Predica Papei în Duminica Floriilor

Predica Sanctității Sale Papa Francisc
la Liturghia din Duminica Floriilor
Vatican, duminică, 2 aprilie 2023

„Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” (Mt 27,46). Este invocația pe care liturgia de astăzi ne face s-o repetăm în psalmul responsorial (cf. Ps 22,2) și este unica rostită pe cruce de Isus în evanghelia pe care am ascultat-o. Așadar, sunt cuvintele care ne duc la inima pătimirii lui Cristos, la culmea suferințelor pe care le-a îndurat pentru a ne mântui. „Pentru ce m-ai părăsit?”

foto: Vatican Media

Suferințele lui Isus au fost multe și de fiecare dată când ascultăm relatarea pătimirii intră înăuntrul nostru. Au fost suferințe ale trupului: să ne gândim la pălmuiri, lovituri, biciuire, la coroana de spini, la tortura crucii. Au fost suferințe ale sufletului: trădarea lui Iuda, renegările lui Petru, condamnările religioase și civile, batjocura gărzilor, insultele sub cruce, refuzul atâtora, eșecul a toate, părăsirea discipolilor. Și totuși, în toată aceste durere, lui Isus îi rămânea o certitudine: apropierea Tatălui. Dar acum se petrece inimaginabilul; înainte de a muri, strigă: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?”. Părăsirea lui Isus.

Iată suferința cea mai sfâșietoare, este suferința spiritului: în ora cea mai tragică, Isus simte părăsirea din partea lui Dumnezeu. Înainte de acest moment, niciodată nu l-a numit pe Tatăl cu numele generic de Dumnezeu. Pentru a ne transmite forța acelui fapt, evanghelia prezintă fraza și în aramaică: este unica, între cele spuse de Isus pe cruce, care ajunge la noi în limbă originală. Evenimentul real este înjosirea extremă, adică părăsirea Tatălui său, părăsirea lui Dumnezeu. Domnul ajunge să sufere din iubire față de noi ceea ce pentru noi este dificil chiar și să înțelegem. Vede cerul închis, experimentează frontiera amară a trăirii, naufragiul existenței, prăbușirea oricărei certitudini: strigă „pentru ce-ul pentru ce-urilor”. „Tu, Dumnezeule, pentru ce?”

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Verbul „a părăsi” în Biblie este puternic; apare în momente de durere extremă: în iubiri eșuate, respinse și trădate; în copii refuzați și avortați; în situații de repudiere, văduvie și orfan; în căsătorii epuizate, în excluderi care privează de legăturile sociale, în oprimarea nedreptății și singurătății bolii: așadar, în cele mai drastice sfâșieri ale legăturilor. Acolo, se spune acest cuvânt: „părăsire”. Cristos a purtat asta pe cruce, luând asupra sa păcatul lumii. Și la culme el, Fiul unicul născut și preaiubit, a simțit situația cea mai străină lui: părăsirea, îndepărtarea lui Dumnezeu.

Și de ce a ajuns până la aici? Pentru noi, nu există un alt răspuns. Pentru noi. Fraților și surorilor, astăzi acesta nu este un spectacol. Fiecare, ascultând părăsirea lui Isus, fiecare dintre noi să-și spună: pentru mine. Această părăsire este prețul pe care l-a plătit pentru mine. S-a făcut solidar cu fiecare dintre noi până la punctul extrem, pentru a fi cu noi până la capăt. A simțit părăsirea pentru a nu ne lăsa ostatici ai dezolării și pentru a sta alături de noi pentru totdeauna. A făcut asta pentru mine, pentru tine, pentru ca atunci când eu, tu sau oricare altul se vede cu spatele la zid, pierdut într-un drum fără ieșire, prăbușit în abisul părăsirii, prins în vârtejul atâtor „pentru ce” fără răspuns, există o speranță. El, pentru tine, pentru mine. Nu este sfârșitul, pentru că Isus a fost acolo și acum este cu tine: el, care a îndurat îndepărtarea părăsirii pentru a primi în iubirea sa orice distanță a noastră. Pentru ca fiecare dintre noi să poată spune: în căderile mele – fiecare dintre noi a căzut de atâtea ori -, în dezolarea mea, când mă simt trădat sau am trădat pe alții, când mă simt rebutat sau am rebutat pe alții, când mă simt părăsit sau am părăsit pe alții, să ne gândim că el a fost părăsit, trădat, rebutat. Și acolo îl găsim pe el. Când simt că am greșit și sunt pierdut, când nu mai reușesc, el este cu mine; în multele mele „pentru ce” fără răspuns, el este acolo.

Domnul ne mântuiește astfel dinăuntrul „pentru ce”-urilor noastre. De acolo deschide speranța care nu dezamăgește. De fapt, pe cruce, în timp ce simte părăsirea extremă, nu se lasă cuprins de disperare – aceasta este limita -, ci se roagă și se încredințează. Strigă „pentru ce”-ul său cu cuvintele unui psalm (22,2) și se încredințează în mâinile Tatălui, chiar dacă îl simte îndepărtat (cf. Lc 23,46) sau nu-l simte pentru că se află părăsit. În părăsire se încredințează. În părăsire continuă să-i iubească pe ai săi care l-au lăsat singur. În părăsire îi iartă pe cei care-l răstignesc (v. 34). Iată că abisul multelor noastre rele este cufundat într-o iubire mai mare, așa încât orice separare a noastră se transformă în comuniune.

Fraților și surorilor, o astfel de iubire, toată pentru noi, până la sfârșit, iubirea lui Isus este capabilă să transforme inimile noastre de piatră în inimi de carne. Este o iubire de milă, de duioșie, de compasiune. Stilul lui Dumnezeu este acesta: apropiere, compasiune și duioșie. Dumnezeu este așa. Cristos părăsit ne mișcă să-l căutăm și să-l iubim în cei părăsiți. Pentru că în ei nu sunt numai niște nevoiași, ci este el, Isus părăsit, cel care ne-a mântuit coborând până la adâncul condiției noastre umane. Este cu fiecare dintre ei, părăsiți până la moarte… Mă gândesc la acel om așa-numit „al străzii”, german, care a murit sub coloane, singur, părăsit. Este Isus pentru fiecare dintre noi. Atâția au nevoie de apropierea noastră, atâția părăsiți. Și eu am nevoie ca Isus să mă mângâie și să se apropie de mine, și pentru aceasta merg să-l găsesc în cei părăsiți, în cei care sunt singuri. El dorește ca noi să ne îngrijim de frații și de surorile care se aseamănă mai mult cu el, cu el în momentul extrem al durerii și al singurătății. Astăzi, iubiți frați și surori, sunt atâția „cristoși părăsiți”. Există întregi popoare exploatate și lăsate în voia lor; există săraci care trăiesc la răscrucile străzilor noastre și ale căror priviri nu avem curajul să le încrucișăm; există migranți care nu mai sunt fețe, ci numere; există deținuți refuzați, persoane catalogate ca problemă. Dar există și atâția cristoși părăsiți invizibili, ascunși, care sunt rebutați cu mănuși albe: copii nenăscuți, bătrâni lăsați singuri – poate să fie tatăl tău, poate mama ta, bunicul, bunica, părăsiți în institutele geriatrice -, bolnavi nevizitați, neputincioși ignorați, tineri care simt un mare gol înăuntru fără ca vreunul să asculte cu adevărat strigătul lor de durere. Și nu găsesc alt drum decât sinuciderea. Părăsiții de astăzi. Cristoșii de astăzi.

Isus părăsit ne cere să avem ochi și inimă pentru cei părăsiți. Pentru noi, discipoli ai Celui Părăsit, nimeni nu poate fi marginalizat, nimeni nu poate fi lăsat în voia lui; pentru că, să ne amintim, persoanele refuzate și excluse sunt icoane vii ale lui Cristos, ne amintesc iubirea sa nebună, părăsirea sa care ne salvează de orice singurătate și dezolare. Să cerem harul de a ști să vedem, de a ști să-l recunoaștem pe Domnul care încă strigă în ei. Să nu permitem ca glasul său să se piardă în tăcerea asurzitoare a indiferenței. Nu am fost lăsați singuri de Dumnezeu; să ne îngrijim de cel care este lăsat singur. Atunci, numai atunci, ne vom însuși dorințele și sentimentele celui care pentru noi „s-a golit pe sine însuși” (Fil 2,7). S-a golit total pentru noi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.04.2023
Publicarea pe acest sit: 02.04.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.