoriei care schimbă istoria

Învierea lui Cristos este un eveniment istoric, cu o semnificație universală și o rezonanță cosmică, pentru că reprezintă un nou început: transformarea întregii omeniri. Este un eveniment care schimbă istoria, care dă un sens nou tuturor evenimentelor umane.

Și iată care este această nouă semnificație: moartea și nedreptatea nu mai au ultimul cuvânt! Isus a fost omorât în mod nedrept, însă învierea l-a îndreptățit, astfel încât nedreptatea a fost spălată și depășită definitiv prin învierea sa. Mai mult, moartea însăși nu mai are ultimul cuvânt: Isus nu și-a încheiat activitatea pământească pe cruce sau în mormânt, ci este triumfător asupra morții și a răului. Așadar, istoria umană nu mai este o pură întâmplare, nici un joc al celor puternici care se aliază în diferite feluri. Nu mai este istoria omului singur și însingurat pe pământ, pentru că Dumnezeu continuă să fie alături de fiecare om, cu suferința sa, cu moartea sa: Dumnezeu este cu omul, oferindu-i însăși viața sa.

Paștele, lucrarea Duhului Sfânt

Pătimirea și învierea lui Isus au loc prin lucrarea Duhului Sfânt. „Așa cum focul a mistuit victimele jertfelor vechilor sacrificii rituale, tot la fel Duhul Sfânt a acționat într-un mod special în această dăruire de sine absolută a Fiului Omului, pentru a transforma suferința în iubire răscumpărătoare” (Dominum et vivificantem, 40). De aceea, „capodopera” Duhului Sfânt este Paștele Domnului Isus, o taină a suferinței și a slavei. Prin darul Duhului, este posibil ca și noi, ucenicii lui Cristos, să facem din cruce calea spre lumină: per crucem ad lucem („prin cruce la lumină”).

Reînnoiesc îndemnul meu din scrisoarea de la începutul anului pastoral 2022-2023 prin care vă propuneam să fim „Uniți în Duhul Sfânt”. Biserica este, prin însăși natura sa, o comunitate într-o stare permanentă de misiune. Pentru a rămâne fidelă misiunii sale, ea este chemată la o reînnoire continuă din fidelitate față de Isus cel înviat, prin puterea Duhului Sfânt (cf. EG 25-26).

Misiunea, răspunsul Bisericii la evenimentul Învierii

Așa cum ne amintea și Papa Francisc, Învierea Domnului nu este o iluzie! „Astăzi, mai mult ca oricând, răsună anunțul pascal atât de drag Orientului creștin: «Cristos a înviat! Adevărat a înviat!»” (Papa Francisc, Mesajul Urbi et orbi, 17 aprilie 2022).

Într-adevăr, prin acest salut pascal, noi, creștinii, afirmăm că Isus este adevărata viață, că fericirile evanghelice sunt adevărate, că Duhul Sfânt asistă necontenit Biserica sa peregrină pe pământ, că merită să ne rugăm, să iertăm, să iubim, că există „viață” și după „moarte”.

Din misterul învierii se naște Biserica misionară care, prin puterea Duhului Sfânt, dă mărturie despre viața cea nouă, care nu mai este marcată de egoism și interes, ci de dăruirea umilă de sine. Astfel, ia naștere o lume nouă în care se poate construi o pace adevărată și sinceră între oameni, pentru că inima fiecărui om a fost transformată, reabilitată, reînnoită prin certitudinea bucuriei de a fi copii ai lui Dumnezeu, cu un orizont etern.

Iată de ce cântăm atât de frumos în Noaptea de Paști: „Tresaltă de bucurie Sfânta Biserică, împodobită cu splendoarea luminii sale. Să răsune acest sfânt lăcaș de strigătele puternice ale mulțimii”. În aceeași tonalitate, antifona mariană pe care o auzim în timpul pascal, „Bucură-te, Regina cerului, aleluia”, cântă atât de frumos bucuria Mariei pentru învierea Fiului ei și, împreună cu ea, bucuria Bisericii, bucuria noastră a tuturor.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Conștienți de semnificația profundă a Învierii Domnului, vă invit din toată inima să privim istoria noastră în lumina promisiunii vieții! Da, astăzi, de Paști, vestim o viață de care moartea nu se mai poate atinge. Noi proclamăm o speranță care locuiește deja în noi și ne dă puterea de a ieși din „mormintele” noastre, pentru a mărturisi că viața ne-a cucerit și pe noi.

Îmi doresc mult ca această celebrare a Învierii Domnului să ne descopere tuturor condiția noastră de fii ai lui Dumnezeu și de frați, „uniți în Duhul Sfânt”, chemați să purtăm în lume bunătatea, fraternitatea și pacea lui Isus înviat.

Vă salut cu afecțiune paternă pe toți și pe fiecare în parte: preoți, persoane consacrate, animatori liturgici, seminariști, ministranți, copii, adolescenți și tineri, credincioși din țară și de peste hotare, frați care poartă crucea suferinței, deținuți, persoane departe de credință. Pentru toți a murit Isus pe cruce, pentru toți a înviat și tuturor Tatăl ceresc dorește să ne dăruiască viață fără de sfârșit.

Împreună cu Preasfințitul Petru Sescu și cu Preasfințitul Petru Gherghel, vă dorim din inimă sărbători pascale binecuvântate! Lumina și pacea Celui Înviat să pătrundă în inimile noastre și să rămână cu noi mereu!

Cristos a înviat! Aleluia!

✠ Iosif Păuleț
episcop de Iași

Autor: PS Iosif Păuleț
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 04.04.2023
Publicarea pe acest sit: 04.04.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.