Pastorala de Paşti a ÎPS Aurel Percă

Mesaj cu ocazia Paștilor 2023
al ÎPS Aurel Percă,
Arhiepiscop Mitropolit de București

Cucernici Părinți parohi și vicari,
Dragi persoane consacrate,
Dragi frați și surori în Cristos,

Cristos a înviat! A înviat cu adevărat! Aleluia!

Cu această mărturisire de credință salut întreaga comunitate a credincioșilor din Arhidieceză la această cea mai mare sărbătoare a credinței noastre!

Paștele anunță că Dumnezeu a vizitat pământul în persoana lui Isus Cristos, care i-a învățat, i-a mângâiat și i-a vindecat pe oameni și, deși a fost judecat și ucis pe nedrept, a înviat din morți a treia zi.

Învierea lui Isus a arătat care este scopul vieții umane – suntem creați pentru veșnicie. Desigur, chiar și înainte de învierea lui Cristos, omenirea credea că există viață după moarte, dar după acest eveniment deosebit din Noaptea Mare a Paștelui am primit cu toții o dovadă puternică a speranței, care se împlinește în cuvintele lui Isus: „Eu sunt învierea și viața. Oricine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi în veci” (Ioan 11,25).

Acest mister al credinței noastre este extrem de important, pentru că de el depinde destinul nostru veșnic! Potrivit apostolului Paul, „în speranță suntem deja mântuiți” (Romani 8,24).

Mă îndrept spre fiecare dintre dumneavoastră pentru a vă exprima bucuria pascală „pentru ziua pe care a făcut-o Domnul” și pentru a vă invita să vă bucurați și să veseliți în ea (cf. Ps.118,24), unind glasurile în cântarea de laudă a Bisericii: Aleluia!

Vă adresez cu mare bucurie această invitație și vă urez fericirea lui Cristos Înviat când încă răsună „aleluia” Paștelui, anunțând această mare sărbătoare care este Duminica Învierii Domnului, a cărei sărbătoare durează cincizeci de zile până la Rusalii și care ne invită să trăim originalitatea radicală a creștinismului, pentru a experimenta în ce măsură „suferințele timpului prezent nu se pot compara cu gloria viitoare care ni se va revela” prin înviere, așa cum ne asigură Sfântul Paul (Romani 8, 18).

Acesta este motivul pentru care Cristos și Evanghelia sa sunt „Veștile bune” care ne fac fericiți, pentru că ne schimbă viața, și ne fac mesagerii unei bucurii pe care lumea nu o poate gusta.

Sărbătoarea Paștelui este ca o singură zi, ca o mare lumină care ne anunță că Isus Cristos, venit din cer în universul oamenilor, a intrat în întunericul acestei lumi și întunericul a devenit lumină. El ne spune: „Am înviat și acum sunt mereu cu tine”, „mâna mea te susține”. Învierea Sa este un eveniment unic în istorie și, în același timp, un mister al credinței; este o taină de viață și de bucurie pentru cei care în botez au murit și au înviat împreună cu El.

Aceasta este credința noastră, aceasta este credința Bisericii! Bucuria Celui Înviat este Evanghelia noastră, este vestea noastră cea bună!

Acest mesaj de bucurie al Paștelui răsună în întreaga lume, proclamând victoria definitivă a lui Cristos, a luminii asupra întunericului, a harului asupra păcatului și a vieții asupra morții. Este mesajul pe care ne clădim viețile și de care ne ancorăm speranța noastră de victorie împreună cu El.

În Timpul Pascal solemn de cincizeci de zile să-i mulțumim cu bucurie lui Dumnezeu pentru numeroasele binecuvântări dăruite fiecăruia dintre noi, în particular și la nivel de comunitate de credință.

Dragi frați și surori în Cristos,

Din păcate nu este ușor să proclami astăzi un mesaj de bucurie și speranță. Nu este ușor să spui „bucurați-vă”, când în jurul nostru vedem război, trădări, păcat, nedreptate și lucrarea spiritului rău. Nu este ușor să cântăm: „Cristos a înviat, cu adevărat a înviat”, celor care au pierdut pe cei dragi în ultimele săptămâni, zile sau ore; celor care trăiesc aceste momente solemne departe de casele lor, pe care au fost nevoiți să le abandoneze pentru a-și salva viața.

Cât de dureros sună cuvintele acestei frumoase antifoane în barăcile și buncărele în care sute de mii de oameni nevinovați și intimidați trăiesc de săptămâni întregi în foame și frig, într-o frică inimaginabilă.

Și în acest an, în această sfântă sărbătoare a Învierii Domnului, care este atât de diferită de toate sărbătorile din trecut, să ne amintim de toți cei care sunt singuri și abandonați.

Să ne amintim de bătrânii care trăiesc acest Paște singuri, departe de copiii lor. Să ne amintim de cei bolnavi și suferinzi care zac în ospicii și spitale. Să nu uităm de victimele războiului din Ucraina și de refugiații cărora le-am oferit un acoperiș deasupra capului și o inimă plină de iubire. Să ne amintim de ei toți astăzi și în toate zilele viitoare!

Fie ca miracolul Învierii lui Cristos să ne inspire empatie față de ceilalți. Fie ca iubirea aproapelui să înceteze să mai fie doar un slogan repetat adesea de la amvoanele lumii până în inimile noastre și să devină o atitudine reală, care să se dovedească în fiecare zi în viața noastră cotidiană și în confruntarea cu oamenii care au nevoie de ajutor.

În ciuda vremurilor dificile în care avem de trăit acest minunat moment al Învierii, vă proclam împreună cu Biserica Vestea cea bună și speranța care vin din misterul mormântului gol, care astăzi poate răsuna cu aceste cuvinte: „Nu vă temeți! Căci știu că îl căutați pe Isus Răstignit. Cristos a înviat cu adevărat. Aleluia. Să ne bucurăm și să ne veselim!”

Cu cea mai mare umilință, îngenunchind în fața Domnului nostru Înviat, îi cerem ca pacea sa să locuiască din nou în inimile noastre umane, în familiile noastre, în națiunea noastră și în națiunile lumii.

Implorăm ca salutul său pascal, cu care i-a întâmpinat pe ucenicii săi: „Pace vouă!”, să schimbe destinele atâtor oameni care de multe zile așteaptă pacea adevărată!

De la Domnul înviat să cerem pace în Ucraina, în Europa, în lume!

Drag popor al lui Dumnezeu din Arhidieceza de București,

Sărbătoarea Paștelui este o amintire plină de bucurie a faptelor minunate ale Domnului, punctul culminant al întregului proces mântuitor întreprins de Dumnezeu pentru a salva neamul omenesc. Nu există speranță și bucurie mai mare decât cunoașterea, bazată pe credință, că și noi vom învia într-o zi în Cristos. Această bucurie vine din cunoașterea faptului că, prin miracolul Învierii sale, Cristos ne-a deschis tuturor porțile cerului și toți cei care au rămas în întunericul abisului timp de milenii au fost primiți în gloria cerului.

La acest Paște, în aceste vremuri neobișnuite, să găsim în credința noastră susținerea și hotărârea de a proclama: „Cristos a înviat”. Și să ne bucurăm spunând: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu credință, seninătate și bucurie din belșug în acest Paște.

Tuturor vă transmit binecuvântări pentru un Paște plin de bucurie!

„Harul Domnului nostru Isus Cristos Înviat,
dragostea lui Dumnezeu Tatăl
și împărtășirea Duhului Sfânt
să fie cu voi toți”  
(2Corinteni 13,14).

Cristos a înviat! Cu adevărat, El a înviat!

Solemnitatea Învierii Domnului 2023

† Aurel Percă

Arhiepiscop Mitropolit de București

Autor: ÎPS Aurel Percă
Copyright: ARCB.ro
Publicarea în original: 04.04.2023
Publicarea pe acest sit: 04.04.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.